Ugrás a tartalomra

Lomtalanítás Budapesten - Vasárnapi levelek II/21.

Lomtalanítás volt a kis Lizették környékén. Rengeteg szemét és lom került a pesti utcákra. Mintha minden évben egyre több és nagyobb halmokban gyűlne össze a mocsok és a romhalmaz, s mindez ott tornyosult végig az Andrássy úton – amely a világörökség része, a Hősök terével együtt, az indoklás szerint a valaha volt polgári várostervezés ékes példája okán – egészen a Liszt Ferenc térig. Valami különösen rémisztő, poszt-punk háborús film hangulata árad, vénasszonyok őriznek kihajított plüssmacival megkoronázott szétbarmolt tévéket, a járdákon nem lehet lépni, az utakon beáll a dugó. Budapesten vagyok, szombaton.
Felmegyek a Várba, mert a Magyar Kultúra Alapítvány határontúli folyóiratokat hívott össze. Magyar írók, magyar szerkesztők – az elképzelés szerint a „magyar-magyar párbeszédért", meg „az írott szóval a megmaradásért" – programcímekkel.
A nemes eszmék mögött a folyóiratok siránkozása, immár a Tokaji Írótábor óta töretlenül tart, de nem a jogos vagy vélt sérelmek, a kultúra és az irodalmi élet ellehetetlenítéséről szóló órás sirámok voltak igazán fájók. Hanem előző este egy költő, vagy legalábbis, aki költőnek mondta magát, s vállalhatatlan hangon szólalt meg, jóérzésű ember számára szintén vállalhatatlan ügyek mellett, költészetet szeretőknek pedig minősíthetetlenül rossz versekben. Először egyszerűen csak rosszul lettem attól, hogy elvileg a folyóirat szerkesztők számára összehívott konferencián, valaki saját (nyolc-tíz) versével saját – nem kicsiny – egóját legyezgeti. Rosszullétem végül enyhült, amikor vajdasági barátaimmal – a Symposion szerkesztőivel – egy pohár borra leülhettem. Ez volt hát az előzménye annak, hogy úgy döntöttem végigülöm a három és fél órás kerekasztal beszélgetést – melyben egyedül a vendéglátó részéről (MKA, Napút), a felvidéki Katedra laptól érkezett szerkesztők felől, s a symposionisták részéről volt valami párbeszédre tett kísérlet, komoly tanulságok levonása, a jelen helyzetnek és az arra adható válaszok mérlegelésére tett kísérlet.
Ismert problémák: nem olvas ma senki, különösen folyóiratot nem, nem ismerik a kortárs irodalmat, különösen a költészetet nem, satöbbi. Ismert megoldási lehetőségek: világháló, magazin jelleg, események szervezése, különböző művészeti ágak képviselőinek és produktumaiknak egyszerre való szerepeltetése. És az a jól ismert, ősi szkepszis bennem.
Végül, de tényleg csak a legvégén - sorra kerültem. Elmondtam, amit már Tokajban elkezdtem mondani, hogy ha tényleg nagyon optimisták vagyunk, beszélhetünk tizenöt millió magyar emberről. Önök úgy vélik ez a világ közepe, ennyi ember és kész. Jakartában körülbelül éppen ennyien laknak. Polisznyi nép jelenleg a magyar, mely körül sok más nép él, akikkel békében és nyugalomban kéne meglenni. A magyarság megmaradásáért írott szóval csak úgy lehet küzdeni, ha az ember a szeretetre, a békére, az önismeretre, önfegyelemre int. Nem pedig másra. Ám ez még mind csak politika, és nem irodalom. Elmondtam, hogy az irodalmat át- és átjáró politika, mennyire lezárja a horizontot, s hogy ebből az Irodalmi Jelen sosem vette ki a részét. Függetlenek és szabadok voltunk és vagyunk, ahogy több más lap is – de én akkor és ott, csak magunk nevében beszélhettem.
Székhelyünk Arad, de szerkesztőink és szerzőink nem csak szerte a Kárpát-medencében, hanem szerte a világban élnek. Igen, mi most nem kapunk támogatást, holott már hét éve – hónapról-hónapra – megjelenünk, s a kortárs magyar irodalom igen sok szerzőjétől publikáltunk. Mert fórum kíván lenni a Jelen, s a továbbiakban is az lesz, amikor finoman szólva – a mindent áthatoló zűrzavarba való beleolvadás helyett – a virtualitásba emigrál.
