Ugrás a tartalomra

Hidegszoba meleg színekkel

Új képzőművészeti stúdió nyílt Budapesten, a „bulinegyed” szívében, amelyet különleges projekttel avattak fel. Fiatal alkotók adogatták egymásnak a stafétát: képre írás született, írásra kép – így állt össze egy nem mindennapi láncolat. A tudósítás mellett közöljük az alkotók műveit, képek és szövegek „beszélgetését”.

 

Mindig lenyűgözőek azok az emberek, akik képesek bátran kezdeményezni, a semmiből létrehozni valami újat. Szeptember elején egy kiállítás és ezzel együtt egy fiatal alkotógárda, Tillinger Adrienn, Török Alíz és Bérdi Tamás által megálmodott és létrehozott új stúdió nyílt meg Budapesten. A Dob utca és a Kazinczy utca sarkán, a „bulinegyedben” található gangos bérház ad otthont a Hidegszoba Stúdiónak, amely úgynevezett projektalapú képzőművészeti lakásgaléria, egy formatervező és fotóstúdió együttese. Az 1980 óta meglévő családi ingatlan alakult át így, a tulajdonosok az eladás, „menekülés” helyett az aktív hasznosítás mellett döntöttek, ezzel is gazdagítva a kerület kulturális életét.

A projektalapú galéria koncepciója az egy-egy műre fókuszálás, annak részletes körbejárása, megismertetése. Helyet kap itt a klasszikus értelemben vett képzőművészet, de a performansz és az egy-egy könyv köré felépített kiállítás is. A tervezőstúdió munkája szervesen kapcsolódik a galériához, tematikus installációk, bútorok készülnek együttműködve a kiállítókkal, így hangolva a kiállítóteret a bemutatott alkotásokhoz. Egyfajta oda-vissza inspiráció ez, mely a design és a képzőművészet határait igyekszik elmosni, átjárhatóvá tenni, egymást kiegészíteni.

A kiürített, felújítás előtt álló térbe került be az Utóhatás című kiállítássorozat harmadik projektje, a Kontextus című csoportos kiállítás. A 16 alkotó munkáját összefogó láncolatban az első alkotó átadta munkáját a következőnek, aki azt elemezve, abból építkezve írta meg szöveges reflexióját. A harmadik alkotó csak ezt a szöveget kapta kézhez, és ebből egy új, vizuális alkotást készített. A negyedik résztvevő ismét írásos reflexiót adott, és így tovább. A kiállítás tehát összesen nyolc képzőművészeti munkából és nyolc írásból állt össze.

Az Utóhatás projekt első körét Dukai Zsófia kezdeményezte öt alkotóval, akik valamennyien képzőművészek. A koncepció és a résztvevők száma is bővült a második körre, kevesebb formai megkötés volt, a csoport tagjai zömmel képző- és alkalmazott művészeti területekről kerültek ki. A most kiállított harmadik kört hárman indították: Dukai Zsófia, Kocsor Lili Virág és Tillinger Adrienn. Különböző területeken dolgozó, alkotó embereket hívtak meg, akik vagy a vizuális művészetekben vagy pedig az írásban érdekeltek valamilyen aspektusból. 

A tematika lényege a sokszínű alkotói attitűd, eltérő technikai megoldások ütköztetése, találkozása. Ebben a körben jelenik meg először az írás mint kohéziós erő, mely összeköti a restaurátor, grafikus, formatervező, festő, építész végzettségű alkotók munkáit. Az írók között gyakorló újságírók, érettségiző diák, középiskolai és művészeti egyetemen oktató tanárok vannak. 

A kiállítást Illés Anikó művészetpszichológus nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a projekt egyszerre teszi élővé a műbefogadást és a szorosan hozzákapcsolódó alkotáslélektani folyamatokat. A vizuális és verbális művek működnek az egész részeként és külön-külön is, elrendezésük pedig biztosítja a megértés komplexitását: az egymást váltó képzőművészeti és szöveges alkotások születésük sorrendjét követik.

Az eseményt a Hidegszoba Stúdió szervezte, munkatársainak kreativitását dicséri, hogy a két összenyitott helyiséget maximálisan kihasználták, míg a projekt „kézzelfogható” alkotásai töltötték be az egyiket, ezzel párhuzamosan a másik térben a munkafolyamat résztvevőivel készített interjút hallgathattak-nézhettek az érdeklődők.

