Böszörményi Zoltán

  2016-ban a magyar kultúra szolgálatáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével is kitüntették. Tizenkét verseskönyv, öt prózakötet szerzője. Műveit angol, német, francia, orosz, lengyel és román nyelvre fordították le.

 • Böszörményi Zoltán, Csornyij Dávid, Szalai Klaudia

  Az őrnagy, aki nem találta meg hazáját

  Arcot a versnek című rovatunkban Petőfi Sándornak írt el nem küldött levelét olvassa fel Böszörményi Zoltán. 

 • Böszörményi Zoltán

  Kincseinkből csak a szerelem marad

  Arcot a versnek sorozatunkban Böszörményi Zoltán Ami marad című versét olvasta fel, ezzel kedveskedünk március 8-án a hölgyeknek. Ajándékozza meg ön is szerelmét kortárs versekkel ezen a napon!
 • Juhász Kristóf

  Az együttérzés melankóliája

  A szerző korábbi munkáiban is láttatta már – csalódott távolságtartással és empátiával egyszerre – az amerikai jóléti társadalom közelmúltját, bár igazából itt tér és idő jelentősége csekély, hisz minden, amit ebben a történetben látunk, ugyanúgy érvényes napjaink civilizált, fogyasztói miliőjére. Gyökértelenség, létbe vetettség, a lét elviselhetetlen könnyűsége… Izgató kultúrtörténeti összefüggéseket inspirál a kötet, ahogy összevetem pár olvasmányélményemmel korábban élt szerzőktől: a XX. és XXI. század korszakhatára szinte eltűnni látszik, sőt, néhány korábbi is. Föloldja őket a nyugati ember (mára minden égtájra kiterjesztett) elidegenedése, dekadenciája. Ha oda merünk nézni, akár még egyetlen szellemi impulzusként is láthatjuk az elmúlt pár száz évet.

 • Böszörményi Zoltán, Csornyij Dávid, Szalai Klaudia

  Melyik én vagyok? Mikor vagyok én?

  Melyik én vagyok? Mikor vagyok én?
 • Böszörményi Zoltán

  A gondolat ikaroszi szárnya

  Az ontologikus állapot, melyben a tenger hullámaihoz hasonlóan a lent és a fent, a mindenség ellensúlyra törekvése tükröződik, Sohár Pál több versében fellelhető. A gondolat ikaroszi szárnyalása a nap máglyája felé a költői cselekvés önmarcangoló aktusát szimbolizálja.

 • Az utolsó olvasó

  Vasile Dan versei Böszörményi Zoltán fordításában

  Az igazi betűk
  fekete méhek
  a szövegben
  sorokba rendeződnek

 • Böszörményi Zoltán

  Nem úgy szeretlek, ahogy kívánnád

  Megható felvételt ajánlunk olvasóinknak Bálint-napra.
 • Csornyij Dávid, Szalai Klaudia

  Miért olvassunk szerelmes verseket?

  Miért olvassunk szerelmes verseket, hogy segít a kortárs irodalom a szerelmi bánaton, melyik a magyar irodalom legkegyetlenebb szerelmes verse. Videóinterjúnkban Böszörményi Zoltánt kérdeztük.
 • Izer Janka

  Az örökifjúság kulcsa(i)

  Az íráskutató matematikus, József Attila- és Herczeg Ferenc-díjas tanár, költő, író, újságíró, esszéíró – igencsak gazdag életutat bejárt – Mandics György nyolcvanadik születésnapját ünneplő irodalmi estet február 7-én rendezték meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta Szalonjában. Az alkotó verseiből Böszörményi Zoltán olvasott fel, amelyet Bánkövi Bence csellójátéka kísért. A felolvasást követően Böszörményi Zoltán és Turczi István kérdezték az ünnepeltet.

 • Magyar kultúra napja, Kölcsey-díj Aradon

  „Legyen, aki átadja, és akinek átadja”

  Minden tájékozott(abb) magyar ember tudja, hogy január 22. a magyar kultúra napja – annak kapcsán, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát, a máig minden magyar, vallási szövegekben is fohászként szereplő költeményét.

  Életéről az aradi születésű Szentimrei Jenő (1891–1959) írt 1939-ben e sorok írója számára gyermekkorából emlékezetes, szerencsére utóbb, még az „átkos” idején is kiadott könyvet Ferenc tekintetes úr címmel.

 • Böszörményi Zoltán

  Madách

  Ádám öngyilkosságra készül, de Éva mellészegődik,
  elmondja, gyermeket vár. Derűs mosollyal írja
  le a költő művének utolsó mondatát:
  Ember küzdj, és bízva bízzál. Pennájával áthúzza
  a Lucifer szót, helyébe Az ember tragédiája,
  föléje Madách Imre, a poéta neve kerül.

 • Böszörményi Zoltán

  Nikola Tesla fehér galambja

  Ő már tudta, hogy doktor Wembly ma eljön hozzám
  reggel tíz körül a New Yorker Szállodába.

 • Böszörményi Zoltán

  A megismételhetetlenről

  az illúziótlan világban
  észre sem veszi az ember
  ha illúziói
  cserepekben hevernek körülötte

 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Petőfi Sándornak

  Egymást követő éjjelen
  a segesvári csatáról álmodom,
  a fehéregyházi szabdalt völgyekről,
  sűrű erdőiről, a héjjasfalvi poros útról,
  ahol az akkori szemtanúk utoljára látni véltek.

 • Böszörményi Zoltán

  Maradj mindig velem

  Akaratom soha ki nem merülő  energiája vagy,  szavaimban visszhangzó  megmutatkozás.
 • Lázár Kinga

  Az átmenetiség metaforái

  Böszörményi Zoltán a Regálban egy olyan teret alkot meg, amelyben az olvasó –akárcsak a regény szereplői – találkozik az átmenetire berendezett lét tapasztalatával, a bőröndből öltözködés kényelmetlen rítusával. A lehetséges olvasatok közül erőteljesen kidomborodik a román kommunizmus megidézése, a modern láger és a kivándorlás tapasztalata.

 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Marcel Proustnak

  Az emlékezés függőkertjében 
  visszhangzik a madárének, 
  vonatfütty díszíti a reggel hangjait,
  láthatatlan falak cserélnek helyet a gondolatban.

 • Takáts D. Ágnes

  Juhász Anna-szalonest Aradon

  Idén ősszel harmadik alkalommal indult útjára az Irodalmi Karaván, amely november 2–5. között Nagyváradon, Aradon, Temesváron és Déván népszerűsíti/népszerűsítette a magyar irodalmat.
 • Böszörményi Zoltán

  A körönd is a fénykép része    

  Az 1956-ban elesettek emlékére
  Virít a felhők között a foltnyi vér, ívlámpák szórnak hajadra lomha fényt.
 • Nádas Péter 80 – Böszörményi Zoltán: A lélek varázsbotja

  Két lélegzetvétel szünetében
  feltartóztat a csend,
  az idő tükrében arcok,
  testek remegése.