• Szőcs Géza

  Párizs, 2018 novemberében

  A Champs Elysées könnyben úszik. Könnygázgránátok füstjében, s e pillanatban, amikor ezt írom, 2018. november 24-én, szombaton délután, ágyúdörgés hallatszik a bulvár felől, ahol Ödön von Horváth oly furcsa halált halt.

 • (Fotó: pixabay.com)
  Szőcs Géza

  SMS-ek – avagy egy kemény nap lenyomataiból

  Mobil-napló

  Pillanatnyilag nem vagyok elérhető, de hamarosan keresni fogom.

 • Szőcs Géza

  # Őt is, őket is avagy a férfiakban lakozó vadállatról

  Polcz Alaine sem tudott németül (elég szokatlan ez egy kolozsvári polgárlány esetében), de addig-addig erősködtek, míg kísérletet nem tesz a szöveg értelmének a kihámozására.
  És akkor: ahá!!! itt a bizonyíték: szóval tud németül olvasni, tehát német, tehát német kém. A fiatalasszony alig ússza meg a kivégzést.

 • Szőcs Géza

  Szőcs Géza: Szupehéja-díjat az évszázad emberének

  Teller Ede 90 éves

  Teller Edét pedig ott találjuk a világtörténelem két, gonoszan is leghatalmasabb birodalmának térdre kényszerítői között. Az anyag belsejének titkairól megszerzett ismereteink jelentős hányada tőle származik.

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza: Három bagatell

  Egy kisleány,
  s egy nagylegény.

  Egy kicsi nép
  s egy nagy regény.

 • Szőcs Géza

  A költő átutazása önmagától önmagáig

  A kötetből kiolvasható magatartás, a szellem bátorsága, a sokunkat foglalkoztató kérdésekhez való nyílt és becsületes hozzáállás, a költői eszközök kiválogatásában megfigyelhető nyitottság, mindez együtt, olyan ígéretet jelent, aminek alapján hajlunk feltételezni, hogy Kőrössi további köteteit mindig is egyfajta szellemi izgalom fogja jellemezni – még ha verseszményünk egyáltalán nem egyezik is az övével.

 • Szőcs Géza

  Fatehpur Sikri avagy Akbar Kolozsvárott

  Jidi Majia költőnek ajánlom

  A város mindazzal rendelkezik, aminek egy városban lennie kell, kezdve az uralkodói palotától, illetve paloták együttesétől az impozáns templomig. Találunk a városban oszlopsorok által kerített belső udvarokat, kincstárépületet, kerteket, fürdőket.

 • Szőcs Géza

  Naplórészletek

  Amióta létezik tükör, az embernek megadatott kívülről is látnia magát. Kívülre helyezkedni, külső nézőpontból megnéznie, saját szemével, de a mások látószögéből, hogy kicsoda. Hogy milyen ő maga, de legalábbis: hogy milyennek látszik.

 • Szőcs Géza

  A tájfun Dél-Kínában

  Még volna egyetlen kérdésem: Önöknek tájfunoknak, hurrikánoknak, ciklonoknak, nagytornádóknak van-e egyfajta óvodájuk? Ahova kiskorukban járnak, ahol az óvó néni úgy szólítja magukat, hogy hurrikám, meg tajfikám, meg ciklikém, és ahol eljátszadoznak egymás közt, és arról álmodoznak, milyen lesz, mire felnőnek...

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza: "A nyelv sem egyéb, mint egy isteni lenyomat a világról"

  A Partiumi Keresztény Egyetemen 2017. április 25-én A reformáció nyelvi hatásai című konferenciával kapcsolódtak be az 51. magyar nyelv hete – április 24–30. – rendezvényeinek sorozatába. A konferenciát Tőkés László, a PKE elnöke (a hiányában felolvasott) köszöntője nyitotta, majd Szőcs Géza (miniszterelnöki fotanácsadó, a Magyar PEN Klub elnöke), Pálfi József, a PKE rektora, Juhász Judit elnök (Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest) köszöntői után olyan neves személyiségek előadásai következtek, mint: Balázs Géza (ELTE–PKE), Pomozi Péter és Karácsony Fanni (ELTE), Máthé Dénes (BBTE), Vitéz Ferenc (Református Hittudományi Egyetem, Debrecen), Pletl Rita (Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely), Pölcz Ádám (ELTE). Az alábbiakban Szőcs Géza köszöntője olvasható.

