Ugrás a tartalomra

Felizzik s újra lángol tested csipkebokra

Ha majd megbontom

Ha majd megbontom az álom sűrű nagy falát,        
megnyílt tested vakít ott a lebegő ágyon,                
ismert tájait mindegyre lassan bejárom:                
halálod részletekben mutatja fel magát.                

Hullámverte bordáidat mind megszámlálom,    
beszélek hosszan hozzád, míg bőröd átszakad,    
s szíved sűrű árnyéka a nap elé szalad:            
még forró helyére magamat tetoválom.    

Útvesztőket rajzolok bőröd tengerére,    
virrasztva foltozgatom a szakadt vitorlát.    
Rémültem ismerem fel a közelgő formát:    
halott arc borul köldököd forrásvizére.    

Bár szorul az éj hurka egyre szűkebb körben,    
felizzik s újra lángol tested csipkebokra,        
soha el nem oltja se csillagok tébolya,        
se egy néma, dühös árnyalak vak tükörben.        

Dobok hangja veri vörösre az égalját,        
kígyótestű mák imbolyog, doboza zörren.        
Mint égitested, csak keringek vérkörödben,        
ha majd megbontom az álom sűrű nagy falát –

 

Hangok

Talán mégse jönnek többé, ott maradtak mind
szétszórva Nagykáta környékén s a Balaton-
felvidéken, Tomajon és Budán, a Farkasréten, 
a Vérmezőn, a Tabánban, a Moszkva téren, 
a Toldy Gimnázium osztálytermében, a Dísz 
térnél leszakadó hóesésben, alföldi kolostor 
tölgyében futó roppanásban, a Szent Anna-tó 
partján, az ártatlan templom tetején, hol egy
augusztusi estén magyar zászló örült a szélnek, 
a rendőröktől kapott gumibotütésben, egy Los 
Angeles-i padlásszoba újra csomózott kötelében, 
San Diego partjánál a sziklákon, Tijuana rohadó 
kocsmáiban, a barátot elragadó halálos kanyarban,
halljuk a hangokat, ahogy hívogatnak, ott vannak 
a telihold mögötti magasságban, s itt, a villany-
vezetékekből jövő surrogásban, a hó alatti jégbe 
zártan, az összes pohárkoccanásban, almaharapásban, 
dinnyehasadásban, a fű közül kinövő pipacs 
pirosában, az eltékozolt nászban, vékonyka hangok 
nyöszörögnek az emlékek porában, tájak s városok 
egymásba hatolt morajában, a labirintussá szétjárt 
ösvényekben, a homlok mögött áradó erekben, 
a doboló dal medrében, a repedésben, kihullt fogak 
gyökerében, sírástól tehetetlen remegésben, a 
kitörölt verssorokban, sorolom, de mégse tudjuk, 
honnan jönnek a hangok, hallgatózunk, s ahogy 
az öröklét újra s újra visszatör a testbe, talán 
hazajönnek a hangok, mintha csak eltévedtek volna, 
ágyunk szélére ülnek, áramlanak az éjjeli szobán, a 
táj peremén, hiába hívni, integetni, ha mégse jönnek, 
nekünk kell értük menni –


Fiú

Sómarta, szomjas szájú fiúkat dob a partra egy anyaöl 
hullámzása, s jönnek utánuk százak és százak a szerelem 
forgatókönyve szerint, a víz forgató ereje szerint, hullám 
hullám után áramlanak az apátlanok a partra, egy közülük 
nézi a holdat, amit már Ádám is látott, járni tanul komoly 
léptekkel, nézi a gazdátlan világot, elmozduló tükörképe 
kétségekbe hajtja, mert hiába látja, hogy ez itt egy fa, az 
pedig egy bokor, ha a madarak madara sose rak lombjukba 
fészket, s éneke is csak a foncsor mögül szól őrjítően halkan, 
kutatja az éjeket, napok hajszolt fényét, önmagát faló árny, 
büntetése okát keresi, kegyelmet kérve tengert ölel a lányok 
ölében, anyát, a talányok szerinti enigmatikus rendben, 
szeretni akar, de magjában magány szaporul, a lányok ölében 
apák ölelését is érzi, ezért a düh, a didergés, tengerszemekbe 
bámul, csillagok hullását követi, éhét a hold nem csillapítja, 
sem az anyag törvényei, galaktikák érintetlen méhe után vágyik, 
egybekarolja a mozgót a mozdulatlannal, az árnyjátékot a 
lélek feleselő hangjával, arca felfeszül az ég csöndjére, 
gyökeret ereszt lába a föld iszapjába, innen dadog a fiú 
lakatlan csillagok felé, ölében kiásott, langyos csontokat 
ébresztget, átvérzi anyanyelve szőttesét, bőrére hangokat 
tetovál, jajszavakat, verssorokba tördelt imát s káromkodást, 
visszatérne a vízbe, hullámba, verésbe, anyja után kiáltozik, 
hogy venné ölébe, szeméből kicsüng egy árva sötét árnyéka, 
a jelenbe lógó múltak sora, fárad, fogynak arcai, s hogy élni 
is lehetne, jut végül eszébe, de ki lenne az, ki feledte a kenyér 
ízét, s mégis visszatérni vágyna, és a lányok új fiúkra várnak, 
s egy sodródó hajó a partoktól egyre messzebb – 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.