Kozma Szilárd: UTÓDOK, SZÜLŐK ÉS SZERETŐK AZ ASZTROLÓGIA TÜKRÉBEN

A csíkszeredai Status kiadónál áprilisban megjelent  Kozma Szilárd A táltos bolond c. regénye, amit egyelőre az Erdélyi Pallas Academia és a Corvina üzletláncok könyvboltjaiban lehet megvásárolni.

De június 4 és 8 között a Budapesti Vörösmarty téren megtartott könyvhéten is kapható lesz a Pallas Academia könyvsátránál. Ezen a rendezvényen a szerző is részt vesz, dedikálni fogja nem csak a regényt, hanem a korábban megjelent tanulmányköteteit is.
Kozma Szilárd székelyföldi családasztrológus június 8. után, Budapesten, Pécsen és más városokban tartok előadásokat az alant olvasható programajánló szerint.


UTÓDOK, SZÜLŐK ÉS SZERETŐK AZ ASZTROLÓGIA TÜKRÉBEN  című,
(Bővebben: Harmonikus szerelmi és családi élet, valamint egészséges magzatfoganás, könnyű várandóság és szövödmény-mentes szülés a spirituális asztrológia  rendszerében elkészített  személyi  horoszkópok segítségével.)

"Kozma Szilárd* érti az életet és sorsot működtető egyetemes törvényeket. Sorsfeltárásai arra vonatkoznak, amiért e tudomány megszületett: mit tehetünk azért, hogy sorsunk uralatlan minőségeit irányításunk alá tudjuk vonni. Rávilágít a sorsproblémák hétköznapi gondolkozás előtt rejtett lényegi (kauzális) okaira. Vizsgálja az egyetemes létproblémákat, és a személyes sorsképletből kiolvasható egyéni meghatározódásokat és sorsfeladatokat. Mindezek tükrében rámutat azokra a horoszkópokból kiolvasható téves egyéni sors-gyakorlatokra és sors-kezelési reflexekre, amelyek alapján az emberek 90 százaléka, sors-krízisből sors-krízisbe bukdácsol, majd, amennyiben nem ismeri meg a saját sorsa tényleges (karmikus) mozgatórugóit, és nem ismeri meg azok sors-idéző logikáját, a téves cél-követésében egyre jobban felgyorsulva, előbb-utóbb, elindul a végzete felé." (Seresné Prejer  Katalin)

Helyszín: Trigon Ezoterikus Stúdió, Budapest VII., Csengery utca 15. fsz.
Időpont: 2009. június 10. 18 óra  A belépőjegy ára: 1500 Ft
További információk: www.channeling.hu
Előadás előtt és után, meg lehet vásárolni és a szerzővel dedikáltatni az asztrológiai  – metafizikai tanulmányokat tartalmazó könyvek mellett, a szerző frissen megjelent, A Bolond Táltos c. beavatási regényét.
Előzetes regisztráció e-mailben (info@blackandsilver.hu)

Seresné Prejer Katalin:

