Ugrás a tartalomra

 

Disszenzus 04: „Miért merült ki a kritika?"

D/SSZENZUS 04: „MIÉRT MERÜLT KI A KRITIKA?”

Vendégek:
Sipos Balázs (kritikus)
Varga Tünde (esztéta, egyetemi tanár, MKE)

„A posztkritikus állapot ígérete az volt, hogy megszabadít történelmi, elméleti és politikai kényszerzubbonyunktól, ehelyett nagyrészt egy olyan relativizmus eluralkodását segítette elő, amelynek vajmi kevés köze van a pluralizmushoz.”
Bruno Latour Why Has Critique Run out of Steam? (kb. Miért merült ki a kritika?) és Hal Foster Post-Critical? című vitairatainak provokatív állításaiból kiindulva az évadzáró Disszenzuson azt a kérdést járjuk körül, hogy milyen szerepe van és lehet ma a modern kritikai tudatnak, illetve az abból kinövő kritikai elméleti hagyománynak egy alapvetően „posztkritikus” korban. Mennyiben kell „kritika alá vonnunk a kritikát” és milyen típusú kritikáktól (nem) várhatunk emancipatorikus vagy alternatívatermelő potenciált, legyen szó a művészet, a politika vagy a filozófia területéről?
Mit lehet mondani a kritikus meghurcolt figurájának védelmében, akit annyiszor megvádoltak már saját helyzetére való vakságával, hatalomvágyással, autoritarizmussal, elitizmussal? Megalapozott-e a körkörösség latour-i vádja, miszerint a mindenkori „naivak” fetisisztikus hitét demisztifikálva a kritikus végső soron csak saját demisztifikáló tevékenységét fetisizálja? Mit mondhatunk az egyre inkább deskriptívvé és neutrálissá váló művészetkritika szerepvesztettségéről vagy azokról a kortárs művészeti tendenciákról, amelyek a politikai korrektség, a multikulturalizmus, a szociális effektivitás vagy épp a részvételiség nevében kívánnak túllépni a disszenzualitás keretein?

Szervező és moderátor: Zemlényi-Kovács Barnabás

Olvasmányok:
Bruno Latour: "Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern." Critical Inquiry 30, no. 2 (Winter 2004): 225–248.
Hal Foster: Post-Critical? In Bad New Days. Art, Criticism, Emergency. London:Verso, 2015, 130–138.

Az olvasmányok és további ajánlott irodalom elérhető az alábbi linken:
https://drive.google.com/drive/folders/1H6AXjhmRHPAbypOKhXSDycLMmyUcDVXp?usp=sharing

Időpont: 2019. 07. 08. 19:00
Helyszín: ISBN Könyv+galéria (1084 Budapest, Víg utca 2.)
https://www.isbnbooks.hu/

Grafika: Varga Dániel