Ugrás a tartalomra

Krisztusban elnyúgott Atyánkfiaiért

 

Lelki zarándoklat

Mindenszentek, illetve halottak napján a hithez való viszonyunktól, felekezeti hovatartozásunktól függetlenül elhunyt szeretteinkre emlékezünk szerte a Kárpát-medencében, vagy távol a nagyvilágban. Felkeresni az örök nyugvóhelyeket, személyesen elhelyezni a síron, az urna előtt a kegyelet virágait és mécseseit sokaknak eddig sem volt könnyű a távolságok, országhatárok, fáradságos utazások miatt. Idén még nehezebb, egyes helyeken lehetetlen is. Többen, jobban kényszerülünk magunkba fordulni, lélekben zarándokolni el legmeghittebb emlékhelyeinkre.

Az alábbi apró szemelvény annál alkalmasabb lehet erre, mivel szerzője a magyar irodalmi nyelv egyik megalapozója és mindmáig felülmúlhatatlan mestere, a négyszázötven évvel ezelőtt született Pázmány Péter. A Keresztyéni imádságos könyv, melyből idézünk, Graz-ban jelent meg 1606-ban, és számtalan kiadást ért meg a századok során. Megjelenése óta a legnépszerűbb magyar imádságos könyv, számos kiadást ért meg, s nemcsak a katolikusok, hanem a protestánsok is szívesen olvasták.

Hudy Árpád

Pázmány Péter

Krisztusban elnyúgott Atyánkfiaiért

(részletek)

Úr Isten, kinek tulajdonsága az irgalmasság és bocsánat, bízván kegyelmességedben, alázatosan könyörgök a Te szolgáidért, kik e gyarló test tömlöcéből, akaratod szerint, kihívattanának; bocsásd meg az emberi gyarlóságból esett vétkekért érdemlett büntetésüket, hogy minden kínoktól megszabadulván, a Te szenteiddel egyetemben az örök boldogságban dicsérjenek Téged!

(…)

Uram, Idvezítő Jézus Krisztus, kérünk Téged, fogadd hozzád a híveid lelkét, melyekért szent Véredet kiontottad. Emlékezzél meg, Uram, hogy olyanok vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar meghervadnak, és akármely széltől elragadtatnak. Azért, ha a keresztfán meg nem utálád a Hozzád folyamodó latrot, hanem paradicsomnak örömébe vitted Magaddal, ne utáld meg híveidnek Hozzád való kiáltását, hanem kegyelmesen oldozd meg e világból kimúlt szolgáid lelkét minden bűnöknek kötelétől: hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak közt feltámadjanak az örök életre.

Ámen.

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.