Könyvbarátoknak melegen ajánlom Kozma Szilárd műveit (www.kozmaszilard.hu), azért mert elgondolkodtatóak, az élet mindennapjainak szellemi valóságát közvetítik, a lényeget, az okot keresik, és mutatják be mindannyiunk számára egyértelműen.
A könyvek a könyvhéten a csíkszeredai Pallas Akadémia standjánál megvásárolhatók.
Kozma Szilárd érti az életet és sorsot működtető egyetemes törvényeket. Sorsfeltárásai arra vonatkoznak, amiért e tudomány megszületett, mit tehetünk azért, hogy sorsunk uralatlan minőségeit irányításunk alá tudjuk vonni. Rávilágít a sorsproblémák a lét kezdeténél álló, a hétköznapi gondolkozás előtt rejtett lényegi (kauzális) okaira. Vizsgálja az egyetemes létproblémák és a személyes sorsképletből kiolvasható egyéni meghatározódásokat és sorsfeladatokat. Mindezek tükrében rámutat azokra a horoszkópokból kiolvasható téves egyéni sors-gyakorlatokra és sors-kezelési reflexekre, amelyek alapján az emberek 9O százaléka, sors-krízisből sors-krízisbe bukdácsol, majd, amennyiben nem ismeri meg a saját sorsa tényleges (karmikus) mozgatórugóit és nem ismeri meg azok sors-idéző logikáját, a téves cél-követésében egyre jobban felgyorsulva, előbb-utóbb, elindul a végzete felé.
Kozma Szilárd – a tizenhat éves sorsfeltárási gyakorlata alapján – teljesen meg van győződve arról, hogy az életükön minőségileg változtatni akaró személyeknek lehetőségük van arra, hogy a sorsukat – az egészségüket és a boldogulási lehetőségeiket – a kezükbe vehessék. Ezt a horoszkópjukból egészen pontosan kiolvasható a karmikus meghatározódások tudatosításával, valamint a karmikus terheknek  a meghaladási iránya pontos feltárásával, tehát a személyre szabott gyakorlati életfeladatok tudatosításával (és nem a vallások, vagy a misztikus moralisták által előírt általános tiltások betartása!) tudják megtenni.
Szellemi valóság kutató minőségében Kozma Szilárd a következő felfedezésekkel gazdagította a lét és az élet alapjait közvetlenül befolyásoló tényezőket, illetve azok sors- és létalakító jelentését
1) A hermetikusok által leírt hét egyetemes törvényeknek a kibővítése és a 8,9 és 10 pontjának a felfedezése, részletes leírása.
2) A spirituális káosz okozással, a teremtést kiprovokáló abszolút őserőnek: a Lilithnek a leírása,
3) Az anyai ági felmenőktől eredő, közvetlen karma-öröklődés, illetve az örökletes spirituális programok kivédhetetlen, de tudatos törekvések által feloldható, sorsbefolyásoló, sorsalakító hatásmechanizmusának a leírása  és
4) Az anyai gondozás és szeretet-áramoltatás fontossága mellett, apai nevelés és gondozás spirituális (bevatási, karma-meghaladási lehetőségeket biztosítani hivatott) funkciója.
Ötödik elemként megemlíthető még az anyagi – biológiai létezésnek, vagyis a szilárd anyagnak az egyetemes megváltás – megváltódás megvalósulásában (létrejövésében) elfoglalt, fundamentális funkciójának a megfigyelése, illetve a természeti – anyagi létnek és a biológiai életnek, mint a megváltódás első és legfontosabb feltételének felismerése és ismertetése. De ezt már vétek lenne a szerző felfedezéseként említeni, hiszen a Názáreti Jézusnak a keresztáldozat fontosságáról szóló, utolsó és legjelentősebb, szimbolikus tanítása is, éppen erről szól. 
A könyvek a könyvhéten a csíkszeredai Pallas Akadémia standjánál megvásárolhatók.
A könyvekből rövid bemutatásképpen megtekinthető Kozma Szilárd Utódok, szülők és szeretők az asztrológia tükrében című könyvének az előszava:

KOZMA SZILÁRD: UTÓDOK, SZÜLŐK ÉS SZERETŐK AZ ASZTROLÓGIA TÜKRÉBEN


„Kedves Olvasó!


