Sárközi Mátyás

Sárközi Mátyás: Búcsú költészetünk egyik legjobb angol nyelvű tolmácsolójától

Az angliai Bristolban, ahová azért költözött, hogy közelebb legyen a lányaihoz és unokáihoz, élete nyolcvanharmadik évében, hosszú betegség után elhunyt Zollman Péter Füst Milán-díjas műfordító. A magyar költészet legjavát ültette át angolra, Csokonaitól Kányádi Sándorig, Arany Jánostól Baka Istvánig. Mindig csak verseket, prózát csak a legritkább esetben.

Sárközi Mátyás: Jézus egyik legavatottabb kutatója

Oxfordban május nyolcadikán hosszú betegség után nyolcvannyolc éves korában elhunyt Vermes Géza professzor, a judeológus és bibliakutató, Jézus egyik legavatottabb kutatója.

Sárközi Mátyás: Bizarr

Jelző-e vagy főnév szótári szavunk, a bizarr? Erről vitatkoztunk egy londoni kávéházban barátokkal, amikor elhatároztam, hogy a Rákosi-korszak irodalmi életéről írt könyvem új, átdolgozott kiadásának A bizarr évei címet adom. Úgy érzem, a szó lehet főnév is. Mondható például, hogy:  - Néhány napja írtam egy "kis bizarr"-t, valahol meg kellene jelentetni... A Rákosi-korszak évei pedig igencsak bizarrak voltak, a maguk rettenetével együtt. Végül nem került be a könyvbe egy jellemző anekdota a Fővárosi Nagycirkusz elefántjáról, még pedig azért, mert nincs köze az irodalomhoz, és a kor művészeti életéhez is csak érintőlegesen kapcsolható. Pedig oly jellemző az ötvenes évekre, a maga bizarr voltában. A kulturális életre vonatkozó pártutasítások között volt az is, ami kitiltotta "szocializmust építő hazánkból" az amerikai dzsesszt. A nagy kezdőbetűvel írandó Párt azt kívánta, hogy érjük be Dunajevszkij melódiáival, ne vágyakozzunk az amerikai imperialisták tánczenéjére.