Ugrás a tartalomra

Gyurkó, Kádár és a Kossuth-díj

Gyurkó, Kádár és a Kossuth-díj

Két okom, de ha jobban számolom, három, hogy Gyurkó László elvtárshoz kapcsolva rakom fel a Politikai Bizottság Kossuth-ülésének jegyzőkönyvét. (http://www.irodalmijelen.hu/node/6226)

Az első: Gyurkó elvtárs jó elvtárs.

A második: hiába volt zseniális a Politikai Bizottság (valamennyi jó elvtárs közül a legjobbak, természetesen), a jegyzőkönyv fényesen bizonyítja, ők sem értettek mindenhez. Sőt.

A harmadik: 2010. augusztus 20-án nem osztottak Kossuth-díjat, ennek több oka lehet, én azzal számolok, hogy jövőre már valami más néven bukkan elő a sűrűből a Kossuth-méretű kitüntetés.

Gyurkó László édesanyját fél-, apját 16 évesen (1946) veszíti el, gimnáziumi tanulmányait nem fejezi be. Ezután az Aszfaltútépítő Vállalat segédmunkása és tisztviselője. 1956-ban, huszonhat évesen mutatkozik be az irodalomban elbeszélésekkel, kritikákkal.

Hét irodalomszélen töltött év után, 1963-ban a Kortárs (folyóirat), 1964-1991 között a Valóság szerkesztője.

1970-1979 között a 25. Színház, majd a Népszínház igazgatójaként műveli a népet.

1971-1985 között országgyűlési képviselőként a nép érdekeit szolgálja.

1979-1986 között a Népművelési Intézet főmunkatársa.

1982-ben jelenteti meg a Kádár-életrajzot. (Előtte háromszor találkozott a pártfőtitkárral.)

1983-1984 között a Katona József Színház (Kecskemét) igazgatója (Jancsóval és Hernádi Gyulával), 1985-ben művészeti vezetője, hogy az alföldi nép is részesüljön a jóból.

1986-1989 között az Új Tükör főszerkesztő-helyettese (főszerkesztő: Fekete Sándor).

1989-1990 között a Népszabadság szemleírója.

Gyurkó elvtárs jó elvtárs. Írt esszéregényt a Nagy Októberiről, a Nagy Októberi Leninjéről, a Nagy Októberi Kádár elvtársáról, a Nagy Októberi 1956-járól, írt a Nagy Októberi önmarcangoló értelmiségéről, aki nem ért, és nem akarja megérteni a Nagy Októberit. Gyurkó elvtárs jobbító szándékkal végigrobotolta életét, végső fizetsége mégis a sértés, a bántás, az, hogy nem becsülik megfelelően. Nyolcvankilencben sértődötten beint a hálátlan közéletnek, visszavonul.

Értjük, ahogy akarjuk a Szerelmem, Elektra darabból való idézeteket, megjegyzem, a dráma születése 1968, éppen visszaverjük a csehszlovák barátainkon, szövetségeseinken keresztül támadó imperialista aknamunkát:

1. idézet: "Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent".

2. idézet: "Ahol a szabadság a rend, ott a törvény büntet".

3. idézet: "Ha bűn büntetlen marad, nincs többé igazság".   

Így néz ki a gyurkói Elektra-modell 1968-ban. 

Főhajtva tiszteljük a szorgalmas írót. A szorgalmával semmi baj. A többit az idő elrendezi.

Gyurkó László, Budapest, 1930. április 22. – Budapest, 2007. augusztus 25., író, újságíró, országgyűlési képviselő, színigazgató. 

