Ugrás a tartalomra

A flekkenfalvi lírikus és hajnali énekek

Muszka Sándor és az Evilági Együttes Hajnali énekek című zenés irodalmi műsorával erdélyi körútra indult, többek között Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Gyulafehérváron, Nagyszebenben léptek föl. A líra és a dal különleges randevúja Kolozsvárott is megvalósult, és megismerhettük a költő új humoreszkhősét, Szilveszter Dánielt, a nehéz anyagi körülmények között tengődő flekkenfalvi költőt.

Muszka Sándor  

A magány, a semmi, az akasztott ember, a tetovált fiúk, a népi rigmusokra emlékeztető szerelmes kocsmadalok, a székelyek, akik új hazát mosogatnak maguknak Angliában, a politikusok, akiket ez nem érdekel, mindez Villon-, García Lorca-, Radnóti-, Sziveri- utalásokkal fűszerezve – így lehetne dióhéjban jellemezni Muszka Sándor Magányos nőknek, bukott fiúknak című verseskönyvét. A költő eddigi legkomplexebb lírakötete nem deríti az embert jobb kedvre, de nem is azért olvasunk verset, hogy nagyokat nevessünk. A költő úgy írja verseit, mint egy 21. századi regös, a sorok természetesen csengnek, kínlódásnak nyoma sincs, az ütemek úgy karolnak egymásba, a rímek úgy kacsingatnak a sorok végén, mintha a beszélt nyelv legtermészetesebb részei lennének.

Muszka Sándor

Muszka Sándor sajátos formai megoldásai levették a lábáról az Evilági Együttest is, amely több erdélyi költő verséből, köztük számos gyermekversből írt már dalt. Orbán Ferenc és csapata a kötetből tizenhárom verset zenésített meg, amelyet az olvasó CD-melléklet formájában kézhez kap a könyvvel együtt. Már ha be tudja azt szerezni, Muszka kötete ugyanis hiánycikk az erdélyi könyvesboltokban. A zenés irodalmi turné kolozsvári állomása így azokat is kárpótolta, akik nem tudták megvásárolni a verseskötetet.

Az estre későn érkezőknek pótszéket kellett keresniük a kávéház más termeiben, s már azt rebesgették, félő, beszakad az emelet, olyan sokan vagyunk.

Hosszas hangolás és előkészület után végre elkezdődik a verskoncert. Orbán Ferenc elérzékenyülve emlékezik vissza egykori zenésztársára, Murányi Tónira, elmeséli, hogy kávéházban vele lépett föl utoljára. Majd felhívja a figyelmet a Hajnali énekek turné más erdélyi állomásaira, hangsúlyozza, neki és zenésztársainak külön öröm, hogy vers és zene úgy van együtt, mint hajdanán.

Orbán Ferenc

Kezdetnek A kíntornás ember énekel,  Keresse fel, Mondom magamnak című versek hangzanak el. Már az első akkordok után érezzük, a zene többletjelentéssel ruházza föl ezeket a műveket, más interpretációs mező nyílik meg a befogadó előtt, mintha csak magát a szöveget olvasná.

De mielőtt a szomorúság és a melankólia dallamai elhomályosítanák a tekintetünket, örömkönnyeket csal szemünkbe Szilveszter Dániel, a nehéz anyagi körülmények között tengődő flekkenfalvi lírikus levele kiadójához. Muszka humoreszkjeit Sanyi bá című könyvéből már jól ismerjük, Szilveszter Dániel alakja azonban újdonság, az írásból a kortárs szépirodalmunk felé megfogalmazott irónia is kiviláglik.

