Ugrás a tartalomra

 

"TIGRIS" – vers- és prózaíró pályázat – 2013

Kiíró: VPM
Pályázat címe: "TIGRIS"
Kategória: irodalmi, vers és próza

Beérkezési határidő: 2013. december 1. éjfél.

Beküldési cím: palyazat@verslista.hu (Tárgy: TIGRIS)

1. A Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben:
"TIGRIS".

2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író
amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját
maguk által írt, magyar nyelvű írásokkal.

3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A
pályázati írásoknak a tigris(ek)ről kell szólnia. Egyik írás se haladhatja
meg a 20 (!) oldalt (tehát nem csak 1-2 oldalas írásokat várunk, hanem
érkezhetnek ennél terjedelmesebbek is.)

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi
igazolványszámot, pontos lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet - és
esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is
tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját
szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes
leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista által
fenntartott honlapokon (www.vpm.hu; portal.verslista.hu;  www.poeta.hu;
www.kepzeldel.hu) illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok
Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban; valamint hogy
a beküldött írás pdf-ben is megjelenhet.
A verset beküldők a fenti nyilatkozatot az alábbival is egészítsék ki:
„Hozzájárulok ahhoz, hogy különdíj odaítélése esetén versemet a
Palinta Társulat megzenésítse, és felhasználja.”
 (A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell
elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott
2013 évi Verslistás Szabályzat.)

5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word
dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál
sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a
palyazat@verslista.hu címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!)
2013. december 1. éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben ez legyen:
"TIGRIS"!

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán
belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e
elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu
címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a
következő postai címre várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2013. december 4.-ig meg kell érkezniük a fenti
címre.
Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a
beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött
írásokat töröljük a pályázati anyagból.

6. Nevezési díj: 1 ezer Ft/írás!
A PÁLYÁZATRA BEFOLYT ÖSSZES NEVEZÉSI DÍJ (a postaksg-ek levonása után) A
WWF ÖRÖKBEFOGADÁSI SZÁMLÁJÁRA KERÜL BEFIZETÉSRE!!!

KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési
díjat IDŐBEN rendezni tudják!
(Sajnos az utóbbi hónapokban megnövekedett azon próbálkozások száma, akik
csak ígérték a nevezési díj rendezését - de azt mégse fizették be. Ezt
méltánytalannak érezzük a pályázat céljával és a többi indulóval szemben
is... A pályázat eredményét mindig a nevezési díjak beérkezése után
közöljük... ha ezzel néhány induló késik, akkor sajnos csúszik az eredmény
kihirdetése... és a WWF részére is később tudjuk csak befizetni a
pénzt..., ráadásul a szakmai zsűri is feleslegesen dolgozik ezen szerzők
írásainak értékelésével...)

7. A legjobb írások a beküldési határidő lejárta után egy ingyenes - bárki
által letölthető -, PDF formátumú kiadványba kerülnek beválogatásra. A
kiadványt a http://poeta.hu/ingyen c. honlapról lehet majd letölteni.

8. Pályadíjak:
A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista ill. a
Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses
CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által
írt köteteket nyer
8 ezer Ft értékben.
Az első helyezett továbbá egy
nevére szóló WWF-es örökbefogadási oklevelet, valamint WWF magazint is nyer.

KÜLÖNDÍJ: a Palinta Társulat (www.palintatarsulat.hu) megzenésíti az
általa legjobbnak (és megzenésíthetőnek) ítélt verseket, és következő
cd-jén meg is jelenteti.

9. Eredményhirdetés (várhatóan): 2013. december 15-én lesz.
A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.

10. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.