• Kopriva Nikolett

  Képeslapra írt versek

  Rónai Balázs Zoltán Világharang című kötete 2023-ban jelent meg az Orpheusz Kiadó gondozásában. A kötet két részre oszlik, a Világharang, valamint Az én időmben című könyvet tartalmazza.

 • Lőwy Dániel

  Befejezetlen mondatok és élő álmok között

  Gondolatok Benyhe István Erózió című kötetéről

  A kötet címe a sokasodó életévek okozta erózióra utal, ami fokozza az egészségi gondokat és az érzékszervek gyengülésével jár:

  amikor már nem úgy lát a szem

  amikor már nem csak szó a nem.”

 • Szabó Fanni

  Békés sormintatörés

  Az elmúlás az egyetlen olyan dolog, ami mindannyiunkban és mindenben közös: elmúlunk, és minden elmúlik körülöttünk. Ez az egyetlen igazság, mégis állandóan úgy érezzük, tennünk kell valamit, hogy megakadályozzuk a megakadályozhatatlant. Kényszeres cselekvésvágy az elkerülhetetlennel szemben. Az Isten vagy az istenek, vagy az akármi talán szán minket egy picit, amikor hallja a gondolatainkat, látja a tetteinket, amikkel megpróbálunk felülkerekedni rajta, és valahogy, bárhogy kikerülni a létezés egyetlen egyetemes törvényének beteljesülését.

 • Berényi Klára

  Zirrenő szálak

  Húsz – igaz, a fikció idejében csak egy – év után szabadult ki Emil bácsi Paca cár börtönéből, ennyit kellett ugyanis várni arra, hogy Varró Dániel felvegye a Túl a Maszat hegyen című kötete eseményeinek elejtett fonalát, és új műve, a Túl a Maszat hegyen 2 kezdéseként elvarrja az első részben elvarratlanul hagyott, Emil bácsi életét gúzsba kötő szálat. Egy szálat tehát elvarrt a szerző, de mint azt a mű dupla keretezése is előrevetíti, a meseszövéséhez nemcsak néhány fonalat használ, és abban sem lehetünk biztosak, hogy olyan könnyen képesek leszünk átlátni majd az összefüggéseket, mint a negyedikes főhős, Muhi Andris.

 • Alföldy Jenő

  Örömhír az önmagáért való szépségről

  A költemény szépsége a platóni esztétika szerint nem öncél, nem díszítmény, hanem az igazság testvéri támasza és energiaközvetítője. Ám a 19. század közepe óta az európai költészet egyik fő ágának alkotói sorozatos erőfeszítéseket tettek azért, hogy megjelenítsék az önmagáért való szépséget. Ebbe az áramlatba tartozik főként a parnasszizmus és a szimbolizmus művészi programja. Közös bennük a l’art pour l’art elve – a művészet öncélúsága –, illetve a „poésie pure”, vagyis a tiszta költészet igénye. A vers nem óhajt valami másnak a szolgálatába állni.

 • Kopriva Nikolett

  Egy család mozaikdarabkái

  Sántha Attila Ágtól ágig című verseskönyvéről

  Sántha Attila Ágtól ágig című verseskönyvét végigolvasva az a gondolat támadhat bennünk, hogy minden család megérdemelne egy ilyen könyvet. Beható, mély családtörténet, szabadversekben. A benne megírt életek szálai szövetségben léteztek egymással, gyakorta ismétlődő sorsokkal, melyek egyáltalán nem voltak könnyűek.

 • Csontos Márta

  Frivol regiszterek

  Jóna Dávid versbeszédének izgalmassága többek között abban rejlik, hogy a populáris és a magas kultúra közötti határ összemosódik, s ahogy Tóth Krisztina is utal rá a kötethez írt előszavában: nem riad vissza a regiszterek frivol keveredésétől sem. A Szlengben a versszakokat létrehozó, látszólag öncélú játék azonban gyorsan magunkhoz térít bennünket az utolsó strófa szomorú igazságának megjelenítésével, előre vetítve a világszétmozdulás minden negatívumát: „Nem is értem, groteszk világ / napszemcsimet felteszem, / elsötétült ez a világ, / elsötétült teljesen.”

