Kritika

Bársonyos tónusú csend-ideálok

„Az idő, a múltba nézés, a gyermekkori emlékek, helyszínek utáni nosztalgia a kötet egyik kulcsmotívuma, a szonettkoszorúkat tartalmazó ciklust leszámítva a verseskönyv összes fejezetében visszatérő elem.” – Vesztergom Andrea Szünet a semmiben című kötetéről olvashatnak.

A magyar PEN Club története

Az idén kilencvenedik születésnapját ünneplő Magyar PEN Club történetét két kötetben, több mint másfélezer oldalon dolgozta fel Csapody Miklós. A hatalmas vállalkozást dr. Réti György tekintette át.

A délszláv háború eufémia nélkül

„A háborús tapasztalat egyik formája az elhallgatás, a könyv filmszerű epizodikussága is ezt a nyomot hordozza.” – Sirbik Attila St. Euphemia című regényéről Dominka Ede Harald írt.

TOP 10 – 2016. DECEMBER

Az Irodalmi Jelen TOP10-es decemberi ajánlója három kategóriában. A műveket alfabetikus sorrendben közöljük.

A magyar festészet legfontosabb alkotóeleme: a Nő

„Az indiai festő, Amrita Sher-Gil a szabadosságot képviseli és a féktelenséget. Csinszka nagyvadakra vadászik, Babitsra, Bárczyra, ez az ő szenvedélye. Ferenczy Károly elfojtja szenvedélyét, irányultságát. Gyereket nemz.” – Nyáry Krisztián Festői szerelmek című kötetéről a magyar művészeti életben egyre népszerűbb kritikaíró-páros, Deák Csillag és Kölüs Lajos írt.

A bogaras bogarász

„A szöveg átlényegül a főszereplő összetett személyiségének köszönhetően, így valóban egy rovarkutató akkurátus, minden részletre kiterjedő figyelmével fürkészhetjük a világot.” – Géczi János Kívül című könyvéről Kadlót Nikolett írt.

Negyedszázadig érlelt vallásos versek

„Minden során, minden szaván érződik, hogy átélt, megszenvedett és igaz.” – Orisek Márta Pünkösd felé, pünkösd után című könyvét Bárdos József mutatja be.

Fényképzavar

„Az a benyomásom, hogy mindez költészet, ugyanakkor a címmel ellátott szövegfoszlányok nem versek.” – Hartay Csaba Fényképavar című kötetéről Simon Adri írt.

A kamasz, az atombomba és a fesztiválprédikátor

Purosz Leonidasz A városnak meg kell épülnie című debütkötete „a fájdalmas szakítások és az önmítoszteremtés felől közelít a magyar irodalmi élethez”. Toroczkay András értékelését olvashatják.

Az álommérnök kerékpárra száll

„Novák ebben a művében is szinte minden eszközt bevet: meghökkentő szókapcsolatok, látomásözön, álomturbinákra kapcsolt monológzuhatagok, hirtelen eltűnő, majd más idősíkokban új személyazonossággal előkerülő szereplők.” – Az Álomtourbináról Boldogh Dezső írt.

Mona Lisa Bíró-Balogh Tamásra mosolyog

Bíró-Balogh Tamás az ország egyik legtermékenyebb és egyre megbecsültebb irodalomtörténésze, aki képes véget nem érő hajszát indítani egy-egy különleges könyvpéldányért. Az irodalom személyessége című kötetét Molnár Dávid értékelte.

A vendég – Gerlóczy Márton Elvonókúra című kötetéről

„Magyarok vagyunk, szeretünk inni. Gerlóczy Márton Elvonókúra című regénye nem egyetlen ember függőségével, hanem egy ország állapotával, lelkületével foglalkozik. Mit jelent kelet-európainak lenni? Mi ez az össznépi, alig-alig kezelt lelki kór, az alkoholizmus?” – Korányi Mátyás könyvajánlóját olvashatják.

A tengerrel egybeolvadó nap

A szír származású Adonisz, korunk egyik legnagyobb arab nyelvű költője 2014-ben ka-pott Janus Pannonius-díjat. A válogatott verseit tartalmazó Tükör Orfeusznak című köte-tet Molnár Miklós mutatja be.

Atya, fiú

Száraz Miklós György nagyregénye, az Apám darabokban messze nemcsak édesapja – a hetvenes-nyolcvanas évek szellemi életének egyik legnagyobb felpezsdítője – életébe avat be. Megvizsgáltuk, miért több a könyv egyszerű aparegénynél, és hogyan lehetséges belefeledkezni egy több mint ötszáz oldalas regényfolyamba.

A fekália mögött vöröslő csillag

Ezen rovat szerkesztője akkor kezdett érdeklődni Szombathy Bálint pályája iránt, amikor az akcióművész egy megismételhetetlen performansz keretében az egyik Kultúrcsempész Sínbusz Fesztiválon, a határátlépés idején levizelte a szerb–magyar határt. Innen már csak egy lépés választotta el a megrökönyödött redaktort, hogy megszerezze a szerző munkáiról szóló összefoglaló művet, és azt alaposan megvizsgáltassa Deák Csillaggal és Külös Lajossal. Az így született írásokat olvashatják.

Oldalak