Muszka Sándor

Majd újra Orbán Feriék következnek, ezúttal egy hozsannával rukkolnak elő, amelyben a közkedvelt téli ínyencséget, a szalonnát éneklik meg. Gyorsan kiderül, hogy csak laza felvezetőnek szánták, következik az est csúcspontja, a Forog a Nap című verssel, amely a rockklasszisokra emlékeztető, pörgős ritmussal kész adrenalinbomba a közönségnek:

 

Nekimegyek nekimegyek                                                                         
Elindulok megkereslek                                                                                     
Hegyeknek és tengereknek                                                                                      
Felhők közé zárt hegyeknek
 
Megkereslek megkereslek    
Jaj de nagyon is szeretlek 
Ha beérlek ha föllellek
Soha többé nem eresztlek   
 
Úgy becézlek úgy ölellek
Két karomba úgy ügyellek
El többé már nem engedlek
Ha meglellek de megverlek

                                                                                  

Majd finomabb hangszerelésben a Holiday című verset hallgathatjuk meg, aztán Muszka lép megint a színpadra, ezúttal mint lírikus. A Tinta és tűz című versét tetovált fiúk lakják be, akik, ha dalolni kezdenek, kihűlt hamut pergetnek ujjaik, a semmibe néznek, a kietlen völgybe, ahol egy akasztott embert látnak. 

Muszka Sándor

Hol irgalom nincs, ott nem lehet bűnös sem” – sokáig bennünk marad ez a sor, alig tudunk ráhangolódni az est leghumorosabb írására, az Emrével a repülőn címűre. A két székely ember budapesti kiruccanását a csíkcsicsói repülőtérről a közönség kétrét hajolva, hasát fogva neveti végig.

Aztán újból a zenészeké a tér.  A kellemes lírai etűdök, az Alma és barack és Kaptafák után Muszka következik, aki ezúttal zenei kíséret nélkül adja elő  Hazamegyek című versét.

Az est további részében a közéleti versek hangzanak el. A Transzszilván létlelet rapes, valamint  A fehér cigány tangóra emlékeztető  dallamai révén az Evilági bebizonyítja, bármilyen zenei stílusban képes nagyot alkotni.

Muszka Sándor

Bónuszképp Muszka lép a színpadra, elhangzik, a Levél a párthoz című, a kötet talán legkeményebb, legkritikusabb hangú verse.

Átpolitizált társadalmunkban az sem lenne meglepő, ha aktuálpolitikai vagy kultúrpolitikai diskurzus következne, de szerencsére megmentenek minket az efféle kínoktól egy újabb humoreszkkel. A magyar laska című írásból kiderül, hogy a székely tájszavak nem kis fejtörést okoznak az anyaországiaknak, s mindez fordítva is igaz. A ’laska’ ugyanis Székelyföldön tésztát jelent (a tészta meg süteményt), és ha egy bevásárolóközpontban a túrós tésztára áhítozó székely ember kissé idegesen megkérdezi pénztárosnőtől, hol a laska, félő, hogy adnia kell ajándékba a rendőröknek egy példányt Sántha Attila Székely szótárából, nehogy becsukják rablásért.  

Muszka Sándor

A humoreszkből az is kiderül, miért nőknek való szakma a hírszerkesztés (a főhős munkaadójának felesége tévés hírszerkesztő):

„A hírszerkesztő miféle mesterség. Asszondja, ez olyan, hogy összegyűjtik a híreket és akkor az ő felesége azokat megválogassa, hol elvesz belőlük, hol hozzáad, s aztán azokat este a tévébe bémondják. Na, mondom ez egyszer tényleg fehérnépnek való munka, mert nálunk otthon es az utcába a fehérnépek az asszonnyal együtt egyebet nem csinálnak. Azok es csak gyűtik a híreket. Éjjel olyan későn a kocsmából haza én még nem tudtam menni, hogy aztat valamelyik ne látta volna, s másnap az egész falu ne tudott volna róla.”

Az est vége felé spanyolos dallammal kényeztette fülünket a Lorca című vers, majd az Országhűlés következett, és zárásképp meghallgathattuk a Hajnali ének megzenésített és a költő által előadott változatát is.

Végül a beszélgetés, a jó hangulat a kocsmaasztalok mellé költözött. Muszka Sándor és az Evilági Együttes folytatják erdélyi körútjukat. Reméljük, mielőbb viszontlátjuk őket, a zenészek pedig hátha kedvet kapnak más erdélyi lírikus verseskötetéhez is!

 

Varga Melinda

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.