Holt költők társasága

Duna–Tisza vagyok két tárt karommal – Faludy György versei

Bokám zsiráfnyak:
árnyék meg fény, ha nyújtózom.
A csempés udvar tükre rozsda:
belefejel a holdvilág.

Karinthy Frigyes – Barabbás

Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről: skarlátpiros palástjuk messze világított.

Salamon Ernő, a gyergyói sorsüldözött

Hetvenöt éve halt meg tragikusan fiatalon Gyergyószentmiklós szülötte, Salamon Ernő. A kolozsvári egyetemi hallgató Gyergyóba visszatérve szerkesztő lesz, versei jelennek meg, politikai mozgalmakat szervez. Lírája a népköltészetet, népdalokat idézi. Verseivel rá emlékezünk.

Erdélyi János: Naplójegyzetek

Január 23-án százötven éve halt meg Erdélyi János, a neves költő, kritikus, néprajzgyűjtő, Arany János kortársa, akit szintén jelöltek az Akadémia titkári posztjára. Naplójegyzetei tanulságos lenyomatai a szabadságharc utáni éveknek, és Erdélyi János lelkébe is beleláthat általuk az olvasó.

„Mennék a csillag után” – Klasszikusok karácsonyra

Ünnepi versösszeállításunkban a magyar- és a világirodalom néhány különösen szép művét válogattuk össze a december végi napokra, „amikor a lombok meghaltak, de született egy ember”.

Jókai mókái

A nagy regényíróról kevesen tudják, hogy olykor verselt is, mégpedig csillogó humorral. Arany Jánosnak címzett „feddése” egy kudarcos lapindítás tanulságait szűri le; a közélet megfricskázását mintha csak a mai állapotokról írta volna; politikai „nyelvbotlásaival” tűzdelt időjóslataival pedig boldog új évet kívánunk minden olvasónknak!

Formai nyűg – Arany János költeményei

Pongyola járású lovadat fékezd meg erősen:
S lépni tanul büszkén, tánchoz emelve nyakát.

Juhász Gyula

Juhász Gyula verseivel emlékezünk a költőre és az 1848-as forradalom aradi mártírjaira.

Zöld vers a ligetben – Arany János költeményei

Nézd a napot: bár alkonyul,
Képén vidor az estbibor...
Ha! infámis rossz kerti bor!
Az ember még kijózanul!

Karinthy Frigyes – Tanár úr kérem

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című remekművének néhány szemelvényével kedveskedünk olvasóinknak a Holt költők társasága című rovatunkban.

Civilizáció – Arany János költeményei

Az időkben semmi nagyság,
Az ember mind csak pénzes zsák;
Szólni hozzá hasztalan:
Szive nincs, csak szijja van.

Veress Gerzson: A minőség forradalma

nem hiszek hivatásos jajnokoknak
omló igék alá félsz nem temet
született szólásutáni szabad vagyok
magyarul nevelem föl csöndömet

Szerelem – Babits Mihály novellája

Gyermek vagy, gyermek vagy, bájos, semmivel sem törődő, makacs, érzékeny és ijedős gyermek, és én balga vagyok, ha egy gyermek ártatlan önzését komolyan veszem. Jer kedves gyermekem, hadd játszom veled még egyszer mint régen, érezzem utoljára a közelségedet, melegségedet a habos ruhán át, csiklandjam a szívedet, még egy negyedóráig hajtsd a vállamra fejedet, mint mikor először mondtam meg, hogy szeretlek és te sírtál és pihegtél mint egy kis ijedt madár...

kuporog. a tér – Hegedűs Gyöngyi verse Fodor Ákos emlékére

Kabai Márton-Fodor Ákos: Xéniák - versvideó, videoinstalláció

közülünk kivált.
kezdjük gyászbeszéd nélkül
a liturgiát.

Pöstényi förödés – Gvadányi József verse

Gvadányi József
PÖSTÉNYI FÖRÖDÉS
részlet
 
Egy Prédikátorral esett Történet.
 
Egy Prédikátor-is, szent óldal tsontyával
Két hétig fördött itt, maga Zsuzsiával,
E' szegény Pap nem bírt, a' jobbik karjával,
Mestere részegen vágta kaszájával.
 
Fekete pájábúl, vólt németh ruhája,
Oda haza maradt Egyházi Dókája,

Oldalak