Művei:
Bűnösök (1961)
Csütörtök (1963)
A negyedik ember (1964)
Szerelmem, Elektra (tragédia, 1968)
Lenin, Október (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1968)
Az egész élet (1970)
Fejezetek Leninről (1971)
A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála (1972)
Aranyborjú (1974)
A bűnös (1974)
Kőmíves Kelemenné balladája (1976)
Utak (1977)
Halálugrás (1978)
Faustus doktor boldogságos pokoljárása (1979)
A halál árnyéka (1981)
Arcképvázlat történelmi háttérrel. Kádár János élete (1982)
Családi regény (1984)
Szerelmem, Elektra (drámák, 1984)
Négyszemközt a forradalommal (1985)
Fociország (1987)
1956 (esszé, 1987)
1956 (tanulmány, 1996)
Pracli Joe az óriástörpék országában (1997)
Szerelmeskönyv (1998)
Megy a gyűrű (1999)
A bakancsos forradalom (2001)
A Halasi Veres Köztársaságcsudálatos történetje (2002)
Ne ölj rendőrt a szobornál (2003)
Azt soha (2007)

Gyurkó elvtárs megkapja Kádár elvtárstól a Kossuth-díjat
(jegyzőkönyv, PB-ülés)

Kádár elvtárs: Tessék, elvtársak, ha van valami észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hoós János elvtárs: Ezeket át tudjuk vezetni. Ugy gondolom, hogy összhangban vannak az előterjesztéssel, azokat konkretizáljuk.
(Kádár közbeszól: igen, és olyan rendezésre ne törekedjünk elvtársak, hogy minden itt említett vonalra egyformán érvényes, ez kivihetetlen, csak kárt tudnánk csinálni. Részenként kell ezeket rendezni.) Köszönöm szépen.
(Közben érthetetlen szövegű beszélgetések)
Kádár elvtárs: Az anyja szentségét ennek a Kossuth díjnak is. Jó napot!)

Javaslat az évben adományozandó Állami- és Kossuth díjra.

Kádár János: Üdvözlöm az elvtársakat. Itt napirenden van az Állami és Kossuth-díjra vonatkozó előterjesztés. Ezt most megtárgyaljuk. Kornidesz elvtárs az előadó. Átadom a szót.

Kornidesz Mihály Köszönöm. Tisztelt Politikai Bizottsági Az 1. sz. mellékletből bizonyára kitűnt, hogy az 1975-ös és a '78-as alkalomhoz képest, lényegesen, mintegy egyharmaddal kevesebb díj kiadását javasoljuk, és a javasolt személyek száma is mintegy 40 %-kal kevesebb. Tettük ezt azért, mert veszélyeztetve érezzük a díj értékét. Arra törekedtünk, hogy a díjak adományozását lehetőleg konkrét teljesítményhez kössük. A korábbiaktól eltérően, most a díj másodszori odaítélését javasoljuk kiemelkedő műszaki, agrárfejlesztésben, termelés irányításban hosszabb idő óta elért eredményekért is. Eddig a másodszori adományozásra példa csak a tudomány és a művészetek területén volt. Ezekben az esetekben szeretném elmondani, hogy mikor kaptak az illetők díjat és mi volt akkor az indoklás.
Horváth Ede elvtárs 1950-ben kapott megosztva annak idején Muszak Imrével a gyorsvágás terén sztahanovista módszerekkel elért eredményeiért.
Szabó István elvtárs 1958-ban a nádudvari termelőszövetkezet vezetésében elért kiváló eredményéért kapta meg a Kossuth-díjat.
Szabó János et. a bólyi mezőgazdasági kombinát vezérigazgatója, 1963-ban a gazdaság átlagon felüli terméshozamának növeléséért és új termelési módszerek, eljárások bevezetéséért kapott díjat.
Burqert Róbert, et.: 1970-ben negyedmagával, köztük az itt szereplő Tóth János elvtárssal megosztva kapta a díjat a baromfi, baromfihús, és tojás termelés kialakításában elért eredményekért. Szeretném a figyelmet felhívni továbbá arra is, hogy az idén kevesebb szocialista brigádra tettünk javaslatot. 1975-ben kilenc, '78-ban tizenkettő volt a számuk. Most a javaslatban mindössze öt brigád szerepel. Nem azért, mert nincsenek kitűnő brigádjaink. Az ok mindenekelőtt az, hogy itt számos egyéb kitüntetési javaslatra is van lehetőség, amelyekkel az utóbbi időben úgy tűnik sokkal jobban élünk, pl. több brigád kapott Munka Vöröszászló érdemrendet. Valamint úgy érezzük, hogy ez a mostani arány, hogy tudniillik, nagyobb az egyéni díjak és az adott konkrét teljesítményt elért, tehát műszaki fejlesztésben, agrár fejlesztésben elért kollektívák száma, jobban kifejezi az eredeti célkitűzést, hogy tudniillik konkrét teljesítményért adjunk díjakat.
Azt is szeretném még elmondani, hogy a nők aránya a javasoltak között 20 %, a párttagoké az állami díjak esetében 50 %,, a Kossuth díjasok között a 11 javaslatból ketten párttagok: Kincses Veronika és Gyurkó László. Végül kérem, hogy a Politikai Bizottság hatalmazza fel az illetékeseket arra, hogy a vita után a Kossuth- és Állami Díj Állami Bizottság ülése után a vitás kérdéseket, felvetődő problémákat tisztázzák és a Kormány elé terjeszthessék a javaslatokat. Köszönöm a figyelmet.

