Trianon100
 • Vörös István, Végh Attila, Csobánka Zsuzsa Emese, Sándor Zoltán, Oláh András, Szilágyi-Nagy Ildikó, Rónai Balázs Zoltán, Acsai Roland, Abafáy-Deák Csillag, Eszteró István, Dupka György, József Attila

  Istenek játsszák el a történelmet

  Vörös István

  Félelemgyerekek 

  Mindannyian Trianon
  haszonélvezői vagyunk.
  Ha haszon a lét. És
  az élvezete: élni.

  Ha nem jönnek akkor
  a határok, ha nem csorognak
  be az ország belsejébe,
  mint padlásról az eső,

  akkor másfelé tartanak
  felmenőink. Az egyik
  nem menekül el, a másik
  nem marad ott, ahol van.

  És ha máshol járnak, 
  másra találnak,
  és máshol más gyerekeik
  lesznek, nem mi, nem mi.

 • Mezey Katalin, Böszörményi Zoltán, Szőcs Géza, Gáspár Ferenc, Fellinger Károly, Száraz Miklós György, Fenyvesi Ottó, Jász Attila, Hegedűs Gyöngyi, Lennert-Móger Tímea, Pataki Tamás, Becsy András

  Nem mondod, hogy nem fáj

  Egyszer húztak itt egy vonalat
  a folyóra. Mégis megmaradt.
  Azóta itt folyik az a vonal,
  két part között, és mindent betakar.

 • Lőrincz P. Gabriella, Viola Szandra, Kopriva Nikolett, Kertész Dávid, Izer Janka, Kovács Újszászy Péter, Szabó Fanni, Juhász Kristóf, Polgár Kristóf, Károly Dorina

  A hídon túl is magyarok laknak

  Szemelvények az Irodalmi Jelen Trianon-számából
  Ha elfogynak majd a földi határok, Csak a kegyelem, csupán az marad.
 • Böszörményi Zoltán

  Megtaláltalak

  gyűjtöm az erőt, hogy újra, ha kell, százezerszer négy égtáj felé kiáltsam: megtaláltalak, Hazám!
 • Boda Edit, Debreczeni Balázs, Dimény H. Árpád, Iancu Laura, Laczkó Vass Róbert, Lakinger Tibor, Keszthelyi György, Noszlopi Botond, Oláh András, Pethő Lorand

  Csonka számadás

  Téged is kettészakítottak.
  És megtömték szánkat hallgatással.

 • Király Farkas

  Száz év múlva

  Elpusztítanak! Megfojtanak minket a kisebbségiek! Megölnek minket!
  Ezt kiabálja román nyelven a belváros forgalmas utcáján egy jól öltözött, de meglehetősen kapatos úr.

 • Raoul Weiss

  Madame Zbârcea rövid boldogsága

  Kislányaim – kezdte –, természetesen ti is tudjátok, hogy idén minden igaz szívű román kötelessége és öröme megünnepelni hazánk újraegyesítésének századik évfordulóját.

 • Lakatos Mihály

  Trianon 100.

  Vesztettünk mi már földeket itt-ott a világban,
  s nyertünk is helyettük újakat.
  Volt erőnk mindig belakni az újat,
  és felhúzni rá házat s várakat.

 • Abafáy-Deák Csillag, Kölüs Lajos

  Sorsanalízis, Trianon kapcsán

  Mítoszokkal már nem lehet értelmezhetővé tenni azt, ami értelmezhetetlen, ma már a vesztesek története csak téveszmeként élhet tovább. Csak a hatalom mítoszai uralkodhatnak, csak a győztesek történelme lehet univerzális. – Gaál József kiállítása és Béki István Gúzs című performansza a Godot Galériában Trianon emlékére.

 • Jenei Gyula

  öröm és bánat

  az én családom úgy van, hogy nem élnek elcsatolt területeken nagynénik, másod-unokatestvérek. nekünk ebben a maradékországban van minden kevés rokonunk, de közülük is csupán néhánnyal tartjuk a kapcsolatot. róluk is alig tudok valamit, szinte semmit. jobban ismerek néhány regényfigurát, akiknek a felmenője kassán, szabadkán vagy farkaslakán született.
 • Becsy András, Fülöp Dorottya, Lázár Balázs, Szabó Palócz Attila

  Őrzi a múltat a kő és évgyűrűkben a fák is

  Trianon-eklogák

  Érzed a végtagokat? Még századokig bizseregnek.

 • Szőcs Géza

  Látogatók a kastélyban

  Meg ezek a macskák is akkor költözhettek ide, a kandallókba. Hogy miféle selymek? Nem, nem hiszem, hogy napernyőből. Valamilyen fehérneműkből maradhattak
 • Mezey Katalin

  Határaink

  amíg a vesztesek
  a győztesek
  a hóba fagyva
  sárba fúlva
  itt hagyták
  a fű között bomolva
  halottaik
  halottaink
  csizmáját látcsövét
  a kekszadagjukat

 • Petőcz András

  Fekete madár

  Fekete madár piros csőrével kopogtat a kórház ablakán.

 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Lászlóffy Aladárnak

  magyarokat is elárultak Trianonban,
  vörös forradalmat varrtak a nyakunkba,
  szeletnyi ország, mi megmaradt,
  és a kongó harangok hangja bennünk és mindenütt.

 • Döme Barbara

  Szüret

  Előttem fekszik a szőlőtőke alatt a mózeskosárban. Gesztenyebarna haja és pufók arcocskája van. Hat hónapos. Békésen szuszog, de ha ébren lenne, akkor sem láthatna. Nézem, sírhatnékom van, de az angyalok nem tudnak sírni.

 • Bogdán László

  Minek vér és halál?

  BOGDÁN LÁSZLÓtól búcsúzik az Irodalmi Jelen.
  Júniusi, Trianon-számunkban látott napvilágot Minek vér és halál? című verse. Ezzel emlékezünk jeles szerzőnkre.

 • Lőrincz P. Gabriella

  Két anya, két leány

  Drága Mariskám, néném!

 • Cseke Péter

  A múltfaggatás: jövőépítés

  Közvetlenül a második világháború után született nemzedékemnek nem adatott meg, hogy az előttünk járó, az előző kisebbségi helyzetben eszmélkedő korosztályok valamennyi meghatározó egyéniségét személyesen is megismerhesse: háború, menekülés, hadifogság, hidegháború és a „román Gulág” egyaránt megtizedelte őket.

 • Balázs Csilla Kinga

  Időhinta, szemben a fénnyel

  (regénymag)

  „Nyakig pólyába bugyolálva, fehér tuskóként heverek, hintázom tenyeres-talpas, széles arccsontú, ízig-vérig kun-magyar nagyanyám ölében, ebből gondolom, hogy a nagy erdélyi árvíz után, 1970 június–júliusában készülhetett a kép, a romániai szocializmus konszolidált időszakában…” – Balázs Csilla Kinga prózaesszéje.