Ugrás a tartalomra

Allan Edgar Poe: A holló (Kosztolányi fordítása)

    Egyszer elmult régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél
   Régi, bűvös foliánson tétovázott a kezem,
   S hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm,
   Roppan félve és sóhajtón, zaj motoz a reteszen,
   „Éji vándor - így susogtam - az babrál a reteszen,
   Az lehet, más senkisem.”

 

 

 

Allan Edgar Poe 


   
A holló

 

     Egyszer elmult régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél
   Régi, bűvös foliánson tétovázott a kezem,
   S hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm,
   Roppan félve és sóhajtón, zaj motoz a reteszen,
   „Éji vándor - így susogtam - az babrál a reteszen,
   Az lehet, más senkisem.”
  
   Télidő volt, bús december, aminőt nem ért meg ember,
   Nőtt az árnyék, lomha tenger, a parázstól veresen.
   Lelkem a bánattól óván olvastam az éji órán,
   Hogy feledjem holt Lenorám fényes-régi kedvesem,
   Már az angyalok között van fényes-égi kedvesem,
   Itt lenn nincsen neve sem.
  
   Most a függöny bibor öble megborzad, zizeg zörögve,
   Félelemnek tőre szúrja - fúrja által a szivem.
   Nyugtatom és egyre dobban, várok és ver egyre jobban:
   „Éji vándor áll ajtómban, az motoz a reteszen,
   Éji vendég vár ajtómon, az babrál a reteszen:
   Az lehet, más semmisem.”
  
   Hirtelen felbátorultam és hadartam elborultan:
   „Megbocsásson jó uram, vagy asszonyom, de azt hiszem
   Álmos, fáradt voltam roppant és az ajtóm csöndbe roppant,
   A babráló, halk, lopott hang nem hallatszott sebtiben.”
   Erre felnyitom az ajtót - szétvigyázva sebtiben: -
   Künn az éj, más semmisem.
  
   A sürű sötétbe nézek, álmodok vadat, merészet,
   Mint az őrült, mint a részeg, bódorogva kétesen.
   Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak: „Lenóra”
   S a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesem,
   Hívja-hívja, hívogatja, szólogatja kedvesem
   A visszhang, más semmisem.
  
   A szobámba már fehéren mentem vissza, forrt a vérem,
   Mert az ablak zára koppant, roppant újra érdesen.
   „Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron,
   Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem,
   Csöndesülj szív, tébolyult szív, az okát megkeresem:
   Zúg a szél, más semmisem”.
  
   Nyílik az ablak s az árnnyal méltóságosan beszárnyal
   Óriási lomha szárnnyal egy vén holló peckesen.
   S mintha mi se volna ebben a viharnál sebesebben
   A szobám szobrára lebben s úgy ül ott, mint a lesen,
   Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen:
   Nem történik semmisem.
  
   Én nevettem őt, hogy éber tollal talpig feketében
   Gőgösen guggolt a szobron és szóltam fölényesen:
   „Bár alig van rajtad toll, ó fergetegvert csúnya holló,
   Bús heroldhoz vagy hasonló, mondd, mért jöttél édesem?
   Mondd meg nékem, a pokolban, hogy neveztek, édesem:?”
   Szólt a Holló: „Sohasem”.
  
   És a Holló vár komorlón a fehér és néma szobron
   S ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen
   Mást se mond, csak ül meredten, meg se rezzen, meg se retten,
   Végre halkan ezt rebegtem: „Nem örök a csoda sem,
   Minden elszállt, ez is elszáll - nem örök a csoda sem -”
   A madár szólt: „Sohasem”.
  
   Felriadtam, mert oly száraz, kurta-furcsa volt e válasz
   „Bamba szajkó”, így beszéltem, „nincsen egy ép sora sem.
   Bús különc volt a gazdája, bizton az kapatta rája,
   Folyton erre járt a szája és hörgött keservesen.
   Benne lelke átka zörgött s hörgött keservesen,
   Hogy már többé „Sohasem”.
  
   Még nevettem, hogy az ében Holló ott ül feketében
   S párnás, mély zsöllém elébe gördítettem sebesen,
   Bojttal-rojttal elmotoztam és a zsibbadt csöndbe hosszan
   Tépelődtem, álmodoztam, mért néz e két csodaszem,
   Mért mered rám e két sanda, kúsza, kósza csodaszem,
   Mért károgja: „Sohasem”.
  
   Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva-várva,
   S a szemével a szivembe szúrt le - fúrt le tüzesen,
   Süppedő bársonyra dültem s a violafény köd-ülten
   Lengedezve szállt körültem, himbálgatta mécsesem,
   Itten ült ő, itt e párnán, pislogott a mécsesem
   S ah, nem ül le, Sohasem!
  
   Most egyszerre száz ezüstből angyalok csapatja füstöl,
   Száll a tömjén, cseng a léptük, trilláz a nesz édesen,
   „Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen,
   Elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem
   Elfeledni, eltemetni régi-égi kedvesem!”
   Szólt a Holló: „Sohasem.”
  
   „Jós! felelj nekem”, könyörgök, „bármi légy, angyal vagy ördög,
   Kit szobámba vert az orkán és kisértesz rémesen,
   Mondd meg itt e szörnyű házban - hol a Rémekkel csatáztam -
   Hol a Borzalom s a Láz van - nincs sebemre moha sem?
   Nincs-e - nincs-e - ír szivemre? nincs gyógyító moha sem?”
   Szólt a Holló: „Sohasem.”
  
   „Jós! felelj nekem”, könyörgök, „bármi légy, angyal vagy ördög,
   Kérlek a Mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen,
   Lát-e engem még a Kedves, aki most a mennybe repdes,
   Hajlik-e még e szerelmes szívre régi kedvesem,
   Hajlik-e még e szerelmes szívre égi kedvesem?”
   Szólt a Holló: „Sohasem”.
  
   „Pusztulj innen a pokolba” ordítottam fuldokolva,
   „Szállj a károgó viharba, vár a bús Éj Partja lenn!
   Egy tollad se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel!
   Károgásodat te hidd el! Ne maradjon nyoma sem!
   Tépd ki csőröd a szivemből, ne maradjon nyoma sem!
   Szólt a Holló: „Sohasem.”
  
   És a Holló meg se moccan, néz reám meredve hosszan,
   A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem.
   Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éji démon,
   A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen:
   Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen
   S nem virrad meg - sohasem!
   
   Fordította: Kosztolányi Dezső

 

   Kapcsolódó: Allan Edgar Poe

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.