• Mirtse Zsuzsa

  Mintha lélegezne mégis

  – Ne ordíts velem!

  – Nem ordítok, de ne kezdd már megint! Ne gyötörj! Miért nem tudunk mi kedvesek lenni egymáshoz, miért van benned ez az óriási harag, gyűlölet felém?

  –  Mert már nem szeretsz.

 • Varga Melinda

  A valóságot a kezem melege formázza

  Beszélgetés Mirtse Zsuzsával

  Arra régen rájöttem, hogy valóban nem a történetmesélés érdekel elsősorban, hanem az, hogyan viszonyulunk mindahhoz, amit a sorsunk kimér ránk. Ahány ember, annyiféleképpen reagál ugyanarra a helyzetre. Mondok példát. Valaki megtudja magáról, hogy valamilyen betegség fogja meghatározni az életét. Nem hal bele, de bizonyos szabályrendszerhez kötötten kell a továbbiakban élnie. Van, aki ezen elkeseredik, van, aki rögtön elkezd számolgatni, tervezni, hogy mit lehet az adott rendszeren belül megtennie, elérnie. Azt hiszem, én a második típusba tartozom. Hamar alkalmazkodom helyzetekhez. Az is helyzet, amikor felmérem, hogy engem az érdekel, ami a történeten túl van. Hát akkor azt írjam, ami érdekel.

 • Mirtse Zsuzsa

  Morzsalét

  Imre inge mindig patyolattiszta, vasalt. Kizárt, hogy nem egy asszony áll a háttérben, aki kiszolgálja az alkalmatlanságait, eteti a hangyáit, aki nem teszi szóvá, hogy. Ha szóvá teszi, akkor sincs semmi. Mi lenne. Ha nem tetszik, menjen el. Ne menjen el! Fogadja el. Így is, úgy is, mindenhogy is.
 • Kovács Újszászy Péter

  Levélszőnyeg egy emberélet talaján

  A természetben barangolva sokszor figyelmen kívül hagyjuk a talpunk alatt föl-fölszisszenő avart. Pedig úgy érzem, az avarban elpihenő levek sokfélesége behatóbb vizsgálatra érdemes. Mintázatuk, erezetük, színük legalább olyan sokféle, mint a bensőnkben lakozó világok. A Bölcsőmben magam ringatom egy ilyen sokszínű univerzum látlelete, levélszőnyeg egy emberélet talaján.
 • Mirtse Zsuzsa

  Tollruhádból kibontalak

  Amikor galambokat etetek, Burukot is látom bennük. Látom a gyerekkoromat, látom magam kislányként, aki értette még a madarak nyelvét, tudott olvasni a szemükből. Legalábbis egy galambéból biztosan.
 • Szabad lélek, kötött forma

  Beszélgetés Vesztergom Andreával

  Mára „védjegyévé” vált kitűnő szonettkoszorúit egykor Lator László szigorú tolla javította. A kötött forma nála fegyelmező erő, egyébként pedig képes sok mindent „csakazértis” alapon véghez vinni: legyen az félmaraton, hegymászás vagy nehéz versformában komponálás. „Civilként” gyerekekkel foglalkozik, nagyon is felnőtt módra. Rajzolni viszont csak koalát tud, mint mondja, azt sem jól. – Vesztergom Andreával beszélgettünk.

 • Boldogh Dezső

  Múltba kódolt kriptográfiák

  Vesztergom Andrea költészetéről
  Boldogh Dezső írása a hónap alkotója, Vesztergom Andrea költészetéről.
 • Vesztergom Andrea

  Csak emlékezz!

  Szonettkoszorú Christina Georgina Rossetti Emlékezz című szonettjére

  I.
  Emlékezz rám, mikor már nem leszek,
  Betűkbe forrt, de fennmaradt az elme,
  Megannyi évet ébren áttelelve
  Öleltek át a sürgető neszek.
  A bú között öröm: soványka kis keszeg,
  Bársony-álmon foszladó a kelme,
  Szétszakadt darabja egybekelne,
  Remény a nyár, mi réseket beszeg.
  A némaság a végső félelem,
  Mellyel annyiszor ha incselegtem,
  Visszatolt a súlyos ismeretlen.
  S ha lesz erő, mi innen eltörölne,
  A kőbe vésve lelheted nevem,
  Majd eltűnök messzi néma földbe.

 • Vesztergom Andrea

  Örök nyarak

  Örök nyarak

  A parton átmosott rozsdaszín amorfok:
  álmodtam róluk, hogy megannyi kőhal,
  lélekvesztett, papír kalózhajót fog
  az elfelejtett, régi úttörődal.

  Vetítőbe fűzött megsárgult szalag.
  Lehetne kép, de előhíva nem lett,
  mint a kert végébe elkotort salak
  ez is, több száz kópiányi mellett.

  Sarokba támasztott ócska drótszamár,
  csodálkozom, hogy el se lopta senki,
  lilás vintage-dizájn lett azóta már,

 • „Megjártam a poklot, de nem kárhoztam el”

  Beszélgetés Fecske Csabával

  Fecske Csaba költészete éppolyan sokoldalú, mint ő maga. A népies lírától az avantgárdon át a posztmodernig olvas és ismer szinte mindent a magyar irodalomból. A költészet mellett a barátságok éltetik, nemcsak Miskolcon, de országszerte nagyon sokan ismerik, olvassák. 1990-ben az élet „bepróbálkozott”, hogy kettétörje pályáját és őt magát – ám a sors nem tudta: ezt a költőt keményebb fából faragták annál, hogy feladja...

