Irodalmi Jelen
 • Ilyés Krisztinka

  Kitépett fehér szív

  Eltűntek a hattyúim,  tisztáltalan az ég odafent,  foltokkal teli, mint egy lehunyt  szemfedélkupac, hová kerültem –  nincs kiút innen, uram?  Hall engem valaki?
 • Böszörményi Zoltán

  Majorana Szőcs Géza hatvanadik születésnapjára gondol

  ki az utcasarkon álldogál
  a benső végtelen végein
  a szélre vigyáz
  körötte felszeletelt világ
  ráhangolja a jelent a múltra
  a többi napfény
  máz
  későn veszi észre
  csak a lélek szunnyad
  a papírlap szélein
  semmi-vár

 • Quasimodo költőverseny és Szőcs Géza

  Rendhagyó sajtótájékoztató volt Balatonfüreden, a Szőcs Géza Irodalmi Szalonban, melyen az intézmény idei programtervezetét ismertették, de bemutatták a város önkormányzata fontosabb kulturális programjainak tervezetét is. Szőcs Gézának, a szalon névadójának tiszteletére több eseményt is szerveznek, ezek közül az első, egy rendhagyó hangoskönyv-bemutató, a sajtótájékoztatóval egyben zajlott le: Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas színésznő és Farkas Wellmann Endre József Attila-díjas költő mutatta be azt a hangoskönyvet, amelynek szerkesztését még maga Szőcs Géza kezdte el. A kolozsvári sétatér című szép kivitelű hangoskönyvet Szilágyi Enikő szerkesztette elhunyt barátja születésének 70. évfordulójára.

 • Ilyés Krisztinka

  „Minden versének tétje van”

  Szőcs Gézára emlékezve
  ,,Nem tudom, mivé kellett volna lennem,de írjátok meg majd, ha felismertek engem:mert ez a világ nem az én világom.Mondom, különös lények a voltak.”
 • Varga Melinda

  Vadludak, vadkacsák

  csak úszni, úszni az örök vízen, tengert képzelni a folyók helyébe
 • Berényi Klára

  Bolond a káván

  Káván ülök, utakról álmodom, te messze jársz, nekem muszáj, bolond, maradnom, a kútnak más őre nincs.
 • Posztumusz elismerés Szőcs Gézának Balatonfüred várossá nyilvánításának 50 éves évfordulója alkalmából

  Balatonfüred várossá nyilvánításának 50 éves évfordulója alkalmából, a négy testvérváros delegációinak közreműködésével, 2022. április 21-énünnepi testületi ülést tartottak az Anna Grand Hotelben. A rendezvényen dr. Ács Károly főorvos, a városi szakorvosi rendelőintézet igazgatója megkapta a város díszpolgára címet, posztumusz elismerést kapott Szőcs Géza költő. Az ünnepségen átadták a Balatonfüred Város Díszpolgára okleveleket.

 • Kovács Újszászy Péter

  Bosch jégmadara és a XXII. század

  A kötet sokszínűségét fémjelzi, hogy a szerző nemcsak szembesít dolgokkal, hanem képzeletbeli utazásokra hív. Ezek a bejárt utak nem ugyanazok, amiket Hamvas Béla megélt, és amelyekről beszámolt a Babérligetkönyv, Téli tervek című darabjában. Szőcs Géza utazásai egészen a művész gyerekkoráig, a csokoládéfogyasztás öröméig kalauzolják el az olvasót: „Gyerekkoromban kétféle csokoládét ismertem. Egyik a brassói Dezrobirea gyár terméke volt. A másik, a finomabbik, a Vinga nevet viselte. Brassóról tudtam, hogy létező város, két álneve is van: Brașov meg Sztálinváros, azaz Orașul Stalin. De soha senkiről nem hallottam, aki vingai lett volna, vagy valaha is járt volna ott, vagy lett volna Vingán rokona vagy ismerőse. És ha államnyelven Vinga, akkor magyarul vajon mi?”
 • Fülöp Dorottya

  „Mégis a szó csak fennmarad”

  (Néhány gondolat Szőcs Géza verseinek időkezeléséről)
  A példák sora természetesen folytatható, hiszen nem is került fókuszpontba minden jellemző poétikai eljárás, de a fentiek talán megmutatják, Szőcs Géza mennyire variáltan kezelte az idő problémáját. Költészete még nagyon sok irányból megközelíthető és továbbgondolható – vázlatos elemzésem pusztán néhány kevésbé hangsúlyozott összefüggésre szerette volna felhívni a figyelmet, és néhány adalékkal kívánt hozzájárulni e gazdag szövegvilág értelmezési lehetőségeihez.
 • Kovács Újszászy Péter , Varga Melinda