Kádár János elvtárs: Tessék, elvtársak, van-e kérdés? Vagy menjünk részenként? (Közbeszólás, igen, az a legjobb.) Hát én globálisa az arányokat azt hiszem tudomásul vehetjük, nem? Tessék, a 2. oldalon kezdődik, bányázat "Gagarin" szocialista brigád, valamint egy vájár. Állami Díjaknál tartunk. Nincs ellenvetés. Energetika. Meg van nevezve hat ember, távvezeték építéssel. Nincs ellenvetés. Kettes pont alatt ebbe az energetikai rovatba itt meg van nevezve négy ember. El van fogadva. Építészet. "Béke" Szocialista brigád. El van fogadva. Jurcsik, építészmérnök. Nincs ellenvetés. Gépipari bizottság. Itt is egy "Béke" nevű brigád. Tessék.
Horváth Ede. Én mellette szavazok. (érthetetlen közbeszólások) Tessék? (Közbeszólás: /?/... megjegyzést) Látom. Mellette vagyok. Sok minden ok szól mellette. és azonkívül az ember is érdemes is, azt hiszem, és még bizonyos politikai okok is szólnak. Akkor el van fogadva.
Kereskedelmi- és Könnyűipari Albizottság. Valami műbőr. Ezek valamit csináltak, úgy tűnik. El van fogadva. Következő Demján Sándor, akit én nem ismerek.
Németh Károly Én javasolnám. (Kádár közbeszól: hogy mellette?) Megmondom, hogy ez az ember, amikor elkezdődött ez a Skála áruház, attól a pillanattól kezdve (Kádár elvárs közbeszól: ez az az ember?) szervezte (Kádár elvtárs közbeszól: a hajdan volt Fehér megyei?) (több közbeszólás, érthetetlen) ez a kereskedelemben úgyis olyan ritka dolog, ez megérdemli.
Kádár János elvtárs: Támogassuk. Kohászat. Tessék. felhasználása. Nincs ellenvetés, el van fogadva. Valami mérnökök, energia, közlekedési gépjavító vagy gépjárművezető brigád van itten. Tessék. El van fogadva. Matematikai- és Fizikai Albizottság, ez már más szakma. Menyhard, Zawadowski stb. hát ehhez nem sokat értünk. Ellenvetés? nincs Dr. Gyires Béla, kettő alatt van, szintén ilyen matematikai munka. Nincs ellenvetés, el van fogadva. Mezőgazdasági- és élelmiszeripari, Dr. Tamássy István. Azt hiszem, ezt ismerjük, ezt az embert. Támogatjuk Tamássyt. Kettő alatt van Almási Elemér, Gulyás Béla megosztva, Hűtőipar stb. Mellette. Hármas alatt, el van fogadva.
Négyes, Burgert - szabad egy pillanatra? Mi ez? Ez a megosztott nyavalya? (közbeszólás: /?/ nem, önálló, de itt a megjegyzésbe), hát akkor elállnak ettől (párbeszédek, érthetetlen) Én mellette vagyok. Nem jó ilyen házasítás, nem. És a Szabót is támogatjuk? (közbeszólás: /'?/ igen.) Ezekre az érdemes emberekre mondjunk valamit. Ez is politikai kiállás nem? (közbeszólás: /?/ és alkotó emberek.) és alkotó emberek. Következő, Dr. Simándy Béla, vízügyi ember, nem ismerem. Nincs ellenvetés, el van fogadva. (érthetetlen közbeszólás:) Tessék? Igen, igen. Most, Zrinyi Ilona (az isten, de sokan vagytok) valami termelőszövetkezeti brigád. Izé, baromfigondozó stb. No? nincs ellenvetés, el van fogadva. Nyolcas szám következik. Itt egy megosztott nyavalya van szintén. Tessék.
Havasi Ferenc elvtárs: Kádár elvtárs, kérem, én csak azt szeretném meggondolásra ajánlani, Bereczki László ellen nem merek semmiféle kifogást, adni, itt elsőnek van sorolva. Utána következő négy. Ezek a tipikusan régen működő kukorica és búza termesztési rendszer. Ennek a négynek kellene önállóan adni egy díjat és, hogy ha a Bereczki, olyan mint Tsz elnök, mert az ő termelési rendszere és ő mint a Tsz elnök nem rossz, és akkor kapjon díjat, de nem úgy kellene, ehhez a hagyományosan jól működő négy rendszerhez ezekhez kapcsolni. (hozzászólás: nagyon messziről jön, rosszul hallható)
Kádár János et.: Én nem ismerem. Na, várjunk egy pillanatra, ez megosztott nyavalya, vagy mi? (Közbeszólás /?/ igen) na, és olyan elválasztás nem képzelhető el, hogy az elnök külön, a többi együtt? (Közbeszólás /?/ különféle, mind külön.)
