• Abafáy-Deák Csillag, Kölüs Lajos

  A műterem mint a Hold túlsó oldala, Műterem éjfél után

  Nem a Hold túlsó oldalán járunk, nem is azt látjuk. De mégis. A Kálmán Makláry Fine Arts Galériában a Horn-gyűjteményből – dr. Hidvégi Áron Arnold válogatásában – olyan műveket is láthatunk, amelyek eddig nem voltak kiállítva. Ha nem is nagyok a Galéria termei, sikerült Váli Dezső születésének 80. évfordulójára munkásságáról átfogó képet bemutatni. Nincs zsúfoltság, mindegyik mű, a nagyobbak is, megtalálták a helyüket.

 • Mányoki Endre

  Vezeklés

  Tengiz Abuladze – méltán emblematikus – Monanieba (Vezeklés, 1987) című filmjének záró képsorán Ketevan, a Művészet és Öntudat szabadságáért kínhalált halt szovjet festő, Sandro Barateli özvegye süteményt süt a nyitott ablakban, mikor egy sosemvolt anyóka megkérdezi tőle: merre van a templom?  Az asszony kihajol és mutatja, hol volt, amíg el nem bontották. "Mit ér az a város, ahol nincsen templom?" – kérdezi a kortalan, mert egy múlt-világ attribútumaiba öltöztetett öregasszony, mégis elindul a szűk utcán, fölfelé.

 • Mányoki Endre emlékére

  Böszörményi Zoltán, Petrőczi Éva és Laik Eszter emlékezik

  Böszörményi Zoltán

  Ópiumszínezék, fellegek         

                           Mányoki Endre emlékére

  Ólombetű-csönd.
  Magasodnak köréje a pátosz falai.
  Kereskedni kéne a szavakkal, 
  rájuk vetni a hálót,
  a szeretet lappangó erejét igába fogni,
  megszerkeszteni a csillagok fogaskerék-táncát.
  Lépést lépesre írni, 
  mint menüettet szoktak a hozzáértők, 
  az egymás vonzásában uralkodók.

 • Ónody Éva

  Ónody István szülőfaluja, Dombiratos – I.

  Minden mélyen érinti őket, ami a faluval kapcsolatos. Még azt is tanácsülés elé vitték, szabad-e rágyújtani az újjáépített művelődési házban. Nos, hát akkor ez a huncut csalás hogyne foglalkoztatta volna őket!

 • Petrőczi Éva

  Fugyi temploma

  Már a templom
  szakszerű leírása
  fölragyog:
  „román kor, s gótika elegye,
  rézsűs bélletű
  rózsaablakok.”

  De az Árpád-kor óta
  mennyi gyötretés:
  először egy
  hatalmas tűzvész,
  majd később
  a Sebes-Körös
  mohó pusztítása,
  az alapokig.

  Aztán végül eljött
  a templomgyógyítás
  gyönyőrű kezdete.

  Freskótöredékek,
  javított feliratok,
  egy csúcsíves
  szentségtartó,
  mint egy imára font kéz,
  de kőből faragott…

 • Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia új pályázata fiatal írók számára

  Új pályázatot hirdetett meg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia és az íróakadémiát működtető Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG).
 • Jakatics-Szabó Veronika

  Ugrás alkonyatkor

  Jakatics-Szabó Veronika képzőművész a Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíja alatt készített festményeiből válogattunk.

 • Deák-Sárosi László

  A pozsonyi csata, 907

  Eposz

  Bevezető sorok a 41. énekhez

 • Németh István Péter

  „ATYA S SZENTLÉLEK FÉNYES EDÉNYE, ARANYHÁZ…”

  Mondatszalagok Vollein Ferenc A Balaton Királynője című festményének fölszentelése alkalmából

  Isten anyját, Szűz Máriát a Betlehemi jászol idilljében és a Golgota tragédiájában ábrázolva tartja számon az ikonográfia. Előbbin ő a boldogságos kismama, utóbbin ő a fájdalmas anya. Vollein Ferenc most megfestette nekünk a Balatoni Szűzanya alakját. Szűz Mária oltalmába országunkat Szent István ajánlotta 1038-ban, s a Magyarok Nagyasszonyának kultusza Szent László uralkodása idején újra virágba borult. E templom névadója, a Szent Lovagkirály – a források szerint – 1091. december 20-án járt vidékünkön, Sümegen volt akkor látogatóban.

 • Ónody Éva

  AZ ÉN KUNÁGOTÁM – IV.

  Dédapánk a Feszty-körképen?

  Én egészen másként nézem ezt a panorámát, Feszty Árpád festményét, mint bárki más. Mivel az én apai dédapám biztosan itt vonul, itt próbálja megtartani a honfoglalás útján, két kézzel a szarvánál fogva, az ökröt.  Mert őt vélem fölfedezni az egyik központi alakban.