A nyomtatott sajtót tartják ugyanis máig mindenek felett - irodalmi körökben - , s kétségtelenül igaz lehet, hogy egy negyedéves kiadványt, egy antológiát érdemes kinyomtatni, néhány tematikus folyóiratot is, de havi lebontásban – mivel nincs, vagy igen kicsiny a kereslet ma Magyarországon az igényes kultúrára – nem éri meg. Nem csak a nyomdaköltségek, a terjesztési nehézségek, és környezetvédelmi szempontok miatt. Hanem saját idegrendszerünk védelmében is.
Szerintem ma már a napilapok nyomtatásán is erősen el kell gondolkozni, mert úgyis – ha nem is mindenki, de – egyre többen a világhálón olvasunk/nak és tájékozódunk/nak. A nyomtatott sajtó jelentősége igazából abban lenne, ha – amint azt teszik is néha – a minőségi újságírást és irodalmat igyekezne képviselni a virtuális térben is. Ez most még nem egészen így van, mint ahogy a nyomtatott szónak még mindig nagyobb a súlya, akár igaz – akár nem. Persze igazság és szépség oly relatív fogalmaknak tűnhetnek mostanság. Pedig, ahogy a költő mondja, ami szép az igaz, s ami igaz az szép.
Aztán volt erre egy hasonlat, hogy a nyomtatott lap az olyan, mint a szekér, minden eleme igazi, míg a világháló, olyan mint az autó, minden eleme mű, s ebből is beláthatjuk, hogy a miénk a szekér, a jó magyar kordé, az való nekünk, azzal kell mennünk. Ugocsa non koronat!
Nos, ezzel én nem így vagyok, s egyébként inkább bringázok, és vonattal járok, sőt volt szerencsém repülővel is utazni. Kicsinyke világunk határainak felismerése egyben az azokon való átlépésre is lehetőséget nyújtanak, s tudatunk szűkítése helyett új lehetőségeket is igénybe vehetünk, azelőtt elképzelhetetlen valóságokat teremthetünk.
Ilyen valóság egy komoly és igényes portál, amely nyitottságával és figyelmével a magyar irodalom ügyét szolgálja. Azonfelül, hogy izgalmas, kreatív szerzőgárdát működtet, nincs kötve térhez, nincs kötve oly szigorúan az anyagi megvalósuláshoz.
Szeretem a nyomdaillatot, s szeretem, amikor a friss könyvet kezembe veszem. De más a könyv, és más a sajtó.
Elérhetővé és jó értelemben véve kívánatossá tenni az irodalmat és a művészetet, ma nem egyszerű, de mindenképpen nemes feladat. Mert a kultúra volna felelős azért, hogy az emberek ne falják föl egymást, ne emésszék el saját maguk, s hogy meglássák, hogy a másik is ember. A kultúra lenne felelős azért, hogy normálisabb világban éljünk, de a kultúrát a társadalom minden tagja formálja. A formálatlanságban van kinek hangja jobban, van kinek kevésbé hallatszik. A tömeg és a nagy számok, a jelenidő és annak illanó tüzei, csak a legritkább esetben mutatják meg a valódi értékeket. Ezért egyetlen dologra szorítkozhatunk: alkotunk, teremtünk, adunk, s hozzásegítünk másokat is figyelmünkkel, és lehetőségek teremtésével az alkotáshoz. Mindeközben pedig  törekedni a színvonalra.
Hiszen arról, hogy mi a szép, éppen oly eltérő vélemények élnek, mint hogy mi az igaz.
A nagy művészet előtt azonban lehull az emberekről az álarc, mert szép és igaz Radnóti, Rejtő, Szerb Antal, és Márai, Dsida, Faludy világa.
Aztán lesétáltunk a Várból a műegyetemre, s színházzal a megmaradásért eszme jegyében, előadtunk egy kis performanceot, a szegedi rabbiról, Lőw Immánuelről a Szkéné Színház előterében Perovics Zoltánnal, Túri Timeával, és Hegedűs Mártonnal. Ugyanis ezen az éjszakán több színház több darabot is bemutatott, vagy bemutathatott volna, ha el nem mosta az előadást a lomtalanítás (utcai) vihara.
Majd hazasétáltunk a kis Lizetthez, immár vidáman, hiszen nemcsak az a különös szag tűnt el, hanem a sok lom és szemét is a pesti utcákról.      
Hiszen lomtalanítás volt a kis Lizették környékén. Mintha minden évben egyre több és nagyobb halmokban gyűlne össze a mocsok és a romhalmaz, de mindez már nem tornyosult sehol, eltűnt a térből, s csak remélem, hogy nem emberi tudatok sűrű ködjébe áramol tova. Amiben biztos lehettem hajnali sétámban, hogy Budapesten vagyok, és most már vasárnap van.

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.