Böszörményi Zoltán

  2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenkét verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.

 • Regál – a műfajteremtő lágerregény

  A Magyar PEN Club szervezésében bemutatják a kortárs magyar irodalom egyedülálló, modern lágerregényét. Böszörményi Zoltán Regál című műve egy háromkötetes regénytrilógia első könyve, válasz korunk égető társadalmi problémáira, gyógyír, menekültválsággal és háborús félelemmel átitatott, bizonytalansággal átszőtt világunkban különösen aktuális olvasmány.

 • Gulisio Tímea

  „Az Új ember történet, nagy történet”

  Beszámoló Zoran Bognar könyvbemutatójáról

  Mondhatnánk, hogy az Új ember filozófiai, teológiai kérdésekkel foglalkozik. Mert így van. Ám ne gondoljunk egy száraz anyagra, amit két oldal után letesz az ember azzal, hogy majd, ha ráérek elmélkedni. Nem. Bognar könyve olvassa és olvastatja magát, sodor. Hetven egynehány oldalon végigmegy a világ és az egyén teremtésén. Ősmitológiai áramlás, testek-lelkek formálódnak a semmiből, a régiből új lesz. A mű felfogható egyfajta erkölcsi példázatnak is, a beszélő tanít. Lám így kell élni, mégsem mondhatja meg hogyan. Megénekli az Atyát, a Fiút, a Szentlelket és a szerelmet. Szerelme nem kevésbé égi attól, hogy földi, hús-vér-testnedv-haj is.

 • Böszörményi Zoltán

  Melled szelíden ringó, örök tavasza

  Álmodjunk egymással,
  vetkőztessük le a hegyet,
  a völgyet, a rétet,
  vegyük le egymás testéről
  a gondok terhét,
  mint ki könnyű ujjal érinti az idő bőrét.

 • Böszörményi Zoltán

  Látom a jövő fehér gyolcsait 

  látom a jövő fehér gyolcsait testünkre olvadni
 • Biró Mónika-Anita

  Sóvárgástól sorvadásig

  Test és lélek szoros kapcsolata minden humán entitás létfeltételeinek alapját képezi. Böszörményi Zoltán kisregénye egy olyan problémakört tár fel, amely egyrészt ezen kapcsolat természetére mutat rá, másrészt pedig napjaink munkamigrációjának mértékét, s annak szociálpszichológiai vetületeit világítja meg egy külföldön dolgozó anyját súlyosan hiányoló gyermek szemszögéből. A Sóvárgás fontos társadalmi kérdésekre hívja fel az olvasó figyelmét.

 • Böszörményi Zoltán

  A költő trófeái

  Csak a csókban érzem ezeket az ízeket, a felbolydultság zűrzavarában, az imákban. S ha megláncolják is kezem, a szabadon száguldó gondolattal működik képzeletem, új világot teremthetek, új határt a fényűző szónak, dimenziót, látványt, fényességet a felém igyekvő szárnyalásnak.
 • Böszörményi Zoltán

  Vérvörös szenvedély, égszínkék tudat

  az élet álmot lát,
  és az álom életet.

 • „Mint a szerelemben, minden a pillanat műve” 

  Betekintés a kulisszák mögé, IV. rész

  Balettintézetben tanult tizenhat éves koráig, koreográfus szeretett volna lenni, később pedig színész, számára a tánc a szabadságot, a feloldódást jelenti az időben. Két verseskötet után külföldre menekült, ennek kálváriáját a Regál című kisregényében írta meg. Hosszú ideig sikeres üzletemberként dolgozott, amiben a filozófia is segítette, majd visszatért az irodalomhoz. Minden női szereplője is ő, gyakran álmodik regényei hőseivel, szeret horgászni, teniszezni, különleges kapcsolatban áll a tengerrel – Böszörményi Zoltánnal, az Irodalmi Jelen főszerkesztőjével beszélgettünk.  

 • François Bréda
  Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél François Brédának 

  Most már láthatatlan dolgokról (is) beszélhetünk, sétálva, mint a peripatetikusok, kiürítjük az éj hordóját a völgyek termékeny ölébe, elnézzük, mit művel a fény a világgal, ha szabadjára engedik. Évekkel ezelőtt, amikor még testnyi távolság ült közénk, és a sör a vodkák után elkábította a valóság fejét, elmondtam, nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, az ősrobbanás előtt nem volt sem tér sem idő.
 • Böszörményi Zoltán

  Hozzád igyekszem

  Illatok szelíd párnája a fejünk alatt.
  A végtelen homálya ringat karjaiban,
  pedig jobb szeretnénk, ha a csillogás

 • Bálint-napi versdialógusok 

  a pőreség fehér foltjai villannak fel, a sóhajok felett árkádok magasodnak, a nesztelen omladékain csók pihen. 
 • Randevú

  Bálint-napi szerelmes versvideó Böszörményi Zoltán verseiből Tallián Mariann és Lázár Balázs előadásában
 • Böszörményi Zoltán

  Vattaingben a hegyek

  felcsillannak a tél tükrei fókaháton remeg az inga pillanat
 • Böszörményi Zoltán

  Beesteledik ebben a században is

  Nyugaton a helyzet változatlan,
  még nincsenek Európában
  a legújabb atomfegyverek.

 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Nemes Nagy Ágnesnek

  fut az eső fut a homokra cseppjeiben megcsillan a végtelen szerelem csillaga
 • Vers, látod a jövőt?

  Pódiumműsor Böszörményi Zoltán költeményeiből Tallián Mariann és Lázár Balázs közreműködésével
 • Böszörményi Zoltán

  Orpheuszi álom karácsony éjjelén

  A játék tétje jóslat,
  majd eldönti az Úr,
  mi a rím és hasonlat.

 • Irodalmi Jelen
  Böszörményi Zoltán

  Égi látomás

  Adventi hangosvers
  Böszörményi Zoltán adventi hangosverse
 • Böszörményi Zoltán

  Levél

  vörös rózsák lobogó vére kitárulkozó lényed a tavasz mely beteljesülésre vár az örök igézete a halhatatlanság
 • Böszörményi Zoltán

  Novemberi elégia

  A magány száraz gallyait égetik a kertben, arcodra savas pernyéje hull. Mint árva, ha éhes, és kenyérért kebelre szorul, még imádsz-e úgy?