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza: Párbeszéd a pokolban

  – Akkor meg miért akarsz feltámadni? Minek egy örök életűnek a feltámadás?
  – Gondoltam, új életet kezdek.
  – Hazudsz.
  – Igen, mert én vagyok a Hazugság, a Bűn és a Halál. És ameddig van fény, lesz árnyék is. Ameddig van szeretet, lesz gyűlölet is. Te tartasz engem életben – mondta a Halál. És hozzátette: Ha itt maradnál velünk, megváltoznék. És nem lenne több Isten nélküli hely a világban. Sehol sem. A Seol sem lenne. Nem lennénk Seol, ha teveled lennénk.

 • Irodalmi Jelen

  Távirat Arany Jánosnak – Szőcs Géza beszéde Arany János 200. születésnapján a nagyszalontai református templomban

  "...mára már kevés olyan hely maradt a földön, ahol a zsarnokok máglyahalállal büntetik az igazmondást. Ugyanakkor nem kevés keresztyén hittársunk végzete, hitükért lefejezett vértanúk sorsa sajnos azt bizonyítja, hogy nemcsak a faji, nemcsak a nemzeti, de a vallási gyűlölködés átka sem múlt még el az emberiség feje felől, melynek soraiban még mindig igen tevékenyek azok, akiket a költő – egy másik költő – sárkányfog-veteménynek nevezett."

 • Szőcs Géza

  A disznoszaurusz

  Most a söripar sárkánygyíkja összefogott Surgyélánnal a csíki erdők kismókusa ellen.
  A mókust betiltották, sőt a tölgyfát is, amelyen a mókus lakott, s amely túl sok makkot termett, most leszerelik és elviszik Hollandiába.

 • Szőcs Géza

  Olvasó- és emlékező napló 1.

  Jelen esetben a kiinduló könyvnek, amely a kezembe került, nem is véletlenül – magától a tudós szerzőtől kaptam, Fodor Páltól – a címe: Szülejmán szultántól Jókai Mórig. Remek tanulmányok alkotják.

 • (Forrás: http://tortenelemportal.hu)
  Szőcs Géza

  Koccintsunk!

  1918 ígéreteinek és 1990 valóságának szembesítését a 26 évvel ezelőtti román kormányzat nem bírta elviselni ott Gyulafehérváron.

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza: Anglia végnapjai

  Kezdjük rögtön azzal, ami kimondva-kimondatlanul bizonyára sokunknak eszébe jut: Trianon visszaüt. Old sins cast long shadows. Régi bűnnek hosszú az árnyéka. Trianon bosszúja. Akkor kezdtétek el ásni a sírotokat, amikor összehoztátok ezt a borzalmat.

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza: Konferencia

  LISZT: Az élet szenvedély.
  BACH: Az Úr csodásan működik.
  PENDERECKI: De van-e feltámadás?

 • Irodalmi Jelen

  Érdemes volna elővenni azokat a Kamondi-felvételeket... – Szőcs Géza: Naplórészlet 2016 márciusából

  Van saját Nóbel-értékrendem is. Azért hosszú ó-val, mert Kudelász Nóbel erdélyi írót tervezem rábeszélni, hogy hozzunk létre egy nevét viselő díjat. Névjegyen ez is volna olyan hatásos, mint „Pulitzer-emlékdíjasaink” névjegye, akik külföldön szerényen elhallgatják, hogy ez a magyar elismerés azért NEM azonos az amerikai Pulitzer-díjjal.
  X. Y. vagyok, Pulitzer-emlékdíjas szerző. Ó, igazán? Gratulálok. X. Y. vagyok, Kudelász Nóbel-díjas író – hát nem hangzana jól?

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza: Az európai ház a vihar kapujában

  Nos, egy vasárnapon a 21. században hosszan elnyúló vacsorára került sor a közös európai menedékházban. Ez volt a neve, bár az európaiak egy része kívül lakott rajta, a szerényebb szomszédságban, de erősen törekedtek arra, hogy maguk is a falakon belülre kerüljenek.