(Losonczi et. közbeszólása; én úgy tudom, hogy Rákóczifalva nem a gabonatermesztési rendszerben van, hanem a szója termesztésnek ő a gesztor gazdasága) Szója? (Losonczi elvtárs: szójáé) (közben párbeszédek) (Losonczi elvtárs: tehát egy termelési rendszernek, de nem a gabonának ő a gesztora.) Na és, akkor az elképzelhető, hogy ez kap egyet és aztán a kilences alatt ez a négy kukoricás? (közbeszólás: igen, így van). Mert hát azok egy szakmában dolgoznak, (párbeszédek) Egy szakmában dolgoznak. (érthetetlen beszéd) (Közbeszólás: /?/ nézzük meg) Hogy ne egy ember kapjon? (közbeszólás: /?/ Bereczkinek megosztva, meg kéne nézni) Főagronómus, valami ilyesmi valaki (Közbeszólás: /?/ nézzük ezt meg, én is ezt javaslom) Nem, itten, amikor ez megosztott, az, kikerekítik a megosztottat, kikerekítik. (Közbeszólás: /?/ tudom, csak ha három ember kapja nagyobb jelentősége van.) (hangzavar) (közbeszólás:/?/ három elnökhelyettes van) Na, jó, szóval elvtársak, itt úgy tűnik, hogy itt két különböző dolog keveredik, ugye? a négy kukoricás és egy valami más is van. Akkor mi különválasztjuk. És ennél a Tsz-nél megnézik, hogy van-e ott még egy-vagy két értelmes ember, szakagronómus, vagy mit tudom én kicsoda, akik szakemberek szoktak lenni, és akkor megosztva kapják. És a négy kukoricás ugyancsak megosztottan, egy számmal. Orvostudomány. Eckhardt. Tessék, nem tudom mi ez. Nincs észrevétel. Dr. Morva. Nincs.
Pedagógiaiak. Tudományos illusztrátor Ritka szakma. Ritka szakma. Nincs észrevétel. Akkor a következő. Csongrádi városi "Domokos Rókus" Síp utcai általános iskola tantestülete stb. Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek és így tovább. Ez ilyen, valamilyen körben ezek elismert emberek? (közbeszólás: cigány gyerekek) Hát, akkor támogassuk őket. Kaszab Zoltán (az isten, ez meg ki, ez a Kaszab?) Nincs észrevétel. Varga Tamás. Minisztériumban dolgoznak ezek az illetők? Vagy a maga felügyelete alatt? Ja, javasolt.
Na, most jön, Rádió, Elektronika, Müszer, Automatizálás albizottság, atya úristen, egy óriási gárda, megosztva. Na? El van fogadva. Kettes cím alatt. Biri János stb., mérnökök, villamosmérnökök. El van fogadva. Köveskuti Lajos, elektromérnök. Igen lehet hozzászólni.(párbeszédek) (közbeszólás: /?/ egyik KTSz elnöke) Jó, hát nekem semmi, csak ... konstatálom, hogy ellenvetés nincs. Én nem támadtam meg. Most jön egy másik. Társadalomtudomány.
Első szám, Köpeczi Béla. Halljuk, mi az észrevétel? Kapjon? (közbeszólás: /?/ rengeteget dolgozik) Dolgozik, tényleg dolgozik. Tessék? Igen. Hát akkor kapjon.
Szabolcsi Miklós. Az is egyik ismert ember, úgy néz ki. Na mostan, ezek el vannak fogadva. Na mostan, azt mondják, hogy itt konzultálgatnak. Erdős, Szalai. Na mi van? Még konzultálnak? Szalainál sok konzultáció nincsen. Hát úgy, általában, globálisan ismerjük, tudomásom szerint korrekt, pozitiv alapállásból foglalkozik a maga rejtélyes tudományával. Azt hiszem maguk is kaptak ilyen két nagy könyvet tőle, nem? (közben, párbeszédek).
Na, Erdős Péter, konzultáljunk, vagy támogassuk? Hát majd ott persze folyik tovább a tárgyalás abban a bizottságban. Mi helyeseljük, támogassuk. Úgy, hogy akkor ezt a megjegyzést kihúzzuk innen, jó?
És a Szalay. Na mostan, Vegyipar, Kémiai Albizottság, Vegyészmérnök. Egyetem. Ezt javasolják. Nincs ellenvetés. El van fogadva. Na, most itt, ez most, ezt most önök javasolják, vagy csak, hogy szóba került, vagy mi? (Közbeszólás: /?/ Akadémia Elnöksége támogatja, egyik szakbizottság javasolja) (közbeszólás: /?/ azt javasolják) Ez a Forgács Livia, Kárpáti stb. (közbeszólási /?/ bele van számolva, itt összeszámoltam úgy néz ki, hogy meg kell adni neki) (közbeszólás: /?/ nagyon úgy néz ki) Hát most, megadni nem kell semmit, hanem, hogy mit támogassunk mi? (közbeszólás: /?/.. a Kongresszusi határozatokban is benne van a gyógyszer, hát) Hát, akkor támogassuk. Nem? (közbeszólás: igen) Közbeszólás: Nem tudják besorolni albizottságba, azért ingadoznak) Hát az elnökség támogassa öt (Közbeszólás: viszont nem az orvostudományban, hanem a kémiában produkáltak) Jó.
Na most, itt valami, van valami olyan, ez a legszerencsétlenebb, ennek meg még nincs albizottsága se, aki ezután következik. Vagy lehet, hogy az a jó. Hát itt van ez a Fekete János, hát ismerik úgy nagyjából a dolgot. (Közbeszólás: érdemes ember) én ezt nem ismerem. Elolvastam azt a Szemlében azt a cikket, értelmes, rendes jó cikk. (Közbeszólás: Kádár elvtárs, az elvtárs nemzetközi szaktekintély.) Ugy általában ismerik, csak a napi munkában (közbeszólás: jól dolgozik) Hát, egy pozitív mindenesetre ez jó visszhangot keltene, azt hiszem. Hát nem tudom, hogy pont a Nemzeti Bankban-e? de nemzetközileg igen. (Közbeszólás: egész pontos a helyzet értékelése) Még hajdan volt, nyolc évvel ezelőtt, még a Koszigin elvtárs is dicsérte a betyár magyar pénzembereket, azok ügyesek. Támogassuk, Fekete.

