Soha nem – Turczi István verse Dukay Nagy Ádámnak

Az egész létet a játék és
az érintés nélküli szeretkezések
értelmének ajánljuk.

Kirándulás nagyon messzire, az ittnél is közelebbre

„Hasznos lehet annak is, aki a gyerekeinek olvassa a verseket. Megtudhat a csemete ezt-azt különböző állatokról, anélkül hogy bekapcsolnánk neki a National Geographicot. És mert az állati (főleg madár-) hősök sokszor emberiek és szerethetők, kedvet is kaphat a további tájékozódáshoz.” – Acsai Roland Szellemkócsagok című könyvéről Rónai-Balázs Zoltán írt.

A Palotanegyed sosem hallott meséi

Vajon hol lakott a magyar festőnő, akinek képe az Uffiziben látható? Miért akart Laborfalvi Róza a Bródy Sándor utcába költözni? Ki volt a magyar török pasa?
Igazi kalandos-időutazós barangolásban lehetett részünk a budapesti Palotanegyedben, ahol egy páratlanul sikeres projektből született könyvet mutattak be.

Muskátlik – Fecske Csaba prózája

A fiú egy hét múlva ágynak esett, pár napig nem ment iskolába. Sátor alatt ébredt, erős merevedése volt napok óta, talán az enyhe láz szülte erotikus képzelődései miatt. Márta teát vitt be neki. Ahogy simítani kezdte az összegyűrődött, nedves paplant, keze a görcsösen meredő hímvesszőbe ütközött.

Finta Edit: Elfolyó homok csöndje. Töredékek – Hófehér tanulmány

Vakító fehér napsütésben kinéztem az ablakon. Minden havas és dermedt. Tündérálomba illő kép vett körül. Benn a tűzhely melege, kinn a hideg valóság. A végtelenig elhúzódó havas táj s a kristálytiszta, félig megjegesedett patak, mellette az erdő rendkívüli látványa. A jégvirágos ablakon a zúzmarától alig látni a kinti dombokat, a napsütéstől vakítóan ragyogó fákat. A vaskályhából felcsapó láng tükröződött a fagyos ablakon. Egybeolvadva különös festői látvánnyá szelídült az egész.

Krúdiász – Böszörményi Zoltán verse

Strucctollal fellobogózott a világ,
kifürkészhetetlen benne a sors.

Nyári verses képeslapok – A lélek súlya – Pierre Teilhard de Chardin és Simon Adri levelezéséből

Az Irodalmi Jelen nyári verses képeslapok írására kérte fel szerzőit. Elsőként Zsille Gábor és Simon Adri négykezesét olvashatják.

Rovatok

Líra

A költő nem néz idegen arcba – Petőcz András verse

A költő hallgat, tehát a Kastély csendes.
Valami elveszett. Ebbe a veszteségbe nem,
nem lehet belenyugodni semmiképpen.

Helyszíni tudósítások

54. Jókai Napok – színjátszó fesztivál Felvidéken

A Jókai Napok a Felvidék egyedülálló, és egyben legnagyobb magyar nyelvű amatőr színjátszó fesztiválja, mely immár 54 éve találkozóhelye a szlovákiai magyar színjátszócsoportoknak. Székhelye minden évben Révkomárom. Első alkalommal 1964. májusában került megrendezésre, akkor 6 irodalmi színpad mutatta be előadását. Ekkoriban még úgy emlegették, mint az országos magyar szavalóversenyt és irodalmi színpadok fesztiválját. A 3. Jókai Napokon már 9 csoport mutatkozott be, ebből 5 színjátszó együttes volt, 4 pedig irodalmi színpad. Az évek során az irodalmi színpadok eltűntek, és helyüket átvették a színjátszó együttesek produkciói.