A záróaktus különleges állófogadás volt, amelynek kínálatában szerepelt a speciálisan megvilágított, gyöngyöző ital és a pirula alakú, titokzatos recept alapján készített édesség – stílszerűen az „esemény utáni tabletta” elnevezéssel.

A Hidegszoba Stúdió legközelebb az OFF-Biennálé egyik helyszíne lesz, amely egy alulról szerveződő, hálózatosan működő, nemzetközi kortárs művészeti esemény. Az OFF szerint a művészet a társadalmi változás laboratóriuma: kizökkent, új megvilágításba helyezi az ismerős dolgokat, megtöri a gondolkodási, cselekvési rutinokat. Így járul hozzá új gondolatok, tervek megszületéséhez, az előítéletek lebontásához, eddig észrevétlen egyéni és közösségi lehetőségek felismeréséhez.

Az alkotók és a szervezők lelkesedése, fiatal-friss gondolkodásmódja, kiapadhatatlan energiája új közösségi alkotóműhellyel és kiállítótérrel gazdagítja Budapestet.

I. N.

Fotók a helyszínről a galériában!

*

A kiállított képzőművészeti alkotások és írások

A projekt célja olyan kreatív résztvevők felsorakoztatása volt ebben a körben, akik vagy a vizuális művészetek, vagy az írás va­lamely területével huzamosabb ideig kapcsolatban álltak, esetleg tevékenységük szerves része. Ezzel egy időben azonban fontos szempont volt a válogatásnál az, hogy ne sztárfestőket és írókat vonjunk be. Valamennyi résztvevőnek van civil munkája, mely vagy többé-kevésbé, vagy semmennyire sem áll kapcsolatban kreatív alkotótevékenységével.

Széles a paletta: van köztük festőművész, aki kávézóban dol­gozik, tanulmányait végző egyetemista, aki hasonló módon bi­ztosítja megélhetését, szabadúszó tervező, rajztanár, a pesti agglomerációban dolgozó tárgyalkotó, aki mellesleg szobrász­ként is tevékeny. Az íróknál legalább ilyen széles a választék; a nyelvtanárként dolgozó irodalomkritikustól kezdve az online újságírón és érettségiző diákon át az egyetemi tanárként dolgozó irodalmárig. Célja a projektnek a rejtett potenciálok felfedése a hétköznapi életen átszűrve, így a bevont alkotóknak egyensúlyt kell találniuk civil-létük és alkotó-létük között.

Semmilyen technikai megkötést nem alkalmaztunk. A rézkarc, az olajfestmény, a videoinstalláció, a performansz ugyanolyan létjogosultsággal lehetett jelen a projektben. Egyedüli megkötés a kézhezkapott szövegre és címre való reflektálás, egy műtárgy megalkotása. Ilyen módon az elkészült műtárgyaknak két címe lett – egy, amire készültek, és egy, amit az utánuk jövő író adomán­yozott nekik. Két írott szöveg között léteznek, egy átmenetben, s mindkettő részét képezi a munkának. A vizuális alkotóknak két hét állt rendelkezésükre.

Az íróknak a feladata volt a kézhez kapott műtárgy elemzése, analizálása, törekvés a megértésére. Szövegükben egyrészről kísérletet tehetnek a műtárgy átvilágító elemzésére és/vagy kri­tikájára, részleteire bontására, láthatóvá és érthetővé tevésére mások számára. Másrészről választhattak egy kötetlenebb, sz­abadabb metódust, ami magába foglalhatta az esszét, rövid novellát, költeményt. A második választásnál tulajdonképpen maguk is művet alkottak, kiléptek a hagyományos elemzés for­mai kötöttségeiből. Az írókra volt bízva a döntés, melyik mego­ldás áll hozzájuk közelebb. Formai megkötésként egy körülbelül fél A4-es oldalt kértünk, s egy hét állt rendelkezésükre az írás megalkotására.

 

Kocsori Lili Virág alkotása

Paracelsus
 
Fent, mint lent.
Lent, mint fent.
Kint, mint bent.
Bent, mint kint.
Kint, mint fent.
Bent, mint lent.
Kint, mint lent.
Bent, mint fent.
A világ rendje mindenhol érvényesül. Ez az alapvető erő az, amitől nem hullhat szét a világ akkor sem, ha az ember cincál-rombol-tör-zúz.
A világ rendje nem befolyásolható, tökéletes és könyörtelen.
A világ rendjét megpróbálhatjuk utánozni, de nem rendet, csak szabályok sokaságát vagyunk képesek létrehozni.
A világ rendje elfogadható, konstatálható, érzékelhető. A le­galapvetőbb létező.
 
