• Szilágyi Ferenc Hubart

  Mi vagy te énnekem?

  Szonettkoszorú Shakespeare 75. szonettjére

  1.

 • „Egy inkubusz mesterséges intelligenciája”

  Michael Foldes versei Sohár Pál fordításában

  MI Inkubusz   
  (AI Incubus)

 • Rainer Maria Rilke   

  Lányimák Máriához

  Suhai Pál versfordításai
  Nézd, mily szűkösek napjaink, s gond jut hálóhelyül; a rózsáért nyúlunk mi mind, de oly ügyetlenül.
 • A végső dolgok

  Ronald Stuart Thomas versei Petrőczi Éva fordításában

  Az öregember kiáll a hegytetőre,
  s onnan lenéz, hogy felidézze
  völgybéli napjait. Látja a csillámló patakot,

 • Marte Huke

  Cím nélküli versek 

  Kovács katáng Ferenc fordításai

  Körülutazni a földet,
  vagy világra hozni valakit?

 • Kathlene Postma

  A ló a kertben

  Mohai Szilvia fordítása

  A ló beszökött a kertbe, és épp Alma bazsalikomjából lakmározott. Pont a bazsalikomot nézte ki magának. Második emeleti hálószobájának ablaka elé állított székéből a beteg Alma csak nézte, nézte a lovat – és semmit sem tehetett a pusztítás ellen. Mondta a férjének, Pietrónak, hogy ne vegye meg az állatot, ám ő azt felelte, már egy hónapja csak erről álmodott: egy lóról – fehérről, szárnyakkal. Amikor tudomást szerzett erről a rozoga példányról, amelyet eladásra kínáltak egy közeli farmon, megvásárolta, és hazavitte, hogy majd ő meggyógyítgatja.

 • Az utolsó olvasó

  Vasile Dan versei Böszörményi Zoltán fordításában

  Az igazi betűk
  fekete méhek
  a szövegben
  sorokba rendeződnek

 • Klasszikus angol versek

  Acsai Roland műfordításai

  Thomas Hardy (1840–1928)

  MADARAK TÉLI ESTÉN (TRIOLET)

  Kint a pelyhek kavarognak,
  elfogyott minden bogyó.
  Nincs termésük a bokroknak,
  kint a pelyhek kavarognak.
  Eltakarják a rigókat,
  eltűnik sok kolduló.
  Kint a pelyhek kavarognak,
  elfogyott minden bogyó.

   


   

  Rudyard Kipling (1865–1936)

  ÉN JÓ ANYÁM

 • „Te vagy az én rejtekhelyem”

  Petrőczi Éva zsoltárfordításaiból

  26. zsoltár

  Ítélj felőlem, Jahve, ki feddhetetlen híved vagyok,
  ki Benned bízom, hitem meg nem inog.
  Vizsgálj meg, én Uram, és tégy próbára engem,
  nem találsz vétket vesémben és szívemben.
  Ismervén hozzám való jóakaratod,
  én mindig hű embered maradok.
  Cimboraságra nem hajlítanak a hamisság férfiai,
  a rejtőzködők között nem fogok lappangani.
  Gyűlölöm én a gonoszok csapatát,
  elkerülöm a vétkesek asztalát.
  Ártatlanságban mosom kezemet,
  minden utam oltárodhoz vezet,

 • Jaan Kaplinski

  A szavak között

  Jávorszky Béla versfordításai

  Reggel bemutattak Mitterand elnöknek

 • Cecilie Enger

  A fehér térkép

  Petrikovics Edit fordítása

  Részlet a regényből

 • „Álmomban kormorántollat mosok”

  Két kortárs indián költő verse Gyukics Gábor fordításában

  Néhány téli madár
  A hóban eltűnő
  Cölöpsorok között keresgél
  Csőröktől és karmoktól
  Biztos távolságra.

 • „A sikolyért, mely bennem tátog”

  Három portugál nyelvű költőnő verse Ladányi-Turóczy Csilla fordításában

  Csöndben lépdel a pusztai nép,
  lába alatt száraz sár, ropogó,
  s nyelvén roppan a szó.

 • Marina Ivanovna Cvetajeva

  Szeretnék együtt élni Önnel

  Marina Ivanovna Cvetajeva versei Lángi Péter fordításában
  Templom homálya, az orgona zeng, Szelíd a kar égi dala! Nem szeretek viharos örömet Én, Angelika.
 • Michel Houllebecq

  Az út

  Szeder Réka fordítása

  Pilonok tépdelik részekre az eget,
  ráhajlanak az útra; terpeszkednek az árnyak.
  Nézegetem a nőket, mind gerjeszti a vágyat,
  a formás ajkaik sajátos sokszögek.

 • Tibor Fischer

  Így urald a világot

  Farkas Ákos fordítása

  A legkevésbé sem elegáns dél-londoni városrészből származó ötvenes Baxter Stone dokumentumfilmes rendező és producer, ám egy becsődölt projekttel a háta mögött és újabb megbízások híján nemigen tehet mást, mint hogy álmodozik a nagy lehetőségről, s közben igyekszik meggyőzni feleségét: tartogat még feltámadást számára a sors. Csakhogy a feltámadás helyett mintha mindig újabb és újabb akadályok gördülnének a peches Bax útjába...

   

  Részletek a regényből

 • Karen Duve

  Nette kisasszony rövid nyara

  Muth Ágota Gizella fordítása

  Túl korán született

  regényrészlet

 • Florin Irimia

  Mert ez az én világom, és nem megyek el innen soha

  Szonda Szabolcs fordítása

  Florin Irimia kortárs román szerző elbeszélése Szonda Szabolcs fordításában.

 • Danuta E. Kosk-Kosicka

  A film a fejemben

  Sohár Pál versfordításai

  Danuta E. Kosk-Kosicka verseit közöljük Sohár Pál fordításában.

 • Világkarácsony

  Karácsonykor legcsöndesebb az év,
  a szívverésnek is hallani hangját,
  mint órákét, az estidőt ha mondják:
  karácsonykor legcsöndesebb az év.