Beszéd a palackból

Távirat Arany Jánosnak – Szőcs Géza beszéde Arany János 200. születésnapján a nagyszalontai református templomban

"...mára már kevés olyan hely maradt a földön, ahol a zsarnokok máglyahalállal büntetik az igazmondást. Ugyanakkor nem kevés keresztyén hittársunk végzete, hitükért lefejezett vértanúk sorsa sajnos azt bizonyítja, hogy nemcsak a faji, nemcsak a nemzeti, de a vallási gyűlölködés átka sem múlt még el az emberiség feje felől, melynek soraiban még mindig igen tevékenyek azok, akiket a költő – egy másik költő – sárkányfog-veteménynek nevezett."

A disznószaurusz – Szőcs Géza tárcája

Most a söripar sárkánygyíkja összefogott Surgyélánnal a csíki erdők kismókusa ellen.
A mókust betiltották, sőt a tölgyfát is, amelyen a mókus lakott, s amely túl sok makkot termett, most leszerelik és elviszik Hollandiába.

Szőcs Géza: Olvasó- és emlékező napló 1.

Jelen esetben a kiinduló könyvnek, amely a kezembe került, nem is véletlenül – magától a tudós szerzőtől kaptam, Fodor Páltól – a címe: Szülejmán szultántól Jókai Mórig. Remek tanulmányok alkotják.

Koccintsunk! – Szőcs Géza tárcája

1918 ígéreteinek és 1990 valóságának szembesítését a 26 évvel ezelőtti román kormányzat nem bírta elviselni ott Gyulafehérváron.

Szőcs Géza: Anglia végnapjai

Kezdjük rögtön azzal, ami kimondva-kimondatlanul bizonyára sokunknak eszébe jut: Trianon visszaüt. Old sins cast long shadows. Régi bűnnek hosszú az árnyéka. Trianon bosszúja. Akkor kezdtétek el ásni a sírotokat, amikor összehoztátok ezt a borzalmat.

Szőcs Géza: Konferencia

LISZT: Az élet szenvedély.
BACH: Az Úr csodásan működik.
PENDERECKI: De van-e feltámadás?

Érdemes volna elővenni azokat a Kamondi-felvételeket... – Szőcs Géza: Naplórészlet 2016 márciusából

Van saját Nóbel-értékrendem is. Azért hosszú ó-val, mert Kudelász Nóbel erdélyi írót tervezem rábeszélni, hogy hozzunk létre egy nevét viselő díjat. Névjegyen ez is volna olyan hatásos, mint „Pulitzer-emlékdíjasaink” névjegye, akik külföldön szerényen elhallgatják, hogy ez a magyar elismerés azért NEM azonos az amerikai Pulitzer-díjjal.
X. Y. vagyok, Pulitzer-emlékdíjas szerző. Ó, igazán? Gratulálok. X. Y. vagyok, Kudelász Nóbel-díjas író – hát nem hangzana jól?

Szőcs Géza: Az európai ház a vihar kapujában

Nos, egy vasárnapon a 21. században hosszan elnyúló vacsorára került sor a közös európai menedékházban. Ez volt a neve, bár az európaiak egy része kívül lakott rajta, a szerényebb szomszédságban, de erősen törekedtek arra, hogy maguk is a falakon belülre kerüljenek.

"SZABADULNI! Ahogyan Houdini teszi! Ahogyan Merlini képes rá!"

Harry Houdini (születési nevén Weisz Erik, 1874–1926) magyar származású amerikai szabadulóművész, illuzionista és bűvész előtt tisztelgő kiállítás nyílt halálának 90. évfordulója alkalmából kedden az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), Budapesten. Az alábbiakban Szőcs Géza, a milánói világkiállítás magyar pavilonja kormánybiztosának köszöntőjét közöljük.

Szőcs Géza – Mit olvastam az újságokban? (Főként az erdély.ma hírlevélben)

Adott időpontban a székely hadak a Rajna mindkét partját megszállták. Nem messze Kölntől. Ha kihúztak volna ott alig több mint kétszáz évet, komoly feladataik lehettek volna a minap, szilveszterkor, a kölni nők védelmében.

Szőcs Géza: Egy zseniális könyvről, avagy: veszedelmes viszonyok Capri szigetén

A torzsalkodás, az inszinuáció, a szektás hisztéria-keltés, a politikai ármánykodások, az áttekinthetetlen szerelmi szálak, az árulás, a féltékenység. Az erős karakterek folytonos dominancia-küzdelme.

Szőcs Géza Juhász Ferencről

"De ha ők a költőt egy hegycsúcson állva képzelték, arccal a világegyetem felé, épp indulóban távoli csillagképek felé, előttem úgy jelenik meg, mint akinek tekintete a tűzhányó kráterébe mélyed, a Föld középpontja irányában, az anyagnak nem a távoli vége, hanem a másik vége felé. Úgy is lehetne fogalmaznunk: nem a világ vége, hanem a kezdete fele fordulva."

Könyv egy ismeretlen zeneszerzőről – Szőcs Géza írása

Vajon hogyan alakul a huszadik század magyar irodalmának és zenés színpadának története, meg persze Kosztolányi Dezső és Csáth Géza pályája, ha ebben a balsorsot hordó 1910-es évben a Nemzeti Színház nem utasítja vissza Kosztolányi egy homéroszi inspirációjú színpadi játékát, amelyhez Csáth Géza írt kísérőzenét?!

Falunap Milánóban – Szőcs Géza naplójegyzete

Akiben működik az ítélőképesség, annak, ha a részletekkel nincs is tisztában, de a gépezet működését mindenképpen át kell látnia. Akiből meg hiányzik az objektív ítéletalkotás igénye és képessége, annak mit mondhatnék?

Naplójegyzet, 2015. augusztus 24. – Szőcs Géza tárcája

Azt állítja az Index, hogy „nyilatkoztam” volna lapjuknak. Dehogy nyilatkoztam. Telefonon válaszoltam egy munkatársuk kérdéseire, hogy tájékozódását segítsem, egyféle háttérbeszélgetés keretében. Válaszaimat ő vagy emlékezetből, vagy – amire gondolni sem mernék – engedélyem vagy megkérdezésem nélkül rögzítette, összekutyulva, keverve-kavarva, félreértve és félremagyarázva az információkat.

Oldalak