Ugrás a tartalomra

SZÍN JÁTÉK – Rendezte TAUB JÁNOS – hamarosan a könyvesboltokban

Hamarosan kapható lesz a könyvesboltokban Darvay Nagy Adrienne legújabb, 17. önálló kötete, melynek címe:  SZÍN JÁTÉK – Rendezte TAUB JÁNOS.

Részlet a kötet előszavából:

Taub János, a magyar és az egyetemes színházművészet egyik legjelentősebb és legeredetibb rendezője, színészpedagógusa és reformátora 1927. május 14-én született immár Romániában. 1954-ben végezte el az akkor még Kolozsváron működő Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetet. Friss diplomásként kö­zépiskolai tanulmányainak a színhelyére, Temesvárra szerződött, ahol 1953-ban (32 évi szünet után) állandó magyar társulatot hoztak létre. A fiatal hivatásos színházművész az eredetileg főként műkedvelőkből álló együttest rövid idő alatt professzionistává fejlesztette. Ennek következtében 1957. október 1-jével önál­lósult a Temesvári Állami Magyar Színház, amelynek első igazgató-főrendezője az akkor harmincéves Taub János lett. 1961-ben főrendezőnek szerződött át a Kolozsvári Magyar Színházhoz, amelynek elszürkült művészi arculatát szin­tén alaposan „kiszínezte”. 1966 és 1971 között a Kolozsvári Nemzeti, 1971-től 1974-ig a Temesvári Nemzeti Színház tagja. De 1972/73-tól valójában már a világhírű bukaresti Bulandra Színház rendezőjeként dolgozik, ahová Örkény Ist­ván Macskajáték című darabjának román nyelvű premierje után állandó tagnak szerződtetik, és egyúttal kinevezik a Caragiale Színművészeti Akadémia tanárá­nak. 1981 őszén, nála öt évvel fiatalabb feleségével, a Kolozsvári Állami Opera balettegyüttesének alapító tagjával, a kitűnő szólótáncos Winkler-Taub Évával és 12 éves kislányukkal a kommunista diktatúra növekvő nyomása elől kiván­dorol Izraelbe. Tel-Avivban elsősorban a Habimában és a Cameriben dolgozik, továbbá tanít a Színművészeti Egyetemen. 1986-ban rendez először Magyaror­szágon: Berényi Gábor igazgató meghívására hajdani egyetemi társa, Páskándi Géza Vendégség című drámáját állítja színpadra a Játékszínben. Ugyanitt, hasonló nagy tetszést aratva rendezi meg egy év múlva az Egy őrült naplóját is. A Radnóti Színházban 1988-ban viszi színre a fergeteges sikerű A hetvenkedő katona című komédiát, amely a budapesti kamaraszínház három évtizedes történetének talán legnagyobb közönségsikert is elért produkciója lett. Ráadásul a korszerű Plau­tus-rendezés a Kairói Nemzetközi Színházi Fesztiválon, 1991-ben szinte minden díjat besöpör, közöttük természetesen a „legjobb rendezőnek” járó elismerést. Az első Budapesten kívüli rendezése kedvenc darabjának, Székely János Caligula helytartója című drámájának szolnoki bemutatója volt, amelyet a rendszervál­tás tett még emblematikusabbá. A rendező teljes magyarországi munkássága a történelmi változással párhuzamosan folyt, egyúttal annak egyfajta „pittoreszk” színpadi tükre lett. Taub János 1990-ben állandó tagnak szerződik a Schwajda György igazgatása alatt működő Szigligeti Színházhoz; majd a színműíró di­rektorral és Törőcsik Marival 1993-ban megalapítja a Művész Színházat. A kü­lönleges budapesti társulat méltánytalan sorsa és három évvel későbbi végleges megszüntetése hozzájárult Taub egészségi állapotának megromlásához. Más ma­gyarországi színházakban (régi és új Nemzeti Színház, Komédium, Vígszínház, zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház stb.), de Németországban és Ausztriában is jelentős szakmai és közönségsikerrel állított színre előadásokat.