Farkas Árpád
  A füst egyszer majd felszáll,

  s  csillogó gyémántgömb marad
  a tisztesség helyén, a földön,
  a véraláfutásos ég alatt.

  Farkas Árpád versei olyanok, akár a székely ember természete, szikár, szűkszavú, ám határozott lírai vonalvezetés jellemzi ezeket a műveket. A költői képek fiatalos tűzzel, lendülettel, olykor indulatokkal telik, cicomázott eszköztár, csillogó, villogó jelzős szószerkezetek, öncélú magamutogatás, a túlbeszéltség útvesztőit elkerülik. Lírája egyetemes mondanivalóval bír, legyen szó hazáról, szerelemről, emberi tartásról, költészetről vagy „másnapos énekről”, bármilyen korban és generációnak ajánlott.

  Farkas Árpád költő, közíró, műfordító Siménfalván született 1944-ben. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, majd a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyar szakos tanári oklevelet szerzett. 1968-ig Vajnafalván tanított. 1968-tól 1971-ig a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör újságírója, 1970–1975 között a marosvásárhelyi Igaz Szó munkatársa, 1993-tól nyugdíjba vonulásáig a sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap főszerkesztője.

  farkas_arpad_2007_1_0.jpg

   

  Fontosabb kötetei:

  Másnapos ének. Versek; Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1968

  Jegenyekör. Versek; Dacia, Kolozsvár, 1971

  Bővízű patakok mentén (riportkönyv); Beke Györggyel, Fodor Sándorral és Kovács Györggyel); Kriterion, Bukarest, 1972

  Alagutak a hóban. Versek; Kriterion, Bukarest, 1979

  Asszonyidő. Publicisztikai írások; Kriterion, Bukarest, 1983

  A befalazott szószék; Magvető, Budapest, 1985

  A szivárgásban. Versek; Püski, Bp., 1991

  Bolhalakodalom, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 1998

  Erdélyi asszonyok. Versek, 1980-2000; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000

  Határátkelés; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004

  Ecce poeta! Farkas Árpáddal beszélget Benkei Ildikó; Kairosz, Bp., 2005 (Magyarnak lenni, 6.)

  Válogatott versek; vál. és szerk. Fekete Vince; Hargita, Csíkszereda, 2012 (Székely könyvtár)

   

  Díjai, elismerései:

  1971 és 1979 – a marosvásárhelyi Írói Egyesület díja

  1985 – a Román Írószövetség prózadíja

  1989 – SZOT-díj

  1991 – a Magyar Művészeti Alapítvány díja

  1993 – József Attila-díj

  1995 – Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj

  1998 – Berzsenyi-díj

  2002 – Balassi Bálint-emlékkard

  2005 – A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje

  2016 – Magyarország Babérkoszorúja díj

   

 • „Ne nyugtalankodj, lábujjhegyen jár a fény”

  20 éves az Irodalmi Jelen

  Szeretettel várunk minden kedves szerzőt és olvasót az Irodalmi Jelen 20. születésnapi gálaműsorára a Petőfi Irodalmi Múzeumba szeptember 21-én este fél 7-re! A pódiumműsor után állófogadásra kerül sor. 

 • Oláh András

  „Szeretem bizony én szabadságát a szónak”

  Farkas Árpád fontosnak vélte kimondani, hogy a kereszteződésekkel és zsákutcákkal terhelt élet – és a számtalan forgalmirend-változás – nem egészen azt eredményezte, amire vágyott. Messzire jutott, de maradtak be nem járt utak, mezők, ligetek. És maradtak leküzdhetetlen távolságok is.

 • Lajtos Nóra

  Háromszéki harangok

  Farkas Árpád halálára
  Olyan szomorúan zúgnak a februári harangok, szél viszi szét hangjukat a hargitai határban. Ahonnan nincs visszaút, odacsúszik a múlt, siménfavi bölcsőjétől hazátlan hazában.
 • Alföldy Jenő

  Az őrt álló költő

  Fegyverek közt hallgatnak a múzsák ‒ tartja a régi mondás. De „ostorzúgásban” – ahogy azt Farkas Árpád Ostorzúgásban ének című verskötete tanúsítja – nem némulnak el. A zsarnokság elleni tiltakozás mindig nagy témája a költészetnek.

 • Dimény H. Árpád

  a Szó születését várva

  fújják a markukat
  ellenfényben tajték-glóriában

 • A sepsziszentgyörgyi Tein kávéházban Farkas Árpád-monográfiát és alkalmivers-antológiát mutattak be
  Király Farkas

  Árkosi Erdély-történetek képekben

  Erdély-történetek volt a címe az Erdélyi Magyar Írók Ligája XVII. írótáborának, amelyet immár hagyományosan Árkoson (Kovászna megye) tartottak meg szeptember 6–9. között. A tábor hangulatát Király Farkas fotóriportja hivatott szemléltetni.

 • Apáink arcán

  Farkas Árpád olvas fel verseiből

  Az idén Kossuth-díjat kapott Farkas Árpád olvas fel verseiből.

 • Farkas Árpád

  Ropog a levegő köröttük

  Voltam ki voltam
  Szószaporító korban
  Írógép-billegető.

 • Fotó: Magyar Művészeti Akadémia
  Farkas Árpád

  Vérzivatar – Farkas Árpád versei

  Simítsd csak arcod vissza, jóanyám
  csupa vérző hús, szikrázó csont mögötte az idő.
  A te gyönyörű orcád régóta rásimult a tájra,
  két szemedből szivárog a Nyikó, a Küküllő,
  homlokod mögött a Hargita
  gyorstarlásos, málnavészes boltja.

 • Fotó: Kaiser Ottó

  Többféle határon keltünk át mindannyian

  Bogdán László beszélgetése Farkas Árpáddal

  „A versnek magának nincs vége, a vers marad olyan szerepkörben, mint bármelyik, még a medicinában is használatos eszköz, amelyik tisztítja az ember érzelmi járatait” – a Bogdán László beszélgetése a Kossuth-díjas Farkas Árpáddal.

 • Farkas Árpád

  Lennék mindenség ingecskéje

  Havazás lennék, lengőn áldó,
  gyűrött arcokra, földre szálló,
  vigasztaló-nagy csöndes ének,
  lélegzete a mindenségnek.

 • Fotó: Kaiser Ottó
  Farkas Árpád

  Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt

  Mint a tej, fut ki a völgyből a jóság,
  a bűn
  alkohollánggal, kékesen ég.

 • Jelige: PK7 – Fából van

  Farkas Árpád: Válogatott versek

  De mindehhez kell valami, hogy összetartsa. A stílus változhat, de a lényegnek meg kell maradnia, az oszlopnak, amely köré összegyűjti az éppen akkori világot, gondolatait, tapasztalatokat, érzelmeket, elvet, amikből aztán megalkotja verseit.

 • Jelige: Fűszer – Véraláfutásos költészet

  Az írás, a költészet sziszüphoszi munkáként mutatkozik, mindemellett: az élethez való szakadatlan közel-lenni-akarás, a kézszorításba, felszálló füstbe vetett hit. Jelenlét a mindenségben.

 • Irodalmi Jelen

  Szőcs Géza köszöntése 60. születésnapján

  Arany Ágnes, Bogdán László, Böszörményi Zoltán, Bréda Ferenc, Farkas Árpád, Géczi János, György Attila, Kemény Tamás, Ladik Katalin, Lövétei Lázár László, Makkai Ádám köszöntik a hatvanéves költőt.