Ugrás a tartalomra

Lányimák Máriához

Suhai Pál versfordításai

       Előhang

Tégy, történjék valami!
Nézd, reszketünk életünkért.
S emelnénk magunk föl önként
fénnyel-dallal vallani.

   I.

Mást követtél volna, hol
hűvöst fél, ki húz kabátot;
lelked út szegélyén vágyott
hozni új és új virágot
fáradt lánybajaiból.
De mélyéről bánatodnak
erők mertek és tolultak
napok égtek, magok hulltak:
s olyan lettél, mint a bor.


Édes vagy most és betelt,
mint amilyen egy szép esténk
úgy érezzük, hogy elesnénk,
s miattad lettünk levert…

 II.

Nézd, mily szűkösek napjaink,
s gond jut hálóhelyül;
a rózsáért nyúlunk mi mind,
de oly ügyetlenül.

Óvj minket, Mária, itt vagyunk,
véredből nőtt virág,  
te tudhatod csak bánatunk,
mekkora kín a vágy;

a lélek lány-baját Te már
magad is ismered:
karácsony szűz haván ki jár,
s parázson lépeget...

III.


Oly sokból egybeszőtt az ész,
s mi épp a csöndesről, kifinomultról
rendelkezünk némi tudással,
miként egy titkos kerti útról,
mint párnáról, mely bársonyával
becézi álmodó fejünket,
valamiről, mi minket
szinte zavarba ejtően szeret

de sok szó messzire esett.

Sok szót magából a tudat
s világ kivet.
Mint fölszárnyaló hangokat,
körbefülelik trónodat,
Mária, Te anya-lett;
s a Fiad
rájuk nevet.

Lásd a Fiad.

  IV.

A kerted vágytam lenni én
indákkal, virágágyásokkal,
szépséged árnyba vonni okkal,
hogy hervadt anyamosolyoddal

hozzám szívesen visszatérj.

De ott – míg jártad kertedet,
történt veled valami immár:
a sárgarépa-sorba hívtál,
s kezed fehérből integet.

 V.


Fáradtak már az anyák,
ha félve kérleljük őket,
kezeket látunk, csüggőket,
s hangot vélnek ők, csengőket:
           Ó, mi is voltunk virág!

Fehér ruhákat míg varrnak,
miket kezeink szétmarnak,
rájuk szobafény szitál.
Hűségesek, nem nyughatnak,
s forró kezünkre nem hatnak
soha már

S hadd mutassuk még neked meg,
mikor nem virraszt anya;

két fehér láng éjszaka,
és ők bennük föllebegnek.                    


   VI.

Gyerekkorom hideg-szegény:
átestem rajta, mint kudarcon.
A félelmeket messze tartom,
csak egy melengeti az arcom:
      az érzelmektől félek én.


Nem az a völgy ez már, melyben a dal
védelmezőn merít a fénybe szárnyat
torony ez, mely mezők elől inal,
míg vágyam föl, szétnézni szélre csal,
s félve az idegen erőre támad,
mely őt lerántva boldogságba hal.

VII.


Mária,
Te sírsz. Tudom.
Sírásomat, remélem, én
díjadul adhatom.
Templom kövén
homlokkal én…

Kezed forró nagyon;
ha billentyűket tolhatnék alája,
egy dal talán maradhatna utána.

S örökség nélkül múlik el az óra…

                    VIII.

Tegnap láttam egy csillagot,
álmomban csöndben ballagott.
S éreztem, hogy a Szűz beszél:
Nyílj ki e csillaggal, ne félj.

Követni kívántam szavát,
az ing havából kényesen
kibújtam. S ekkor egy virág
a kínra ébredt hirtelen.

IX.

Miként, miként, ó, Mária, mondd,
hogy fényt öled mindegyre ont,
s búval fizet?
Ki volt a jegyesed?

Csak hívsz, csak hívsz és nem tudod,
nem az vagy, ki hozzám futott,
ki fázva sietett.

Még ez vagyok, feslő virág.
Vajon lábujjhegyen,
gyerek még, a boldog arát
végig alkonyatodon át
kertedbe mint vigyem?


                     X.

Állítsd a vágy peremére
legvalóbb angyalodat,
s parancsold, hogy mondja végre
nénéimnek: sírni kéne –
mert a rózsatiszta lénye
minden csapás, kín kezébe
mindig ad játékokat.

Hiszik, azon túljutottak,
mit a gyermek szenvedett:
mennek, s fog közt mosolyognak
azt hiszik, új fájdalomnak
nem visznek új könnyeket…

                      
    XI.

Ó, hogy milyen végtelenné váltunk!
Próbálkozás csak próbálkozásra,
s csupán kihűlt kérgünkben találtunk
sokáig, sokáig okot rája.


S ha egymáshoz kötözzük magunkat,
s félelmünkben egyre feszesebbre,
majd lassan, mint csörlőjén a kútnak,
önmagunkat magunkba eresztve:

mélységünkre senki sápadt és vak
kezeivel soha nem tapinthat.

                 
XII.

Szőke hajam olyan teher,
mintha egy sötét citromág
tűnt volna benne el,
mely már virágjában delel,
s egyre nehezebb lesz, mivel
a tavaszt érzi már.

     Agg díszemet
     rólam levedd!   
Még hűs és zöld vagy, új,
mert szúrós tövised helyett
lánymirtuszod virul.

XIII.

S múlhattak a régi évek,
ünnepi voltam s vidám,
mint szép angyalsereglések,
melyek mind dicsértek téged:
… mint Te, olyan volt anyám...


De bánat öl, miután
a csókjai fakók nékem,
s gyanakvásom, sietségem,
csöndem – csupán kémlelésem
egy új gyöngédség után.


XIV.

Azt mondja mind: ráérsz te még,
mit kívánsz, gyermekem? –
        Aranyékszer, mi illenék,
gyerekruhában oly nehéz,
mikor mind esküvőre kész
fénylőn és fényesen.

Nem kívánok, csak kis helyet,
engem igézet öl,
s álmom egyre ínségesebb.
Helyet csak, és selymek helyett
– ahol Virágfa áll kezet
lombjáig tenni föl…                  XV.

Ha ez a heves, vad tekintet
zavarná sok nővéremet,
képed lesz megmentője mindnek,
s Te szétterülsz, maradsz szelídnek,
előttük reng majd tengered.

És gyöngéden áradsz feléjük,
mélységedet nyújtod elébük
menedékül – s látja szemed:
halkabb vágyak jutnak beléjük,
míg puha szigetekre vélük
a kékes nyár-eső pereg.
                
       XVI.

   Imák után

De érzem, egyre lázasabban,
Királynő, lázasabb vagyok –
szegényebb minden alkonyatban,
s fáradtabbak a hajnalok.

Én tépdesem csak tiszta selymem,
és félénk álmom rám kiált:
    ó, kínodból hadd részesedjem,
    ó, hagyd, mi ketten,
ha fájunk, éljünk egy csodát.

            1898/1899

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.