Tárcák

Leütés 29 – VEZEKLÉS – Mányoki Endre tárcája


„Mit ér az a város, ahol nincsen templom?" – kérdezi az öregasszony, mégis elindul a szűk utcán, fölfelé. Holott a templom ott van a szeme előtt: Ketevan minden süteményén, cukorból.

Netszünet


„Mióta Lanzarote-ra rákerestem, üldöznek hirdetéseikkel az utazási irodák. Mi több, dokumentumaim, minden könyves és irodalmi vonatkozás a leveleimben annak a súlyos bizonyítéka, hogy egzotikus tájakra vágyom.”

Gömöri György:  Lapok a kávé és a kávéházak történetéből


Nem, a „fekete leves” alighanem arra a fekete mártásra utal, ami a régi magyaroknál az étkezések utolsó fogása volt, s ami valamilyen vérrel kevert vagy színezett „leves” lehetett. De a közbeszédben e furcsa kifejezés értelme valóban az lett, hogy a legrosszabb még hátra van.

Hudy Árpád: „Mindenképpen meg kell halnunk”


Hetven évvel ezelőtt vívták a megszállt lengyel fővárosban a drámai eseményekben bővelkedő második világháború egyik legkülönösebb csatáját. A varsói gettólázadást az teszi egyedivé a fél évtizedes esztelen öldöklésben, hogy a halálra szánt áldozatok itt szembeszálltak hóhéraikkal.
 

A fasizmus bélyege és a mai magyar irodalom


Nyugat-Európa szemében a „magyar” jelzőhöz egyre inkább hozzákapcsolódik a „fasiszta” kifejezés is. De milyen következményei vannak ennek a magyar kultúrára nézve?

Túl az Idővonalon


Egymásra találásukat Zuckerbeer, a Nagy Varázsló irányította. Erről ők persze mit sem tudtak. Csak élték mindennapi életüket az üzenőfalon, és néha olyan messzire vándoroltak a kezdő linktől, hogy nem találták a visszafelé vezető utat.

Antall István: Mindenütt szorít
Bódi László Cipőnek is ünneplő volt. Ösztönösen hozzá igazítottuk lépteinket, gesztusunkká vált minden mozdulata, dallamunkká a dala, otthonossá minden gondolata, miénk minden szava. Ezért nem búcsúzhatunk tőled. Egy pillanatra sem hagysz el minket, velünk maradsz addig, amíg képesek vagyunk viszonylag élhető módon benépesíteni ezt a sárgolyóbist.

Hudy Árpád:  Nagyapámék rádiója


Nem emlékszem már, mikor vették, de valamikor a harmincas évek közepe táján vagy a vége felé lehetett. Nagy dolog volt ez akkoriban egy munkáscsaládban, főként pedig manapság elképzelhetetlen örömet és izgalmat jelentett az akkor még a helyi magyarság körében is szép számú fiatalságnak, vagyis apáméknak.

Zöldi László: Széljegyzet a bukaresti tévé magyar adásaihoz 


A nosztalgia oka az volt, hogy családunk a második világháború után egy partiumi faluból, az Arad és Nagyvárad közti út mellett fekvő Erdõhegyről származott át Magyarországra. Debreceni diákként barátkoztam meg a váltakozó színvonalú, de szokatlanul izgalmas műsorokkal, például Csép Sándor kitűnő riportjaival.

A nagy nap


Mire visszaültem a gép elé, a beszélgetés már fent volt az üzenőfalon, többen kedvelték is, és néhány hozzászóló megjegyezte: „Csak nem valami kísérlet, vagy valami sci-fit írsz?” – Sultanus Beatus tárcája

TÉL A MAJORBAN


A Városmajor kedvenc helyem hirtelen havak idején. Manapság már a havazás is gyorsan zajlik, ahogy jön, úgy megy, hullik és olvad, és ha az ember egy kicsit is élvezni akarja a lába alatt a puha ropogást, szaporán kell bakancsot húznia. – Laik Eszter tárcája.

 

 

BARÁTFÜLE – Mányoki Endre tárcanovellája

„Mennyibe fájna ma egy jófajta égetés?” Osztottak-szoroztak, kalkuláltak: oszlop, kötél, fa, alágyújtós, kerítés, körítés, öregisten – áfa nélkül is, projekt alapon is, csak maga az önrész is megvan vagy rengeteg.

Hogyan sztrájkol az író?


A Fiatal Írók Szövetsége 2013. február 14-ére hirdette meg az Első Nemzeti Írósztrájkot. A munkabeszüntetés körülményeit, lehetséges következményeit mutatjuk be jegyzetünkben.

 

 

„Különben is, folytatta fennhangon, az egyik újságíró lett, a másik költő, a harmadik meg fotográfus, és egyik sem dógozott még igazán a két kezivel egész életében…” – Sultanus Beatus tárcája

 

A Szabó Lőrinc utáni költők közül a legsírósabb egész biztosan Pilinszky János volt. Már legelső kötetében négy vers van, ahol a „sírás” vagy „zokogás” szó előfordul, a kései Kráter című, a hetvenes években írt ciklusban pedig van olyan vers, amely így kezdődik: „Sírtam. Utána nedves volt a hátam, / gyűrt a ruhám és tömpe a kezem”.

