Ugrás a tartalomra

Galambfej, macskagyolcs, csokor – Bíró József és Magolcsay Nagy Gábor versei

GALAMBFEJ, MACSKAGYOLCS, CSOKOR
BÍRÓ JÓZSEF ÉS MAGOLCSAY NAGY GÁBOR VERSEI
 
 
 

BÍRÓ JÓZSEF

POST FACTUM
––––––   halottak napján   ––––––
 
sírhalmom szélén   ...   reszketeg –
...  – göthös – angyal   ...   ül
 
[   -   ...  – káromkodások maszadékai
csüngnek   ...   csálé glóriáján   ...
görbedt  félválláról
...   zsákvászonpalást   ...
 
csonka – szárnyai – takarásában
...   d   ü   l   ö   n   g   é   l   ő   ...
részegen –  ...  – kókadozó
...   kísértetek  sorakoznak   ...    -   ]
 
...   mázas butykosából
...   pálinka –  ...  – löttyen   ...
 
-      –––   (   fejfám tövéhez   )   –––      -
 
–   ...   –  /  –   –––––––––––––––––––––––––––  :
n   e   h   e   z   e   n   …   m   o   z   d   u   l   o   k
 
 
 
 
ELSŐ CSOKOR
(  -   Fodor András sírjára   -  )
  
zörgőfű  –––  lednek
…   koronafürt   …   gurgolya   …
:   küllőrojt  ––––––––––––  hölgymál
 
 
 
MÁSODIK CSOKOR
(  -   Nagy Gáspár sírjára   -  )
 
csukóka  –––  ciklász
…   seprőzanót   …   fogasír   …
:   tárnics   ––––––––––––   imola
 
 
 
HARMADIK CSOKOR
(  -   Gubis Mihály sírjára   -  )
 
varjúháj  –––––––––  rence
…   holdviola   …   kolokán   …
:   gólyaorr  ––––––––––––  hunyor
 
 
 
ARANYLÖVÉS
(  -   Weöres Sándor 100adik születésnapjára   -  )
  
végigsuhan ideggyalogútján
fényt szembesít fénnyel
:  magától serkenő bölcsesség
ólomszínfelhőt altat
megissza egykortynyi borát
:  sávokban tátongó engedmény
vándorlángot keres
nem kell aggódnia
:  kiegészítő idősíkot lát
 önerejét ismeri
 tudásőrző tapasztalatot birtokol
:  ellenei naponta semmisülnek
fehér hollója tovaröppen
rozsdavert éjszaka jön
:  fullasztó kristályköd köhögteti
megrázza rézcsengettyűjét
fátyol terül szívére
:  virrasztó tükörarca magányos
 
 
 
 
MAGOLCSAY NAGY GÁBOR 
 
 
 
 

 

Egopolisz 
 
 
 
 
 
Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.