Iselstöger Nóra
 
Dukai Zsófia alkotása

Szóvátételi eljárás

A könyvekből potyogó, sikolyperemű betűk összevagdoshat­ják a védtelen ember bőrét, beékelődhetnek a lágy testbe; az élesebbek mélyebbre fúródva, s a véráramba jutva akár az agy szerkezetét is módosíthatják, ami ellen nem tehettek semmit, bár hiábavaló kísérleteitek lehetnek, mégsem megakadályozhatók az ilyen jobbesetek; míg egyesek szerint a könyvek miszlikbe aprítása lehet célravezető, addig mások a veszélyes lapok se­bészi úton való eltávolítását, vagy éppen a betűk satírozással történő rögzítését látják célravezetőnek, vannak olyanok, akik ragasztóval próbálkoznak, mások pedig a céltalan bőrvastagító kúrákra herdálják a pénzt; pedig célravezetőbb és egyszerűbb lenne elfogadni a helyzetet, s szimbiózist kialakítani azzal, ami­vé a széthulló szavak a bensőtökben (újra)rendeződnek, mert le­hetne egy/több olyan szervetek, melyben összeállhatnak azok a tetű betűk azzá, amivé lenniük kell azok után, hogy a teremtett világ teremtettlenjeiként elszabadultak, s bekerültek olyan hely­ekre, hová csak a transzcendencia által fertőzött gondolatorgiát követően a szétszakadt és összefirkált könyvlapokat sodorja a fülledt szél, melytől az ókori bölcsek szűk csoportja szerint a fér­fiak is teherbe eshetnek, s megtapasztalhatják azt, mitől isten és ellenlábasa egyaránt óvnának titeket, hiszen betűket nem lehet bevinni a túlvilágra, s az utolsó nagy könyv összefirkálása vég­zetes következményekkel járna:

egy szónak is száz a vége,
papírokat széppé tépve
a betűkben megfuttatva
töredéket szívbe szarva
OLVASSATOK MÍG LEHET!
 

Grotzdits Károly

 

 

Szederkényi Lukács alkotása

Nem csak papírok
 
John odafordult Rahelhez a három rajzzal, és kérdőn nézett rá.
„Ezért a három papírdarabért, amin pár kis firka van, jöttünk ki a sivatag közepére?”
Rahel rámosolygott, és bólintott.
Ugyan egyikük sem tudta, hogy mire lesz jó ez a három papír, melyeken csak kis vonalkák voltak elszórtan, vagy mivel segíti ez őket abban, hogy megtalálják Bartolomeo Diaz sírját, mivel a legenda szerint három ismeretlen evangélium van mellétemetve, de boldogan tértek haza Montanába.
Hetekig gondolkoztak azon, a reggeli kávéjuk elfogyasztása köz­ben, hogy mit jelent ez a három kis papírdarab. Ilyenkor egymás mellé rakták őket az asztalon, hogy vajon milyen sorrendben van­nak.
„Nincs erre megoldás. Nem tudjuk megfejteni, hogy mit jelen­thet” – mondta Rahel egyik este, és elhajította őket a nappali sarka felé.
A rajzok hónapokig az egyik asztalon hevertek a nappali sarkában, melyet sose használtak, mivel túl alacsony volt, és mint a mágnes, szívták magukra a port.
Egyik este, ahogy John épp gyújtós papírt kere­sett a kandallóba, az asztalon heverő papírokra talált. Gondolkozott egy rövid ideig, majd megfogta őket, és a kandallóba hajította a többi papír­ral együtt.
Rahel egy bögre meleg teát hozott férjének a nappaliba, és a kan­dalló tetején álló gyertyával meggyújtotta az alsó papírdarabokat.
Kisvártatva felsikoltott, és Johnhoz rohant, aki épp olvasott a kanapén, és a tűzre mutatott. A három papír, melyek véletlenül egymás tetejére hulltak, látszólag rendszertelenül, három darab képet rajzoltak ki. Egy ovális alakú foltot – aminek egyik oldala szinte teljesen egyenes volt, a másik pedig hullámos, mintha a ra­jzolónak remegett volna a keze –, valamilyen állatnak a szarvát és egy halnak a farokúszóját.
A papírok gyorsan lángba borultak és elsorvadtak, mint a manda­rinhéj, amit kint hagytak egy hétig az asztalon.
Egyértelmű volt azonban mindkettőjüknek, a sírt Madagaszkáron a baktérítő vonalában találják.
 