 • Kákonyi Lucia

  Köteteajánló: Nokedliszaggató

  Kákonyi Lucia Nokedliszaggató című, az idei könyvhétre a Parnasszus gondozásában megjelent kötetetét A korlát című novellával ajánljuk.

 • Németh István Péter

  Szakralítás, mítoszok és balatoni legendák

  Tűnődés Vollein Ferenc festményei között

  Hódolat a balatoni tájfestészetnek, amely sosem mellőzte a vidék titokzatos, misztikus hangulatát érzékeltetni, hiszen a balatoni párákban és fényekben – Egry József szavaival élve – minden elveszti tárgyi valóját!  Így tessékel be egy másik, mitikus világba mindaz, amit itt még éppen csak megpillantottunk. A festőművészek pupillája volt e jelenségre a legérzékenyebb, őket követték csak idegszálaikkal a költők. Mint északi parti embert engem Keresztury Dezső igazított el ezzel a mondatával: „A Balaton modern művészi látomásának kialakulásában a 20. századi festők az úttörők, megelőzték a költőket.” Illyés Gyula ennél is általánosabb és tömörebb laudációt mondott a homo sapiens vizuális alkotó tevékenységére: „A kép a legcáfolhatatlanabb emberi beszéd”.

 • Daday Loránd: Malomszeg

  Könyvheti kedvcsináló, 5.

  A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából az Irodalmi Jelen bemutatja friss megjelenésű köteteit, valamint a művek szerzőit. Ezúttal Daday Loránd Malomszeg című könyvét ajánljuk az olvasó figyelmébe.

   

  Daday Loránd (Álnevei: Székely Mózes, Derzsi Mihály, Kovács Bálint) (1893–1954)

 • Könyvheti kedvcsináló, 4.

  Varga Melinda: Tizenkét kagyló

  A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából az Irodalmi Jelen standjának kínálatából ezúttal Varga Melinda Tizenkét kagyló című verseskötetét ajánljuk az olvasó figyelmébe.

 • Mandics György: Hétfolyó, hétcsillag

  Könyvheti kedvcsináló, 3.

  A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából az Irodalmi Jelen bemutatja friss megjelenésű köteteit, valamint a művek szerzőit. Ezúttal Mandics György Hétfolyó, hétcsillag című könyvét ajánljuk az olvasó figyelmébe.

   

  Mandics György Temesvárott született 1943-ban. Matematikus, író, költő, újságíró, szerkesztő, tanár. Kutatási területei az irodalom, a matematika (modellelmélet), a szemiotika, az írástörténet, a kulturális antropológia.

 • Czilli Aranka: Késsel és villával

  A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából az Irodalmi Jelen bemutatja friss megjelenésű köteteit, valamint a művek szerzőit. Ezúttal Czilli Aranka Késsel és villával című verseskötetét ajánljuk az olvasó figyelmébe.

 • Böszörményi Zoltán: Regál

  Könyvheti kedvcsináló 1.

  A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából az Irodalmi Jelen bemutatja friss megjelenésű köteteit, valamint a művek szerzőit. Elsőként Böszörményi Zoltán Regál című regényét ajánljuk az olvasó figyelmébe.

 • Abafáy-Deák Csillag

  Hírünk a nagyvilágban

  Közhely, hogy magyar tudósokkal, elismert szakemberekkel, sikeres művészekkel a világ minden részén találkozhatunk. Idei kanadai utazásomon több magyar képzőművésszel terveztem beszélgetést, kaptam megbízást interjú, tanulmány elkészítésére.

  Furcsa érzés volt, hogy míg a pandémia megakadályozott a kiutazásban, 8000 km távolságból kerültem először kapcsolatba több földimmel, akikkel akár most is együtt sétálgathatnánk, beszélgethetnénk Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely utcáin. Ha nem hagytuk volna el szülőföldünket.

 • Ónody Éva

  AZ ÉN KUNÁGOTÁM – III.

  Utoljára 95 éves korában látogattam meg (mármint özvegy Kovács Árpádnét, Óbudán, a 10. emeleti lakásában). Hosszú idő után kerestem föl, amikorra már az utolsó élő tanúja volt a kunágotai öreg házban zajló hajdani életnek. Egészen más szemszögből láthatta nagyanyánkat, az anyósát, mint mi. De ezt most nem szeretném taglalni, mert nem ismerhettem ezt a kapcsolatot.  Kezdődött azzal, hogy a „nagytörvényű” Kovácsné – s ezzel a jelzővel az egész falu megtisztelte őt – ellenszenvvel fogadta ifjú menyét. Rég tudtam, hogy Ottil nagyon rosszul érezte magát a Bethlen utca végén.