KIHÍVÁS – Kritikus az olvasó

Láthatatlan könyvtár

 

Elsőnek Jász Attila: Naptemplom villanyfényben című versregényét kínáljuk fel Önöknek - egészében vagy részleteiben - kritikai elemzésre, a vele (velük) kapcsolatos befogadói élményük megfogalmazására.

 

A műre beérkezett kritikai reflexiók közül a szerkesztőség az alább írást választotta ki közlésre:

Magyarics Balázs: A valóság problémái

 

A mű teljes szövege az alábbi oldalakon található meg:

Naptemplom villanyfényben, 1. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/10943

Naptemplom villanyfényben, 2. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/11004

Naptemplom villanyfényben, 3. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/11138

Naptemplom villanyfényben, 4. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/11248


A kritikai, értelmező olvasói véleményeket e-mailben (ij@irodalmijelen.hu) kérjük, mert a válogatás jogát a szerkesztőség fenntartja magának – ám ez semmi egyébre nem vonatkozik, csak annak eldöntésére, hogy a textus a kritika, az elemzés, az értelmezés igényével született-e. Az elfogadott írásokat betűhíven tesszük közzé a KIHÍVÁS azon oldalán, ahová a szerzője szánta.


 

 

Próbaképpen nyitjuk meg ezt az oldalt, Tisztelt Barátaink.

Az internet világa zsúfolásig telve véleményoldalakkal, párbeszédablakokkal és úgynevezett commentekkel. Átláthatatlan mennyiségben özönlik felénk a személyesség: nézetek, meglátások, állásfoglalások szövevénye. Jobbára név, vállalt identitás nélkül.

Az irodalmi művek befogadására nézvén, ugyanezt tapasztaljuk. Egyszersmind azt is, hogy a művek és alkotóik elveszetten lebegnek a befogadói térben, miközben az olvasók sem találják az utat a szerzőikhez.

A KIHÍVÁS oldalain egy-egy, az Irodalmi Jelenben megjelent és a szerkesztők által kiválasztott művet kínálunk fel Önöknek kritikai elemzésre, a vele (velük) kapcsolatos befogadói élményük pontos megfogalmazására.

Igazítsa ki az Olvasó, amit az irodalmi intézményrendszer esetleg elhibáz: legyen igazi partner, alkotótárs abban a szellemi közegben, amit kultúrának nevezünk!

Minden esetben konkrét szövegek szerepelnek majd a kínálatban. Amennyiben vannak előzményeik, párhuzamaik lapunkban, a ráutaló linkeket mellékeljük.

A kritikai-elemző, értelmező olvasói véleményeket e-mailben kérjük, mert a válogatás jogát a szerkesztőség fenntartja magának – ám ez semmi egyébre nem vonatkozik, csak annak eldöntésére, hogy a textus a kritika, az elemzés, az értelmezés igényével született-e. Az elfogadott írásokat betűhíven tesszük közzé a KIHÍVÁS azon oldalán, ahová a szerzője szánta.

A közzététel egyetlen feltétele (a fent említett kizáró okon túl) az, hogy a szerző teljes névvel vállalja a véleményét! (Az – természetesen – nem áll módunkban, s szándékunkban sem, hogy a név valódiságáról meggyőződjünk, de hisszük, hogy aki a megfogalmazás igényességét fenntartja magának, nem használ álnevet sem.)

Az e-mail–címeket bizalmasan kezeljük, ám ha a kritika írója úgy kívánja, közzétesszük a cikke végén.

A szöveghez képi illusztrációt nem fogadunk el.

A KIHÍVÁS oldalain is lesz lehetőség a commentelésre (természetesen a kritikai szövegekre vonatkozóan!)

Az egyes szövegek terjedelme – lehetőség szerint – ne haladja meg a 4000 karaktert, ugyanakkor ne legyen kevesebb 1000 betűnél.

Minden év júniusában, a Könyvhéten, megválasztjuk és emlékplakettal jutalmazzuk az ÉV Kritikus Olvasóját.

 

Várjuk javaslataikat: mely művekről írnának Önök kritikát. Ajánlataikat figyelembe vesszük majd az új KIHÍVÁS meghirdetésekor.

a Szerkesztők

 

Kommentek elrejtése, megjelenítése