Irodalmi Jelen
 • Szabédi László, Cseke Gábor

  A nagyidő táncába lökve

  vitorlabontás közben feltámadt a szél
  kezünkből kitépett vásznat kötelet
  s mellen taszított mint a kocsmai duhaj

 • Böszörményi Zoltán, Cseke Gábor

  Örökkévalóságot keres szívem

  Böszörményi Zoltán (sz. 1951)

 • Ladányi Mihály, Cseke Gábor

  Csak élni kell, s a perc majd ránktalál

  Ladányi Mihály (1934–1986)

  szememben igazi népi hős volt; amolyan szegénylegény, aki olykor váratla­nul fölbukkant a román fővárosban és megmerült az isme­retlen közeg póri élvezeteiben: pia, nők... És verset mon­dott. És mindenkit szeretett. Nem gyűlölködött. Köpcös, kopasz, kis magyar Che Guevara volt a szememben, aki immár nem lehetünk soha... (Cseke Gábor)

 • Forrai Eszter, Cseke Gábor

  Mindig mindenhol ketten vannak

  szerettem s ezért bántottam őket
  sose értettem én a nőket

  és most már ők sem értenek engem
  jegesbarlang nőtt a szívemben

 • Szőcs Kálmán, Cseke Gábor

  Őt mindig csak ünnepelték

  homálylott már szitált az este
  a menekülő fényt kereste
  a templom falán a sok szentség
  kölyökangyal s az égi fenség

 • Cseke Gábor

  Fontos versek

  Lírai tőzsde

  Cseke Gábor Lírai tőzsde – Fontos Versek című kötetének páros verseiből hetente közlünk egyet-egyet.

 • Cseke Gábor: Lírai tőzsde — FONTOS VERSEK

  Lírai tőzsde — Fontos versek

  0 Ft

  A költői versenyek, játékok ma már nem igazán divatoznak, vagy ha igen: pályázat a nevük. Ami azért távolról sem ugyanaz... 
  Ebben a szokatlan kötetben mindaz, ami jó, aza „megdézsmált” költők számlájára írandó. 
  A szerző, aki e könyvben ötvenszer mérkőzikmeg, és mindig mással, előre bocsánatot kér azért, hogy előzetes felhatalmazás nélkül provokálni merészelt...