Ugrás a tartalomra

Átjárások / Képzőművészeti módosulások…

Szubjektív feljegyzések egy művészeti ösztöndíjas találkozóról, no I.

Genezis-figurák, carrarai fehér és kék-szürke márványok az amorf amforák utáni fekete hátterek kontraposztjából fény-rajzolódva… Egy-egy bronz bölcsen üldögél, s időnként térbe-ugrik a kő-ezüst… Patinák meleg-eljárással, titkos recept által (15 évnyi kísérlet energiája rezeg a megvalósult szobrokban)…

 

Saveljárás, ó, génmáj és kéngáz! Egy kémikus beavatása a szobrászműhely szellemiségébe, kölcsönhatások… Kül- és beltéri impregnálás nem-méhviasz tudat bevitelével, tál-genezis, kagyló-mélység, mitológiai átfedések…

 

Concerto-szobor! 18 tonna mozgása a bánya-mélyből: egy párizsi galériába… Szmrecsányi Boldizsár álmában: a sötét termek múzeumában márvány-hallgatásokat hallgat az éjjeliőr, s a márvány-zárvány sokaság időtlenül, stilizálva, dermed-élve merül az éjszakába…

 

Glossza:

 

A „Carrara” szó valószínűleg az ősi „Kar” (kő) szóból ered. Az ókori rómaiak kitermelték a márványt, Luni kikötőjében hajókra rakodták és Rómába szállították. Szent Jeromos (San Girolamo) szerint Carrara neve a „kocsi” jelentésű latin „carre” és a „hold” jelentésű „iara” szóból származik, így a város nevének jelentése kb. „A kocsira rakott hold városa”.

 

Egy másik elmélet (Repetti) szerint a kifejezés a francia „carrière” szóból eredeztethető, amely viszont a latin „carrariae”” – kőfejtó, kőbánya – szóból ered. „Carrara” eredete jöhet a nem-román nyelvekből is: „kair” (kelta) vagy a ligur „kar”, amelynek jelentése „kő”, és így: „car+aria” = „köves hely”.

 

Az anarchizmus és az általános radikalizmus a kőfaragók örökségének részévé vált. A New York Times egy 1894-es cikke szerint 1885-ben számos radikális forradalmár menekült Belgiumból és Svájcból Carrarába, és itt alapították meg az első anarchista csoportot. Carrara meg is maradt az olasz anarchizmus melegágyának, hiszen számos szervezet működik nyíltan a városban. Az anarchista márványbányászok voltak a bányák és kőfaragóműhelyek munkásmozgalmi vezetői…

 

- - -

 

Struktúra, tinktúra, mixtúra…

 

A transzcendens mandorlák* akvarell és textil finom-mintái monotípia-módban mutatkoznak meg, miközben különféle optikai csalódások játékai által oldódnak… Oberfrank Luca álmában: a tükör-k(v)arcok gömbjei gravírozva csillannak, s a corpus christi az önvizsgáló visszatükröződés jelenség-rétegeivel egyesül…

 

Az isteni teremtés tükörbe-karcolt betű-ívei egy sorozat kiemelt darabjai. A foncsorba-gravírozott átlátszó tükör-rész visszafordul magába: tükör-írás, ön-olvasás, töredék-önvaló kivetítése zajlik, akár egy ön-analizáló fáziskép-bemutat(koz)ás! Köröttünk (a művésznő jóvoltából): Nőszirmok latens képei lebegnek…  

 

*Mandorla: mandula alakú dicsfény Jézus és Mária alakja körül a korai keresztény művészetben.

 

- - -

 

Az experimentális megközelítések speciális tárgyi szituációkra koncentrálnak. Alkotói kísérlet: a föld csontjai és az Ásító inas találkozása! Struktúra-szervezés fonalán haladva: történeti, formai, felületi kérdések merülnek (fel). Roncsolt színek, kimarások az anyagból, fázisok állapotait is rögzítve…

 

Letisztulás-keresés az elemekben, a formavilág visszaredukálása, köz(eg)-elengedés minimális eszközökkel… Miklya Gábor álmában: rusztikus és finom-szemcsés felületek váltakoznak, szabadon formálható matériák aktuális története közeledik…

 

- - -

 

Drónfotók és XIX-ik századi grafikai anyagok vetítése zajlik. Aztán romantikus tájképek módszertana tárul elénk a Schola Graphidis gyűjteményéből. Helyszín-feltárások, anyagkísérletek felülnézeti, történelmi anyagok felhasználásával…

 

Orr András álmában: laza akvarell-mozgások és alföldi belvizes kép(zet)ek váltakoznak… Kassa közeli opál-bányák rekonstruálása: illusztráció-sorozat, bányatérképek az 1870-es évekből, korabeli képek alapján…

 

Zala, Haláp hegy* és Szent György hegy bányái, óriás gödrök, hatalmas gond(olat)-távlatok, kő-kompozíciók, nyers kőzet-halmazok… Geológiai elemek, bazaltok plasztikus megvilágításban…

 

Haláp (magassága: 358 m) a Tapolcai-medence tanúhegyeinek északi, leginkább lebányászott tagja. Az 1912-1980-as évek között folytatott intenzív bazaltbányászat során a hegy jelentős részét – a hegy bazaltsapkájának közepét – elhordták, a bányaüreg pereme körben megmaradt, szép, oszlopos elválású bazalttal. A vulkanikus eredetű hegy északi oldalánál dolomit, déli oldalánál mészkő található, míg a meredek csúcsa tiszta és tömör bazalt…

 

*Latinovics Zoltán síremlékének anyaga is onnan származik!

 

- - -

 

A történelmi, történeti Magyarország várai egységes méretben mutatkoznak meg (a sorozat minden darabja: olaj, vászon, 60x80 cm). Potyók Tamás éber-álmában: Nándorfehérvárnál, Siklósnál és társainál a markáns színhangzás és a perspektíva dominál, Szendrő váralja vérvörös alapzatban fürdik s a múlt jelenéből a jövő múltja felé vetíti sorsának (ön-sodrásában ázó) arányait…

 

- - -

 

A Nyalóka-objektek immár önálló életet élnek, a transzparenciák általi zárványok, buborékok, arc-fragmentumok műtermi megvilágításban úsznak… Majoros Áron Zsolt álmában: acél-rétegek és 100 éves fenyő-burkolat találkozik a szobrász bonc-műhelyében, majd fej-szeletek formájában növik be az elképzelt tereket…

 

Az Idő-kapszula szakrális tér-keresése intarzia-befaragással, Leonardo arány-tanulmányát is figyelembe véve… Az installálás esetlegessége is meghatározza a terveket, lépték-váltások, szobor-szkennelés, szilikon-formák tömör bronzba-öntése… A rönkbe mélyülő jelek (talán) rejtett üzenetek…

 

- - -

 

A leíró ébredésében:

 

fénykép készül, analóg,

a képen Szép Anna lóg!

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.