Ugrás a tartalomra

A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum

A TINTA Könyvkiadó 2012-ben is 12 millió forinttal támogatja a könyvtárakat.

Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője elmondta, a kiadó szerkesztőségében ma délelőtt tartott sajtótájékoztatón, hogy a 2012. szeptember 27-én kiírt Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat keretében 3 millió Ft-tal támogatja a TINTA Könyvkiadó a hazai köz- és iskolai könyvtárakat. Ezzel a támogatással együtt az elmúlt évhez hasonlóan a könyvtáraknak nyújtott támogatás éves összege eléri a 12 millió Ft-ot. A támogatás célkitűzése a magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Idén ez a negyedik könyvtárbővítési pályázata a TINTA Könyvkiadónak.
    A Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat kiírására azért volt szükség, mert a közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.
    A pályázat keretében a könyvtárak korszerű értelmező szótárral, szinonimaszótárral és etimológiai szótárral is bővíthetik állományukat. A sikeres pályázók ugyancsak kedvezményesen szerezhetik be a kiadó műhelyében készült Rövidítések enciklopédiáját, valamint az idei könyvhéten nagy feltűnést keltő Régi szavak szótárát, amely húszezer kihalt és elfeledett szót magyaráz. Mivel az egynyelvű szótár fogalmát tágan értelmezik a kiadóban, a pályázat keretében felkínálják a családneveket, a keresztneveket, az állatneveket és a növénynevek leírását, történetét és jelentését bemutató kiadványokat is.
    Kiss Gábor véleménye szerint a magyar nyelv nemzeti kultúránk legfőbb hordozója és ilyenformán a legnagyobb hungarikum. Fontos, hogy a világgal együtt gyorsan változó magyar szókincset újra és újra új szótárakban leltározzuk és ezek a korszerű szótárak eljussanak a könyvtárakba.

Temesi Viola sajtóreferens