Interjú

Sikeresek a magyar írók német nyelvterületen

Kétezer-háromszáz magyar könyv – Janus Pannoniustól Mikes Kelemenig, Arany Jánostól Kertész Imréig – német fordítása található Ehingenben, a Duna melletti kis városkában Gudrun Brzoska magángyűjteményében. Ilyen grandiózus magyar szépirodalmi könyvtára egyetlen németországi egyetemnek sincs, s a gyűjteményben egy magyar írónőket bemutató lexikon és egy 1956-tal foglalkozó fényképes kiadvány is fellelhető. – Böszörményi Zoltán Regál című, németül In den Furchen des Lichts címmel megjelent németországi felolvasókörútján találkozott Brzoskával, s a rendhagyó kezdeményezésről kérdezte.

Tárca

Temesi Ferenc: Karinthy: 130

„Ha az ő csöppet sem feminista elbeszéléseit olvassuk, megértjük, mit érezhet egy férj‚ midőn olyasmi történik vele, amelyről egy Déry nevű fiatal pályatárs csak élete alkonyán mer beszélni.” – Temesi Ferenc tárcája.

Epika

Latens, no. II. – XXI. rész – Nagy Zopán regényrészlete

A tébolydarendszerek fokozatosan megnyíló tereibe, szellemi fokozataiba bekerülve, nonszensz helyzetekbe keveredve, már-már: zen-dada / csan-dada mesterré, esetenként patologikus (vagy pata-logikus) kispappá, netán skizofrén pápa-jelöltté avanzsálódik az ember (a magunkfajta, belső utazó). A szürrealizmus itt meghaladta önmagát, ha létezett egyáltalán.

Kritika

Elegancia, ízlés, gyermekszépségverseny

„A groteszk, bizarr randibugyik, parizerrudak, karikatúraszereplők közepesek, nehéz ma már ilyesmivel szemantikai detonációt előidézni, ilyen az egész világ. A triviális figurák és heroikus törekvéseik kontrasztja lehetne a finomabb – vagyis nem ripacskodó – humor, a szellemesség forrása; ennek kiaknázása azonban legalábbis egyenetlen.” – Maros András könyvét Bene Adrián vette szemügyre.

Film és Hang

Próza és tangó

Könyvheti körképünknek a harmadik részéből megtudhatják, hogyan dedikáltak szerzőink, Muszka Sándor, Pál Dániel Levente és Varga Melinda az Irodalmi Jelen standjánál, milyen izgalmakat tartogat Kiss Judit Ágnes új nagyregénye, illetve hogyan kötődik a próza a tangóhoz.

Fűalatt

Bíró László József-emlékkiállítás nyílt Budapesten

„1936-ban Bíró feltalálta az elektromágneses továbbító berendezést, ami a nagysebességű japán szupervasútnál került bevezetésre, 50 évvel később. Megkérdeztem, hogy miért fektetett pénzt a találmányai levédetésére, ha nem tervezte azok gyártását vagy eladását. A vasúttal kapcsolatban egyszerűen annyit válaszolt, hogy a világ még nem készült fel rá.” (Biro Mariana)

Debüt

A sárga téboly – Kopriva Nikolett versei

Szilánkok közt
pedig rájössz,
hogy a szavak íze sós,
akár a tegnapi tenger vize.
Remélted, hogy levedletted bűneidet,
de ők vedlettek téged.

Arcot a versnek

Arcot a versnek – Böszörményi Zoltán elmondja két versét és egy novelláját

Böszörményi Zoltán Halálos bűn című kötetében (Ulpius-ház Kiadó)  válogatott novelláit olvashatjuk.  Videóra vettük, amint a szerző két versét és egy novelláját felolvassa.  – Böszörményi Zoltán elmondja két versét és egy novelláját – filmfelvétel

Vers és valóság

ILF-PETROV - HOGYAN SZÜLETETT ROBINZON?

Ki mondta magának, hogy lakatlan? Folyton összezavar. Tiszta sor. Van egy sziget, sőt inkább félsziget. Így biztonságosabb. És ott egy csomó szórakoztató, friss, érdekes kaland történik. Szakszervezeti munka folyik, néha persze akadnak hibák. A női aktíva számos hiányosságot tár fel, mondjuk a tagsági díjak beszedése terén. A széles tömegek segítségére vannak. Meg a bűnbánó elnök. A vége felé tömeggyűlést lehet rendezni. Ez igen hatásos volna, éppen művészi tekintetben. Hát ennyi az egész.