Vers

Verspályázat – EREDMÉNYHIRDETÉS

"Ezt kéne most is? Aki költő, üvöltsön? Ordítva, hánykolódva: így kell hát a hazát őszintén, igazán szeretni? Nem, dehogy! Hiszen ha sorolhatjuk Berzsenyitől Nagy Lászlóig és tovább az aggodalom és a vád magyarság-líráját, ugyanígy sorjázhatnak előttünk a sérülékeny idill képei is. Csak hát az az állandó remegés, az a hol kitörő, hol meg vibráló feszültség, amely mindmáig áthatotta a haza idilli rajzolatait is, mintha mára csöndesen elenyészett volna. Átadván helyét a giccsnek és az iróniának."  – Az Irodalmi Jelen verspályázatának értékelése és eredményhirdetése.

Jelige: Hegedű – Hazaszeretet, Időutazás, Falatnyi lányka

Jelige: Hegedű
 
Időre érkezett a jövevény
Előbújt anyja kerekded hasából
Még nem láthat semmit sem a világból
De már jelez, cuppogva enni kér.

Jelige: Hintse igéd – Hintse igéd, Repül lelkem, A felnőtt magyar

Jelige: Hintse igéd

Te adj pihenést a földnek,
Te készítsd el a dolgos tavaszt.
Bűneinkből oldozz fel minket,
Napfény sugarával olvaszd fel,
Hótakaródat.

Jelige: verspályázat

Jelige: verspályázat
 
Mi a fontosabb? A valóság, vagy amit hinni szeretnél?
Az igazság, vagy képzelt remény? A felépített légvár, vagy a romba dőlt ábránd?

Jelige: Fénygalamb – FÉNYGALAMB, Ki vagyok?, Mit tégy magyar?

Jelige: Fénygalamb
 
Én vagyok a jó hang
És a hamis varangy
Oltalom és béke
Harc vágyak és kaland.

Jelige: Kaktuszvirág – Mindenki Magyarországa, Boldogság, Posztumusz

Jelige: Kaktuszvirág
 
    Vagyok kiránduló jegyszedő
    Lottó-játékos és nem-nyerő
    Pártonkívüli nyugalmazott
    Felhatalmazó hatalmazott

Jelige: Kisstiglinc – Magyar vagyok, Kiskakasnak nagy a gondja, Itt születtem

Jelige: Kisstiglinc
Ide húz a szívem, ide húz a lelkem,
A szülőfalumat de nagyon szeretem,
Reggel ha ébredek, a természet is ébred,
Miért szeretem nagyon? Tőlem ezt ne kérdezd.

Jelige: Sok – Nem kérek sokat, Hajnali szélvirág, Fényes krémes

Jelige: Sok
 
Selymes éjtáncát látva
mosoly gyúl fent az égen,
Megfeslett utak száza
vall, megcsalástól ébren.

Jelige: Idén Marienbadban – Szeretkezés egy léggyel, A..., Hazahúz

Jelige: Idén Marienbadban
 
És én azóta minden éjfélkor
langyos tejet öntök közönbösen
köhögő öregecske városom
törött  macskaköveire.

Jelige: Nádirigó – Évszázadok terhe, Séta a Kárpát-medence gyöngyszeme körül, Holdárnyékban…

Jelige: Nádirigó
 
Felfeslő égbolt áttetsző karja
lebbenő fátylát borzolva szét
csillogó cseppet hullat a partra,
pókhálót gyöngyöz a hajnali rét.

Jelige: beus1995 – Trianon, Halk moraj, Áldott szerelem…

Jelige: beus1995

Hallom gyermekeim sírását,
Hallom kicsikéim kétségbeesett hívását,
Hallom légzésük amint zihál,
Aki még szeret, az idegen népek közt, az elhidegedett testemen hál.

Jelige: fekete lepke – Magyar polgár, Verkliélet, Hol görbül a tér

Jelige: fekete lepke
 
Borát a lőrét földnek borítja
ordítja lelke de szája némán hallgat,
tűz szemébe sötét haragvása
ássa magát a városi rideg zajba.

Jelige: kék pillangó – „Maradni, hol hazám”, Csendben, A hold szerelme

Jelige: kék pillangó
 
Illan az éjjel, rezzen, hideg a fény,
ború ölébe fészkel, fájva szívem,
rám messzi pamlagán sóhajtva figyel,
búcsút kacsint az ásító holdkaréj.

Jelige: Intermezzó – Hazaszeretet a sírig, Őszvégi idill, A Tisza

Jelige: Intermezzó
 
Majd kirekesztés-félét érzett,
- különleges kizártságot! -
szívében düh s harag ébredt,
- kerülte a … társaságot!

Jelige: Delina – Egy gondolat a magyarsághoz, Varázslatos évszakok, Szeretném azt hinni.

Jelige: Delina
 
Meg kell mutatnunk, hogy a magyar sem kevesebb,
csak a történelem baljós szárnya borított ránk sötét felleget.
Ezért kövessük hát az ősi ének hívó szavát
mely egy biztosabb jövő felé vezet,
mely megmutatja, hogy ennél sokkal szebb is lehet.

Oldalak