Huffman Olivér

 

 

 

Piróth Tímea alkotása

 

A kétperces kisfilm öt különböző egységből áll. Az első és a harmadik egység, amelyben az egyetlen szereplő megjelenik, keretbe foglalja a másodikat, míg a negyedik egység az előzőek­től látszólag teljesen eltérő témát vet fel. Az ötödik, záró egység önmagában adja a kisfilm hosszának a felét.
Értelmezésemben megpróbálok egy olyan kontextust megterem­teni, amelyben az öt egység kapcsolatban, sőt párbeszédben van egymással.
Az első egységben megjelenő szereplő minden egyéni vonástól mentes, nem felismerhető, ez adhat okot az általánosításra. Mozgása statikus, monoton, miközben folyamatosan egy pontra mered, amitől nem tud eltérni: nézi, de nem látja a valóságot, ami előtte van, ráadásul képtelen látóköre szélesítésére.
A szereplő előtt megjelenő fogalmak, gondolatmenetek nem ha­tolnak el a tudatáig, erre utalhat a szőrcsomó (valószínűleg macs­ka) szerepeltetése is a második egységben, ami metaforája lehet az emberi értelmen átszűrődő információnak, de akár a szereplő (és így általában az emberek) szellemi értelemben vegetatívnak nevezhető életmódjának is.
A negyedik egységben a művészet címszó alatt önismereti és életmóddal foglalkozó kötetek szerepelnek, amelyek ma kere­settebbek, mint a klasszikus művek. Emberek tömegeinek jelentik ezek a művek az olvasást, a műveltséget. Ezeknek a könyveknek művészetként való szerepeltetése ironikus, miközben abszolút beleillik az első három egység által megteremtett kontextusba, hiszen ezek a kiadványok pontosan a sötétségből, tudatlanság­ból ígérnek kitörési lehetőséget.
Ezek az ígéretek viszont nem valósak, nem hozhatnak tartós és gyökeres változást, mert az általuk közvetített megoldásokhoz sem kell gondolkodni, csak követni az utasításokat (pl. hogy ren­dezd át a lakásodat, ha pénzhez szeretnél jutni).
Ez az egység szembeállítja a mai modern (tömeg)kultúrát (és az általa kitermelt kész megoldásokat) a művészetekkel, klasszi­kusnak tartott értékekkel, tudástartalmakkal, amelyek valódi megértést, a gondolkodni vágyás felkeltését tűzték ki célul.
A film ötödik egységében a teljes sötétség, a nihil jelenik meg. Paradox módon ez a ’semmi’ a legdominánsabb a kisfimben. Ez a megoldás azt az értelmezést erősíti, hogy az önismereti könyvek művészetként való szerepeltetése határozottan negatív tendenciára utal, és nem az emberek gondolkodási, kitörési kísérleteit vetíti előre, hanem a teljes érdektelenséget és intellek­tuális regressziót.
 