 • Dorozsmai-Szabó Eszter

  Poszt-posztmodern tízparancsolat haladóknak  

  Én vagyok a Békesség, nem hamis békesség,  amit az esti sorozat kínál, vagy a bőröd alá szúrt lebegés,  nem a pszichológusodnál tanult  életindulód dallama vagyok,  olyan békét adok,  hogy sosem rágod többé a körmöd. Fehér ruhát adok rád,  amin kék szalagok lógnak.
 • Pusztai Ilona

  Télben virágzó mandulafák

  Jász Attila új, az elmúlt tíz év (2012–2022) úti élményeit tartalmazó kötete a határhelyzetek könyveként is felfogható. A Tavaszitanka című versének kezdősora („rózsaszín szirmok a havazásban meztelen ágakban kapaszkodva”) szinte rímel Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról című elégiájára: „S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben.” A kötet legtöbb szövege ugyanis a tél és tavasz közötti átmenet időszakát örökíti meg.

 • Böszörményi Zoltán

  Harmonia praestabilita

  a lélek isteni természete
  léted szükségszerűségéből ered
  nevezd ezt szabadságnak
  érzelmeid eszményi állapotának

 • Fotó: Hegedűs János
  Böszörményi Zoltán

  Simogató

  Öled lávaömlése égeti nyelvem,
  s bennem valaki azt suttogja,
  nem kéne elengednem téged soha már.

 • Böszörményi Zoltán

  Az ámulat kútja

  Az Irodalmi Jelen Böszörményi Zoltán versével köszönti a nyolcvanéves Szilágyi Istvánt.

 • Irodalmi Jelen

  Vízimalom – Marin Georgiev verse

  Marin Georgiev bolgár költő egyik jeles versének két fordítását közöljük Kiss Benedektől és Szondi Györgytől a szerző budapesti látogatása alkalmából.

 • Irodalmi Jelen

  Hegyi Botos Attila: Jón-tengeri képeslapok

  A dalnok-költő ismét útra kelt: ezúttal a Jón-tengert hajózta körbe, és rótta képeslapokra versben, prózában élményeit. E képes kalandozásra hívja most az olvasót is.

 • Irodalmi Jelen

  Bibinke és az ébbtest, ébblélek – Vass Tibor verse

  Olyankor, az összeérésben összenevetnek,
  elgondolják, miért is nincs annál ébb,
  mint amikor két izmos férfimetafora
  a kopogás ütemére egymásnak feszül.

 • Vesztergom Andrea
  Irodalmi Jelen

  A hónap alkotója – Lomtemplom – Vesztergom Andrea versei

  --- a hó alól kikandikált a pázsit:
  a zöldje bújt elő ma villanásnyit,
  cseppfolyós a völgy: a lusta láva
  lecsordogált a tél fehérborába.

 • Irodalmi Jelen

  Látens – Nagy Zopán vers/esszéje II. 3.

  (A bőr alatti fénytől áttetszik, serceg egy koponya,
  melyben ott dereng, és már-már fölsejlik az egyed agya*…
  Feslett-foszlott, kérgeire bomlott bőr-lebernyeg,
  kőzet-ráncos „Mag”, ökölnyi mag, réteges cafat…) –

 • Irodalmi Jelen

  Nyár a pokolban – Noszlopi Botond versei

  nézem az erdőt,
  várom a tisztást,
  tükörképem
  lüktet a holdon.

 • Irodalmi Jelen

  Labdajátékok József városában – Dezső Márton versei

  Ez én voltam mind.
  Az a nap. Az a vakság.
  Ettől még ez élet.
  Ettől még szabadság.