  Minden élőlény „szeretetre termett”

  Kovács Újszászy Péter verseire nagy hatással volt Dsida Jenő költészete, de Fekete István, Rudyard Kipling, R. M. Rilke és Szergej Jeszenyin is azon elődök közé sorolhatók, akik segítettek az állatszimbólumok megformálásában, amely költészetének központi témája. A csupaszodás gótikája című verseskötete tavaly decemberben jelent meg. Az Irodalmi Jelenben versei mellett kritikáival és esszéivel is megismerkedhetünk. A mentorprogramban olyan jelentékeny alkotók munkásságával foglalkozik, mint Mózes Attila, Lászlóffy Aladár, Török Sophie vagy Szőcs Géza.
 • Szőcs Géza emlékére

  Szőcs Géza egy éve, 2020. november 5-én hunyt el 67 évesen. A Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, újságíró 2005-től egészen haláláig az Irodalmi Jelen főmunkatársa volt. A Petőfi Irodalmi Múzeumban rá emlékeztek.

 • Meggyúl a tengervíz a sirálybőr cipődben

  A 20. születésnapi számunkban megjelent versösszeállításunkkal Szőcs Géza halálának évfordulójára emlékezünk

  „fölemelte szemét: látta nagy meredek varjú viszi fenn

  mint saját koporsóját fekete testét tudta

  felrepül ő is s ezt gondolta magában:

  tájfun sátra takar majd el megőrli testem –

  ám tegye: mégis a szó CSAK FENNMARAD így is amúgy is

  AZUTÁN is”
  (Szőcs Géza: De a szó a szó)

 • „Ne nyugtalankodj, lábujjhegyen jár a fény”

  20 éves az Irodalmi Jelen

  Szeretettel várunk minden kedves szerzőt és olvasót az Irodalmi Jelen 20. születésnapi gálaműsorára a Petőfi Irodalmi Múzeumba szeptember 21-én este fél 7-re! A pódiumműsor után állófogadásra kerül sor. 

 • E. Bártfai László

  Egy ismert dal – két jeligés fordítás

  A kilencvenes évek elején számos könyvet szerkesztettem egy pécsi kiadónak. Ahogy befejeztem a kéziratot, már vitte is egy autó valamelyik alföldi nyomdába. Egy alkalommal, amikor már csak néhány oldal volt hátra egy csapnivaló amerikai regényből – sem a szerzőjére, sem a címére nem emlékszem –, felhívtam a gépkocsivezetőt, hogy jöjjön a kéziratért.
 • Mezey Katalin, Böszörményi Zoltán, Szőcs Géza, Gáspár Ferenc, Fellinger Károly, Száraz Miklós György, Fenyvesi Ottó, Jász Attila, Hegedűs Gyöngyi, Lennert-Móger Tímea, Pataki Tamás, Becsy András

  Nem mondod, hogy nem fáj

  Egyszer húztak itt egy vonalat
  a folyóra. Mégis megmaradt.
  Azóta itt folyik az a vonal,
  két part között, és mindent betakar.

 • Ötállomásos pódiumműsor az Irodalmi Jelen Trianon-lapszámából

  Kortárs verses-zenés pódiumműsor az Irodalmi Jelen Trianon-emlékszámából élőben és online közvetítéssel is.
  Ötállomásos turné öt különböző színházi produkcióval Győrön, Szegeden, Miskolcon, Szolnokon és Székesfehérváron.
  Terítéken: a jelenkori magyar irodalom legizgalmasabb szerzői és fiatal alkotói.
  Közreműködnek: Tallián Mariann és Lázár Balázs

 • Vörös István, Ladik Katalin

  Fúga az erdőn túlról

  Sárga virágok falából
  nézel rám a vakolat alól.

 • Lázár Balázs, Szabó Palócz Attila, Lennert-Móger Tímea, Keszthelyi György, Diószegi Szabó Pál,Oláh András

  Szépséghibás pillanat

  Az indiánok nem hagynak cserben minket

  a kofa már az aprót számolja tenyerembe,
  jó üzletet csináltam – győzköd veszettül,
  s esküdözik a fellegekre,
  úgy vágok zsebre mindent, mi visszajár,
  hogy bár füttyre áll a szám,
  cigimnek még itt gomolyog a füstje…
  angyalt mímel a foltozott üstre.

 • Mandics György

  Fölfogni az elmúlást

  „A hasonló életkorban írt versekkel jelentkező Balla Zsófia, Veress Gerzson, Veress Bíborka alkotásaival összevetve Szőcs Géza kötete komoly, sőt komor benyomást kelt.” – Mandics György írása Szőcs Géza kötetéről.