• Ferencz-Nagy Zoltán: Valami a semmi és a minden között
  Ferencz-Nagy Zoltán

  Valami a semmi és a minden között

  A semmi és a minden távlatában nehéz identitásunkat mederben tartani: meddig tartok mint ember, s hol kezdődik a fa? Kinyilatkoztathatom-e a nem emberinek a fájdalmát? Nyújtózkodhatok-e az ég felé? A 2018-as Szégyenhez képest Muszka Sándor legutóbbi kötete, az Idegen állat az emberként létezést nem az elkerülhetetlen halál felől fosztja meg kitüntetettségétől, hanem a semmi és a minden tágasságában. A két véglet dialektikájában egyik fél sem kerekedik felül. Muszka „a semmi ellen a mindent” (Séta) hívja, ugyanakkor a minden kellemetlen szegletén elborzadva azt kérdezi, hogy: „Ugye ez itt még nem az a genny, a kín, / ugye ez itt már a semmi”. Talán ennek az oszcillációnak a végigkövetésével oldható fel legkönnyebben a versek tömörségéből adódó meg-megbicsaklás és a kötet hangulaton túli értéke.

 • Kovács Újszászy Péter

  Balkáni álom

  Mohák álmodnak nyelved alatt.
  A városra fátylat lélegzetünk terít.

 • Mazula-Monoki Zsuzsanna

  Aznap éjszaka

  Álmodtál már a gyerekkori házzal, a kerttel,
 • Böszörményi Zoltán

  El nem küldött levél Petőfi Sándornak

  Egymást követő éjjelen
  a segesvári csatáról álmodom,
  a fehéregyházi szabdalt völgyekről,
  sűrű erdőiről, a héjjasfalvi poros útról,
  ahol az akkori szemtanúk utoljára látni véltek.

 • Rónai-Balázs Zoltán

  Az Egek szerkezetjét

  az Mindenségnek nagy titka a’ lelkömbe fénylik.
 • Csornyij Dávid

  Fehérebb vagyok a télnél

  Azokban a hetekben az Úr nagyon magányos volt és mérges.  Hiába imádkoztam hozzá, továbbkattintott, mint egy reklámot, ami nem érdekli.
 • Izer Janka

  A palackba zárt üzenet

  Kiüresedés. Ez a szó jellemzi a ma társadalmát. Már a húsz-negyven év közötti korosztály tagjai is kiégtek. Nem véletlen, hogy a Facebook dühöngővé vált, ahol bárki bármikor bármi felett hozhat ítéletet. Tízmillió orvos és tízmillió háborús szakértő országa vagyunk. Soha nem tudjuk, mi igaz, mi nem, a bizonytalanság (főleg a járvány óta) állandó kísérőnk – mutatnak rá Lőrincz P. Gabriella tárcái, esszéi. Olyan „tüneteken” keresztül világítja meg ezt a jelenséget, mint például ünnepeink megélése, megtartása, legyen az állami, egyházi vagy kulturális.

 • Varga Melinda

  Vadludak, vadkacsák

  csak úszni, úszni az örök vízen, tengert képzelni a folyók helyébe
 • Gyáfrás István

  Kitartott idő

  Felkelek, a szünetnek vége,  asztalomhoz ülök, laptopom felnyitom, csak a képernyő világít.  Véget ér a kitartott idő.
 • Lajtos Nóra

  Útlevél a létezés túloldalára

  Lírai mélységek és filozofikus magasságok: ezek jellemzik Csontos Márta legújabb, tizedik verseskötetét, a Carpe diem-kísérleteket. A közel száz verset tartalmazó kötet a 2018–2021 közötti líratermését tartalmazza, amelynek a fele korábban publikált anyag (Agria, A hetedik, A Vörös Postakocsi, Együtt, Ezredvég, Helikon, Hitel, Napút, Nyugat Plusz, Tiszatáj, Újvárad, Várad). A kötet négy ciklusra tagolódik: Az embergép tragikomédiája, Naplójegyzetek, Kiszakított lapok, Carpe diem; mindegyik ciklust egy-egy mottó vezet be, Mészöly Miklós, Pilinszky János, Fekete István és Nemes Nagy Ágnes szövegeivel. „…hirdetem, hogy minden / szerepkörben a lét ajándéka vagyok, / túl akarom kiabálni a fájdalom / harangzúgását” – fogalmaz a szerző Látványterv című versében, amelynek kulcsszava az első és utolsó versszakaszban is feltűnő (belső) üresség

 • Böszörményi Zoltán

  Hullámok tükrében

  De ha a meddő próbálkozások órája lejárt,
  s a kérges gond fölé zömök felleg hajol,
  látod-e, mit vontat:
  gyermekkori emléket

 • Csornyij Dávid

  Sárával a Tirrén-tengeren

  csalánsejt-tekinteted csípőssé válik, akár a medúzakorong,
 • Janáky Marianna

  Szerelem nélkül arcomra ráncosodik az ünnep

  ünnep lesz, susogta  a fák ágai közt a nyár,
 • Szabó Réka 

  Homokbőrű júliusok

  Remegjenek a cinkék, ha a vadság átvirrasztja az évszakváltást
 • Székelyhidi Zsolt

  A teremtés könyve

  Ég boltjára emeltem nem-voltomat, és fáztam, csupaszságomat nem hordta bőr, ami alatt még nem termelt a test.
 • Nagy Milán László

  A hajnal felhasított szűzhártya

  Nem ébredsz fel zajokra. Erdők mélyén, távol jársz.
 • Iancu Laura

  A nyugalom napján, akár a gerle

  lelassul az idő, megnyúlik  az utca, és egyik nap a másik után álmatlansággal térek haza, és egy leszek a bujkáló vadak között. 
 • Szallós Kis Csaba

  Peace, love, happy end

  a madarak egyenlő társak az éggel             bármikor itt hagyhatják                         ezt a hajnalkortyot
 • Vörös István, Csepcsányi Éva, Lőrincz P. Gabriella, Szilágyi Nagy Ildikó

  Mária-látomások

  Mária könnye, mint zápor zúdul.  Harmadnap reggelre éled a fény,
 • Irodalmi Jelen

  Nyár a pokolban – Noszlopi Botond versei

  nézem az erdőt,
  várom a tisztást,
  tükörképem
  lüktet a holdon.