Na most jön valami Kossut-Díj. Gyurkó László. Hát ha nem lesz többet színház igazgató én szívesen támogatnám. (közbeszólás: kitűnő író) Egy érdemes, becsületes ember és a magatartása stb. és az indokolás jó, az tetszik nekem, azért a bizonyos könyvéért, nagyszerű könyv.
Na most, Kolozsvári Grandpierre Emil, ez az, aki írja a volt szerelmeit, folytatásba, már évek óta, vagy ez nem az? Maga nem olvassa. (közbeszólás: Vas István is) De nem azért kapja, hanem a realista prózájáért.
Mi, mi ennek az érdeme, ennek a Kolozsvári Grandpierrenek, azonkívül, hogy erdélyi? (Közbeszólás: sokat ír) És mindenkit (Közbeszólás: közéleti, nyelvért, van neki valami érdeme, úgyhogy így megosztva, ez a három ember...) (közbeszólás: megosztva) (közbeszólás: de, a három ember együtt...) (közbeszólás: három T, most a három K, kultúrpolitika)

Na most, valami képzőművészek következnek. Vilt Tibor. (Közbeszólás: belőle élnek az összes szobrászok) Igen? ja, jó. Hornicsek. (Közbeszólás: támogatva)
Színház, Filmművészet. Szilágyi. Ezt én támogatom. Egyetlen nézője vagyok azt hiszem, ebből a körből. Ez egy fontos dolog ez a Bábszínház, nagy kultúrmisszíót csinálnak a gyerekek között.
Ménsáros. Hát ez egy ismert, jó színész. Támogatás.
Zene és tánc. Perényi, valami gordonka művész, szólista. Nincs ellenvetés. Seregi László, balettigazgató. Nincs. Kincses Veronika. Miller Lajos.
 
