Kihívás

A valóság problémái*

A KIHÍVÁS első körében Jász Attila versregényére öt reakció érkezett a szerkesztőségbe. Mivel szokatlan a kezdeményezés, az írások számát nem tekintjük csekélynek.

KIHÍVÁS – Kritikus az olvasó

 
Elsőnek Jász Attila: Naptemplom villanyfényben című versregényét kínáljuk fel Önöknek - egészében vagy részleteiben - kritikai elemzésre, a vele (velük) kapcsolatos befogadói élményük megfogalmazására.
 
A műre beérkezett kritikai reflexiók közül a szerkesztőség az alább írást választotta ki közlésre:
Magyarics Balázs: A valóság problémái
 
A mű teljes szövege az alábbi oldalakon található meg:

Naptemplom villanyfényben, 1. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/10943

Naptemplom villanyfényben, 2. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/11004
Naptemplom villanyfényben, 3. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/11138

Naptemplom villanyfényben, 4. rész
http://www.irodalmijelen.hu/node/11248

A kritikai, értelmező olvasói véleményeket e-mailben (ij@irodalmijelen.hu) kérjük, mert a válogatás jogát a szerkesztőség fenntartja magának – ám ez semmi egyébre nem vonatkozik, csak annak eldöntésére, hogy a textus a kritika, az elemzés, az értelmezés igényével született-e. Az elfogadott írásokat betűhíven tesszük közzé a KIHÍVÁS azon oldalán, ahová a szerzője szánta.