Böszörményi Zoltán

  2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenkét verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.

 • Böszörményi Zoltán

  Lepkevadászat

  a néma várakozásban eleven csillagok suttognak
 • Michael Foldes

  A megkülönböztethetetlen

  Böszörményi Zoltán fordítása

  „Ahol a megkülönböztethetetlen megcsillan a fényben, / ott a fény cérnavékony szélei az ellenálló térben.” – Michael Foldes verse Böszörményi Zoltán fordításában.

 • Böszörményi Zoltán

  Peccata mundi

  Minden alkotásban a Fennvaló jelképei, imádható-e, ami megszerkesztett, vagy az talán hamis?
 • Böszörményi Zoltán

  A futár haláláról

  Tóth Máriának a bukaresti Kriterion Kiadónál 1979-ben megjelent, A futár halála című regénye negyvennégy év után új szerkesztésben látott napvilágot, ezúttal Budapesten. Két évvel ezelőtt, amikor aradi otthonában meglátogattam az írót, nem sejtettem, hogy életre szóló élményben lesz részem. A dedikált regényt magammal vittem Barbadosra, és együltömben elolvastam. Napok múlva visszalopakodtam a történet színhelyeire, a történelem emberi tragédiákkal zsúfolt folyosóira, a szereplők sorsát görgető idő ösvényeire, és nem tudtam a hangulatuktól megszabadulni.

 • Böszörményi Zoltán

   Az 1956-ban elesettek emlékére

  Virít a felhők között a foltnyi vér,
  ívlámpák szórnak hajadra lomha fényt.
  A körönd is a fénykép része, apró
  máglyák ülik körbe.

 • Böszörményi Zoltán

  Hazám

  szerte szaggatott rögöt örököltem  felettem sziszegő felleget 
 • Találkozás a halhatatlansággal

  Az Irodalmi Jelen díjkiosztó gálája (I. rész) – Versműsor

  Hát méges van Isten, nyugtázta a pap,
  s úgy tűnt az őszi melegben,
  Pókahalma régi helyén
  az ősi nyíres fái is látszottak.

 • Böszörményi Zoltán

  Hexameterek

  Remény csepereg, fák ágai fáznak.
 • Érzelmes lírai költemények, humoreszkek és operett

  Megtartotta díjátadó gáláját az Irodalmi Jelen

  Az elmúlt év kimagasló alkotóinak adományoz díjat minden évben az Irodalmi Jelen. A díjátadóval egybekötött irodalmi estet idén szeptember 15-én délután tartották Aradon, a Jelen Házban.

 • Varga Melinda

  A transzcendentálistól a tudattalanig

  Böszörményi Zoltán könyvbemutatója Budapesten

  Bódult őszi fényekben úszott a belváros, amikor Böszörményi Zoltán Regál című kötetbemutatójának helyszínére, a Magyarság Háza felé haladtam a kettes villamossal, a Duna mentén. A Parlament elé érve mindig meghatódom. Egy budapesti lakosnak valószínűleg nem tűnik fel, beépül a tájba, az élet természetes része naponta elmenni előtte, ezzel szemben engem mindig valami transzcendens erő, nosztalgikus hangulat kerít hatalmába ilyenkor.

 • Juhász Kristóf

  Versek a világ körül

  Sem eszmék, sem irányzatok, sem csoportok, sem iskolák – csak hangocskák, darabkák, törmelékek. Ha röviden kéne bemutatnom a kortárs költészetet úgy általában, ilyen megengedő mélabúval tenném. De nicsak, kifelejtettem valamit, ami oldhatja a bút: a karaktert. A költői figurát. A versszerző embert, a tollforgató halandót, akit a leírt szó örökkévalóságának hübrisze kísért.

 • Böszörményi Zoltán

  Majorana Szőcs Géza hatvanadik születésnapjára gondol

  ki az utcasarkon álldogál
  a benső végtelen végein
  a szélre vigyáz
  körötte felszeletelt világ
  ráhangolja a jelent a múltra
  a többi napfény
  máz
  későn veszi észre
  csak a lélek szunnyad
  a papírlap szélein
  semmi-vár

 • Böszörményi Zoltán

  Veled ébredek

  karon fogsz, mint a lelkesedés: szeretsz, szeretlek. 
 • Hulme Frederick William (1816–1884) festménye
  Böszörményi Zoltán

  Másféle nyár

  Azt akarom, szeresd a feletted
  tétovázó felhőt, képzelődj
  múlt nyarakról, légy bizakodó,

 • Újrakezdeni és felépíteni

  A Magyar Művészeti Akadémia különleges szépségű óbudai épületében, akadémikusok, köztestületi tagok és külföldi költővendégek jelenlétében zajlott Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című verseskötetének bemutatója.

 • Varga Melinda

  Új fészket a fényűző szónak! Könyvhétpéntek esővel

  Van-e a versnek jövője, a szónak fényűző fészke, mit gondolt erről Lászlóffy Aladár, Ady Endre, Faludy György, és hogyan látja Böszörményi Zoltán? – izgalmas versfelolvasással és pörgős válaszokkal találkozott az, aki az eső ellenére kimerészkedett szombaton délben a Vörösmarty térre, és meghallgatta Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című kötetének a bemutatóját. 

 • Székely agora a Vörösmarty téren

  Mi köti össze az aradi anzikszot a hepehupás Szilágysággal, a szerelmi-erotikus lírát az erdélyi tájjal, Ady Endrét Villonnal, Szőcs Gézát Lászlóffy Aladárral és François Brédával, a kaszáló színésznőt miért nézik ufónak Székelyföldön, és hogyan lesz a pálinkafőzdéből agora – pálinkakóstolóval, székely humoreszkekkel és érzelmes lírai művekkel készül az Irodalmi Jelen folyóirat a Könyvek Éjszakájára.

  Fellépnek:

 • Bollobás Enikő, Laik Eszter

  Létösszegzés, életszenvedély és nyelvtisztelet...; Szüntelen rácsodálkozás a világra

  Egy kötet, két olvasat

  A Böszörményi Zoltán verseiből Márton László válogatta kötet a szerző eddigi életművének hiteles lenyomata. A nyolc fejezetbe – Játék a széllel, A szerelem illata, Majorana homokórája, A vers nem lett osztályharcos, A dolgok síkos felületén, A lélek varázsbotja, El nem küldött levelek, Az elvarázsolt szilvafa – rendezett versfolyam tartalmazza a legjelentősebb műveket, reprezentatív képet adva a költő több évtizedes pályafutásának állomásairól, legfontosabb témáiról és elkötelezettségeiről, valamint változatos formaművészetéről.

 • Böszörményi Zoltán

  Felragyog a remény gyémántja

    Nagy, zöld madár ül a fészkén, elmúlt héten repült vissza, tollait a szél borzolja, szemében villó fénylevél, körülötte látomások, aki jót lát, így világol, új világot teremt a világból.
 • Ajánló idei könyvheti kínálatunkból – Fellázadt szavak: Böszörményi Zoltán versei Márton László válogatásában

  Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című válogatott verseket tartalmazó kötetét június 9-én (pénteken) 12 órától a Vörösmarty téren található nagyszínpadon mutatják be!
  12.30-tól a szerző az Irodalmi Jelen standjánál ( 3-as pavilon) dedikál!