Dukai Veronika
 
 
Tillinger Adrienn alkotása
 
Műtárgy. Ready made. Műalkotás?
Játék az elvárásokkal. Alkotás helyett tárgyak. Üres lapok egy dobozban.
Doboz. Bontogatás. Az ajándék kicsomagolásának izgalma.
De ott a lista. Tájékoztat és beigazolódik. Elveszi a meglepetést.
Matrica: német felirat, darabszám, 1867, betűvel és számmal, katalógus.
Elbizonytalanítás. Az értelmező összezavarása. Most külső vagy belső? Véletlen vagy célzott? A tárgyhoz vagy a műtárgyhoz kapcsolódik? Mondanivaló keresés.
Minden üres. Csalódás. Nincsenek támpontok, csak üres lapok.
Régimódi. Papírok a digitális világban. Nosztalgia.
Opálos üveglap. Üres, de nem transzparens. Nem is tükör.
Fényérzékeny papír , csomagolva. De minek? Mit tesz hozzá az üres lapokhoz?
Asszociációk. Irodalom, képzőművészet, fénykép. Alapanyagok. A művészet lehetőségei. Alkotó nélkül, aki életre hívná az alkotást.
Kérdések. Szétszedhetem? Írhatok bele? Írjak bele? „Csak azért is beleírok!”
Rajzolhatok bele? Festhetek bele? Kivehetek belőle lapokat? Elvenni vagy hozzátenni? Rongálom a műtárgyat, ha ezt a re­cenziót beleírom?
Reflexiók. Önálló darabként vagy egy művészeti projekt része­ként kezeljem? Mivel a tárgy is, az írásom is a projekt része, együtt küldjem tovább, vagy külön-külön?
Minimalista, nyitott, de nem újszerű. Száz éve látunk ilyeneket. Nem hökkent meg. Ma már inkább legyintünk rá, kicsit megmo­solyogjuk, vagy halálosan unjuk.
Művészetfilozófia, önmegkérdőjelezés, póz, manír, modorosság, alkotói felsőbbrendűség.
Az értelmező (társ)alkotóvá válásának esélye, nyitottság. De mitől több, mint az elmúlt száz év nyitott művei? Hozzátesz valamit? Mond vagy kérdez bármi újat?
Kérdések. A műtárgyból fakadó kérdések. Belőlem, mint ér­telmezőből fakadó kérdések, aki egy projekt egyik állomásáról ugyanezen projekt következő állomásaként gondolkodik... És hoz döntést.
 
Szalai-Dobák Zsuzsa
 
 
Mogyorós Anna Luca alkotása
 
 
Egy alkotás szemlélése hasonló ahhoz, ahogy az életünkhöz is viszonyulunk: hordozóin keresztül primer és mögöttes jelenté­seit, azok összességében vett tartalmát keressük. De mi is az a tartalom? A tartalom az, amit valami magában foglal. A tarta­lom: bennfoglalt mennyiség; anyagi dolog, tárgy vagy tárgyak összessége, ami egy körülhatárolt téren belül van, amit egy hely, tárgy, dolog magában foglal. Átvitt értelemben a tarta­lom a közlendő összessége, ami egy szellemi alkotás üzenete, melyet annak tárgyával, témájával kapcsolatban elmondanak, kifejtenek, előadnak. Szintén átvitt értelemben a tartalom a közlendő lényege, veleje, központi jelentése. A fogalom tartalma pedig a fogalomban egyesített gondolati jegyek, minőségi és mennyiségi jellemzők összessége.
De mi történik abban az esetben, mikor a tartalom maga a tar­talom? Önmaga összessége, mely nem mást, csakis önmagát foglalja magában: a tartalom tartalmazza saját magát. Ebben a tabula rasa fehérségben, a kibontakozó rétegek oly hasonló, és mégis egyre szűkülő horizontjaiban, a megfogható légiességben végül mégis találunk valamit, a tartalom egyetlen reflexióját. Önmagunkat. Mert ez a nagy egész, ez a kibontakozó üresség a végén saját szemünkben válik teljességgé: az ember tükörbe tekint és értelmez. Tisztán, túlzón, szembesítve, részletgazda­gon vagy gazdag részletekkel, szemünk apró látóhatárában vagy tudatunk korláttalan légaljában. Mert a megismerés, egy mű kinyitása személyes út, az út végén pedig lehet, hogy az egyetlen meglelt tartalom éppen önmagunk. Ami egyszerre üresség. És egyszerre teljesség.
 
Tillinger Zsófia
 
 
 