 • Vass Tibor

  A Szenti-medencében hallottam

  Fecske sörei
  Vass Tibor verse a hónap alkotójáról, Fecske Csabáról.
 • Némethi Lajos

  Árnyak és halál – a halál árnyékában

  Fecske Csabáról és Árnyűző élet című kötetéről
  Némethi Lajos tanulmánya Fecske Csaba költészetébe vezeti be az olvasót.
 • Fecske Csaba

  Szülinapomra

  Gyermekversek

  Előveszem jobbik eszem,
  fiamat elkényeztetem,
           az ám,
           lazán!

 • Szepes Erika

  Aki legyőzi ijesztő démonát, az időt

  Fecske Csaba Árnyűző élet című kötetéről

  Mindnyájan az időben élünk, csak nem mindig tudatosítjuk magunkban. Akkor riadunk rá, ha felfüggeszti szakadatlan folyását, és szorítása érhet fájdalmasan vagy gyönyörtelien – ezek a pillanatok mindenképpen kiemelkednek az idő megszakítatlan áradásából.  

 • Fecske Csaba

  Őszi napozás

  Őszi napozás

  a fáradt szeptemberi nap nyaldossa arcomat
  nyálával bearanyoz
  önmagam szobraként feszítek
  egy látogatók elől lezárt múzeumban
  lefulladó motor hangján zúg a légy
  kifogyott belőle a nyár
  ez a hang ébreszt szemhéjam mögé bújtam
  mint gyerekkoromban
  az elsötétített szobába nyári viharok idején
  elült a vihar de azóta is villámok alszanak párnám alatt
  madárszárnyak püpügése a csöndben lombsusogás
  amit megzavar az erőlködő test munkazaja

 • Száraz Miklós György

  Valószínűtlen gyilkosság

  Zavartan ült, újra és újra el kellett olvasnia a sorokat, hogy talán észreveszi a tévedést, nem is az van odaírva, amit olvasott, eltévesztette, a szeme kihagyott vagy hozzátett egy-két betűt, és ettől megváltozott, egészen más lett az értelme. Baljós gondolatok is felködlöttek, megformálatlanul, de annál ijesztőbben, hogy talán az oroszok, vagy az ukrán titkosszolgálat, vagy éppen a magyar, valami összeesküvés, de ugyan miért, mi értelme volna, ki ő, talán mégis a barátok, Diána szervezte, de nincs ünnepelni valója, a születésnapja egy hónapja volt, a névnapokkal meg nemigen törődnek, tévedés lesz, rossz tréfa, sajtóhiba, véletlen egybeesés.

 • Bene Zoltán

  Misztikus realizmus

  Száraz Miklós Györgyről

  Száraz Miklós György prózájában a sorok között bújik meg ez a tapasztalat. Nem konkrétan, nem harsányan, inkább olyan finoman, ahogyan a panteisták vélik fölfedezni a mindenségben a Mindenhatót, s ezáltal szakrálissá nemesítik a kézzelfoghatót és a megmagyarázhatatlant egyaránt. Az Ezüst Macskát úgy itatja át a misztika, ahogyan az üvegbe növesztett körtét a ráöntött pálinka.

 • Bene Zoltán

  Az írás ereje

  Beszélgetés Száraz Miklós Györggyel

  Száraz Miklós György 1958-ban született Budapesten, többek között József Attila- és Babérkoszorú-díjas, Térey-ösztöndíjas író, nem mellesleg a Székely Bicskarend „lovagja”. 1984-ben végzett az ELTE történelem és levéltár szakán, dolgozott a KSH-nál, majd üzemi lapok újságírójaként. 1989-től 1991-ig a Juhász Ferenc szerkesztette Új Írás rovatvezetője volt, később több könyvkiadó irodalmi vezetőjeként tevékenykedett. Évtizedek óta szabad foglalkozású író, emellett hosszabb-rövidebb ideig számos lap és nem egy kiadó munkatársa. − Irodalomról, írásról, családról, nemzetről, otthonról, otthonosságról és sok minden egyébről beszélgettünk.

 • Száraz Miklós György

  Magyarok: nem is létezünk?

  Még magyarok szájából is elhangzik olykor, hogy magyarság valójában nincs, mert az évszázadok során eltűntünk, besenyők, mongolok, tatárok, törökök, németek, szerbek, románok, oroszok, zsidók, kommunisták etc. az utolsó szálig kipusztítottak vagy beolvasztottak minket. Ez persze rosszindulatú és történelmietlen ostobaság, mert ugye senki sem gondolja komolyan, hogy spanyolok valójában nincsenek, hanem csak egy nagy keveréknép létezik, ibérek, kelták, keltibérek, föníciaiak, görögök, karthágóiak, rómaiak, zsidók, alánok, vízigótok, arabok, berberek, cigányok, baszkok, katalánok, gallegók egyvelege.

 • Hamismások és sütőpapírok

  Berka Attila beszélgetése Vass Tiborral

  Ratkó Józseftől jutott el Tandori Dezsőig, a népművelés szakon a bábkészítés- és mozgatás művészete bűvölte el, később gyerekrajzokon figyelte meg a formanyelv és rajznyelv alakulását, s míg költői univerzumában semmi sem lehetetlen, képzőművészként és fotósként mindig más-más színben látja a világot. – Vass Tibort szerkesztője, munkatársa, életműve egyik legjobb ismerője, Berka Attila kérdezte.