Az anyját, hát most vagy jó volt az előterjesztés, össze se veszünk. Hát szoktunk egy kicsit marakodni ilyenkor. (közbeszólás: javult, javult). Szóval, akkor majd maguk elkülönítik ugye, hogy mi az ő eddigi hivatalos állásfoglalásuk és mi az, amit mi pótlólagosan támogatunk még a bizonytalanok között. Ugye? (közbeszólás: világos) Szóval itt aztán egy se úgy, ezt nem ugyanúgy kell kapni, ez nem úgy értendő. Egyéb nincs? Végeztünk. (Közbeszólás: Aczél kér szót, Aczél elvtárs) Aczél? Te nehogy itt most megvédd a javaslatot, mert az rosszul szokott elsülni.
Aczél György elvtárs: Kérek felhatalmazást arra, hogy most lesz a plenáris ülése a bizottságnak. Ha indokolt dolog felmerül, akkor a kormányban határozhassanak (Kádár: hát az előadó is már ezt mondta, hát mi így értjük, minden évben így szoktuk vitatni).
Kádár János: tessék.
Borbély Sándor: Aczél elvtárssal és Kornidesz elvtárssal egyetértésben, kérek engedélyt arra, hogy a bizottság, elnökség elé terjeszthessünk egy Szocialista Brigádot Állami Díjra. Ez az Integrált Szocialista Brigád a Postánál működik és dolgozik (Kádár: pótlólagosan?) Igen, igen. A következőt szeretném elmondani (Kádár: hát miért nem mondták előbb?) (Közbeszólás: /?/ későn kaptuk) Következőt tudnám felhozni, Kádár elvtárs. Ez egy mérnökökből, munkásokból, technikusokból álló brigád. Magasan kvalifikáltan dolgoznak, 31 újításuk van, öt szabadalmuk és 4 találmányuk van a brigádnak elfogadva. Tehát nem akarom tovább (Kádár: és milyen vonalon dolgoznak ezek?) posta műszakiak, Kádár elvtárs. (Közbeszólás: ... telefon?) telefon, távközlés (Kádár: Hát mi nem ismerjük) nem, nemzetközi távközlés ( érthetetlen közbeszólások) (Kádár: megvizsgálandó. Itt a Posta területéről hasonló nincs?) Nincs, Kádár elvtárs (Kádár: hát akkor vizsgálják meg, ha erre érdemes, megütik a mértéket) Köszönöm szépen. Kádár János: Végeztünk, köszönöm szépen, (további párbeszédek )

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.