Kovács Hajnalka alkotása 
 
Táj röntgen
 
A sötét térben egy fehér köpenyes alak áll szemben a törékeny testtel.
A mozdulatlan csendet a ruha ujjának meglebbenése oszlatja szét.
Az elkérhetem a leleteit kérdő mozdulatra a képeket óvó papír zacskó feltárulkozása felel.
Határozottan helyeződnek a felvételek a képernyőre. Réte­gről-rétegre.
Felkattintódik a fényért felelős kapcsoló.
A világossággal együtt úszik vissza a tekintet a teljesen lesován­yodott formára.
Majd vissza a fényforrás felé.
A legnagyobb meglepetésére nem az unalomig megszokott tüdő-rendellenesség körvonalazódik.
Egy táj, amelyen megkérdőjelezhetetlenül és visszavonhatatlan­ul gyarapodik egy mohó folt habzsoló szája.
Neoplasma malignum pulmonis.
Azonban ez nem egy ember koszló szövete.
A professzor értetlenkedve veszi le a szemüvegét. Megtörli a szemét. Megvakarja kopaszodó halántékát.
Leül az asztalához.
Szemrevételezi a csont és bőr nő kartotékát.
A csodálkozása fokozódik, mikor észreveszi az adatok hűlt he­lyét.
Mégis ki maga?
Én maga vagyok a természet.
Kérem, ne tréfálkozzon, sajnálatos mód nincs abban a helyzet­ben.
Én vagyok mindennek a kerete. Megihletője a szellemre éhező gondolkodónak, a látványra szomjazó alkotónak. Amikor jöttem magához doktor úr, akkor is többen absztraháltak engem.
Köhögés lesz úrrá rajta.
Asszonyom, megértem magát. Nehéz ezzel a helyzettel szem­besülni.
Ilyenkor sokaknak szüksége van pszichiáter szakember segítségére.
Szűnni nem akaró köhögés.
Nem szeretnék semmilyen beutalót. Semmilyen kezelést.
Csak egyet.
Kapcsolja be a nyakláncom.
Nyújtja az erőtlen kezét.
A láncot markoló tenyérből megállíthatlanul elkezd folyni a gyanta.
Átáztatja a fehér köpenyt is.
A röntgenképen átszűrődő vakító fény megcsillan a nyakon megdermedt kristályon.
 
Bárdi Tamás
 
 

Rádler Luca alkotása
 
 
Aljona sztereófotói jutnak először eszembe. A furcsa képpárok, mert a bal oldali nem ugyanaz, mint a másik. Az egyik elbeszél, a másik megmutat. A legszebbet nem találom. Ahol a jobb oldalon megjelenik a fehér babakocsi, és a korábban üres, de megkínzottan is otthonos kép megtelik érzelemmel és fájdalom­mal. Az egykori sztereófotók – és Mona mai kísérletei is – a szem térlátására építenek, térillúziót teremtenek. Nézőke nélkül két, csaknem azonos képet látunk. Aljonánál nem. És Edina cam­era ubscura képpárjai sem ismételnek, hanem mást mutatnak. Belépő alakot, más perspektívát, elforgatást. Szimmetriát, a Tandori-értelemben. A stamp szó így van megbontva: st amp. A szimmetriatengely az m középső szára. A bal „félteke” am, a jobb: pm. Délelőtt és délután. Tengelyes tükrözéssel, és ép­pen annyi különbséggel (a és p), amennyit az ember a nap, az egész megélésében érzékelni, illetve megragadni képes. Erre – az egészre, a napra – utal, ezt avatja szentté az st. És a bélyeg fogazata: sugárzó Napkorong. Fogalmi térképzés. A másik fo­tót, jokesét sem találom; nagy a fölfordulás. De látom: balra lent a csecsemő, jobbra fent a fiatal apa. A baba közel van, kalimpál és engem néz – az apa távol, kibontakozóban a sötétből, és a nézésének nincs határozott iránya. A kép szimmetrikus, de idő kell és figyelem, hogy ráébredjek: a tengelye haránt húzódik balról jobbra, fölfelé. Az átló sötétre és világosra osztja a síkot. Elbeszélés, kibontás, metafora. De ha előbb a haránt, majd a vertikális tengely mentén elforgatom: a férfi tónusos fehér folt­ja a csecsemő dinamikus fehér fényére vetül. Viszi, persze, magával a sötétet, és hát fejjel lefelé áll szegény. De egymásban van szülő és szülött. A tudat a sztereót, a tér puszta illúzióját szimmetriává transzformálja. Ahol a szimmetria: ‘együtt mérés’, ‘helyes arány’. A szimmetria – kiegészülés. 1+1=1. Szellemi térképzés.
 
Mányoki Endre
 
 
A projektben részt vevő alkotók a művek születésének sorrendjében:
 
Kocsor Lili Virág
Iselstöger Nóra
Dukai Zsófia
Grozdits Károly
Szederkényi Lukács
Huffman Olivér
Piróth Tímea
Dukai Veronika
Tillinger Adrienn
Szalai-Dobák Zsuzsa
Mogyorós Luca
Tillinger Zsófi
Kovács Hajnalka
Bérdi Tamás
Radler Luca
Mányoki Endre
 
 
Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.