Gömöri György: Mitől sírnak a költők?

Az Arany János-átverés?

Valóban megtalálták Arany János eddig ismeretlen szerelmes verseit, vagy csak egy posztmodern játékról van szó? Jegyzetünkben körbejárjuk a kérdést.


 

Sultanus Beatus tárcája

A klikkegylet és a Grund átveheti az irányítást az iskola és talán az egész ország felett. Szétzúzzák a rendszert, és a pácvördöt csak ők ismerik. Sultanus Beatus tárcájában bepillanthatnak az összeesküvésbe.


„A műterem felőli nagykapu nyitva volt, »sofőröm« kint hagytam, nem tudtam, kit-mit találok, és időzni sem akartam sokáig. Már egészen sötét volt a téli délutánon, amikor átbotorkáltam az udvaron a fénylő műteremig. A festőnő pokrócba bugyolálva ült egy karosszékben és festett." – Csanda Mária jegyzete.


Az ember találékonyságánál végül is talán csak félelme kifogyhatatlanabb, márpedig korunk minden előzőnél jobban kedvez a tömeges szorongások, ijedelmek gerjesztésének.


Hudy Árpád: Világvége után – világvége előtt

Bevallom, nem vallom, igazság, hogy nem ezt, és nem így akartam Kosztolányit, hanem inkább a Kosztolányi Dezső és a pályatársak viszonyáról – a valóságnak, ill. a valóságoknak megfelelően. De mégsincs efelől és afelől. Emlékezzünk Kosztolányira úgy, ahogy ötvenévesen újjászületett rövid időre, főnix a hamuból, a reménytelenségből.  Egy nő – új nő – segítségével. Már ahogy ez lenni szokott emberrel, kicsit íróval, nagyon íróval a közönséges mindennapokon. 


  

 „A múlt héten történt először, hogy megszólták a régiek, ő nem is igazi csöves, csak amolyan luxusguberáló. Járogat haza a saját lakásába aludni, közben meg itt dőzsöl az utcán, kiveszi más szájából a falatot, elhalássza előlük a pénzre váltható hulladékot.” – Sultanus Beatus tárcája


 Gömöri György: Mennyit ér a Nobel-díj, ha irodalmi?


Szögezzük szemünket máris a jövő évi díjra, aminek érdekében néhányan máris elkezdtünk lobbizni. Annak ugyanis (ez nyílt titok) fő esélyese a most hetvenéves Nádas Péter.
 Precedensértékű lehet az ítélet, amely dönt a Népszava és a Hír24 kommentelőinek ügyében.

A trollkodás vége?


Az objektívbe vetett hit s az iránta táplált bizalom föl-föllángol; a fényképész időről-időre erkölcsi megrendelésre is dolgozik.

LEÜTÉS 23. –  A VALÓSÁG MINT METAFORA –  Mányoki Endre tárcája


A magyar nyelv és irodalom kerettanterv-javaslatairól szóló cikksorozatunk záró jegyzetét olvashatják tanulságokkal, ötletekkel és helyzetértékeléssel.

„Forradalom előtti hangulat”?


Rómában római vagy  

Másképp nem is lehetne. Mármint nem rómaivá válni, ha egyszer megérkezik az ember oda, ahová, azt mondják, minden út vezet. És csakugyan: mindenki Rómában tolong.  

Laik Eszter tárcája.


Kivezetés a szépirodalomból

A magyar nyelv és irodalom kerettanterv-javaslatának két verziója közül az egyiket a nyilvánosságra hozatal közben letiltotta a kormány. Ráadásul azt, amelyik a felzárkózást jelenthette volna a diákoknak szövegértésben. Helyette a rendszerváltás előtti szintet célozta meg.Honnan és mikor indult az első lélekvesztő? Hol csobbant először a lapát, mely öböl hajnali vizében, szépiák és sellők riadalmára? Kik ültek az első kivájt fatörzsben, szálakból összerótt tutajon? Miféle ősvitorlába kapott először a levegőisten fuvallata?

 Hudy Árpád: SzigetAz interneten petíció jelent meg azzal a címmel: Vonják vissza a Kossuth-díjat Czakó Gábortól! Egy nőket sértő kijelentése miatt követelik az elismerés visszavonását az írótól.


Minden szerző sajátos, kezelendő habitussal rendelkezik. De mindegyiküknek egy a célja: írása megjelenése. A következő, fiktív levelezésfoszlányok azt próbálják bemutatni, milyen hangnemmel és érvrendszerrel dolgoznak a legkitartóbbak.

Postafelfordulta


Most is odaát imbolyog, csalhatatlan biztonsággal, láthatatlan szakadék partján. És egyszerre megáll. Mint aki felébredt évszázados álmából, rámered a szomszéd ház előtti cseresznyefára. Az elé hajló ágra. Egy szem piros cseresznyére.

Hudy Árpád: Egy szem piros


Tóth Krisztina legutóbb a FISZ Táborban kérte meg közvetetten stábunkat, hogy törölje a róla készült felvételt. Ehhez kapcsolódó jegyzetünket olvashatják.


 

 

Kommentek elrejtése, megjelenítése