Olyan, asztrológiáról, metafizikáról, a hétköznapi életünk rejtett misztériumáról és a természet feletti "mennyek országáról" szóló, elméleti és egyben gyakorlati kézikönyvet tart a kezében, amelyről már e bevezető olvasása közben is ki fog derülni nem csak az, hogy merőben másképp tárgyalja (például a reinkarnáció tévképzeteinek a teljes elvetésével), de mélyebben és ugyanakkor gyakorlatiasabban is ragadja meg az adott témakört, ellentétben a hasonló tárgykörű magyar nyelvű kiadványok szemléletével. Nem csak a témakörök tárgyalási szemszöge más, hanem azok az elevenbe vágó gyakorlati következtetések is, amelyekhez a – nem jóslásra használt! – asztrológiát családfenntartó mesterségként gyakoroló szerző eljutott, egészen mások, mint a híveit a bűbájos misztikumával és a kellemes (víkend-szerű) élet lehetőségekről szóló filozófiák ambróziás egzotikumával bódító, majd a szuggerált (de fiktív!) boldogsági állapot elmúltával a híveket zavartságukban a korábbinál nagyobb lelki és szellemi kietlenségben és realizálatlan életfeladatok között (a legtöbb esetben gyermekek és család nélkül) hagyó, ezoterikus irodalom ún. útmutató tanácsai. Ezért, miközben a könyvbe foglalt cikkek és tanulmányok olvasása egyesek számára revelációként fog hatni, e személyek olyan kényszert érezvén, hogy a szerzővel azonnal el kell beszélgessenek, hogy egész mondatokat, passzusokat és oldalakat lemásoljanak és elküldjék a legjobb barátjuknak, kedvesüknek, szüleiknek, és/vagy felnőtt vagy növekvő kamasz gyermekeiknek, mások mélységesen fel lesznek háborodva és legszívesebben betiltanák és zúzdába küldenék a könyvet és ha ezt nem lehet, legalább jól móresre tanítanák a szerzőt és lehetőleg örökre elhallgattatnák. Az előbbieket nyugodt szívvel megtehetik majd, az utóbbiakat már nem, mert a Vízöntő korszakának a beköszöntésével visszavonhatatlanul elmúltak azok az idők, amikor palackba lehetett zárni a világító szellemet. A probléma mindössze a fény valódiságának a megállapításán: a hirdetett eszméknek a mindennapi gyakorlatban történő visszaigazolódásán ("hétpróbáján"), illetve a beígért pozitív következmények (figyelem: nem a korai, de múlékony és felszínes eredmények!) elmaradásának a megállapításán múlik.
   Tíz évvel ezelőtt a Bukaresti Elta Metafizikai Szabadegyetem oktatójaként és Hamvas Béla könyveinek elmélyült és szorgalmas olvasójaként, arra a felismerésre jutottam, hogy nem csak abban a metafizikai és asztrológiai információ terjesztési rendszerben, amelyben az Elta-val együtt én magam is részt vettem, hanem az egész általam jól befogható nyelvterületen, tehát mind a romániai, mind a magyarországi metafizikai információ-terjesztés terén, igen sok a zavaros miszticizmus, illetve az örök igazságnak képzelt misztikus tévtan és téveszme. Amint a későbbiekben ez számomra egyértelműen kiderült, ennek az oka az, hogy a szellemtudományok matematikáját, az asztrológiát nem a metafizikai koncepciók ellenőrzésére és alátámasztására, illetve nem szellemi megismerésre és nem a szellemi megismerés személyesítésére használják, hanem a jóslásnak nevezett szélhámoskodásra. És viszont: az asztrológiát megfosztják a metafizikai alapjaitól és a jóslás céljainak (szerencse-megragadás: életnyerés, életfeladat kicselezése, erőfeszítés- és probléma-kerülés) minél jobb megfelelése érdekében olyan fölösleges, a természettudomány területéről áthozott pozitivista koncepciókat és absztrakt rendszereket erőltetnek az asztrológiára, amelyek épp oly átláthatatlan, értelmetlen és személyidegen labirintussá teszik az asztrológiát, mint bármely materialista tudományt, amelynek segítségével nagy sikerrel teszi ma tönkre az ember saját természetét és a természeti környezetét. Amikor a metafizikai-asztrológiai tanulmányaimat írni kezdtem, semmiféle asztrológusi-metafizikusi ambíció nem vezérelt, csupán azon hallgatóim számára kezdtem el írni ezeket – ha jól emlékszem az Egyetemes Törvényekről szóló írás volt az első lecke –, akiknek, már független előadóként, metafizikai-asztrológiai előadásokat tartottam Kolozsváron. Az Eltá-tól ugyanis elváltam, pontosan azért mert túl misztikusnak (vagyis zavarosnak, alaptalannak és hamisnak) találtam egyes metafizikainak mondott értelmezéseiket és hiányosnak, sőt: egyes esetekben veszélyesnek és károsnak találtam a gyakorlati eredményeiket. Ez viszont nem gátol meg abban, hogy hálával és tisztelettel gondoljak rájuk, nem csak azért mert tőlük hallottam legelőször értelmes és komoly metafizikai-asztrológiai előadásokat és ők tanítottak meg horoszkópot készíteni és értelmezni, hanem azért is mert életem egy, akkor még végzetes pontjának ígérkező, kritikus periódusában megértő türelmet tanúsítottak a nehéz, szertelen és türelmetlen természetemmel szemben, és végül is annak köszönhetem ma az egészségemet, a kiteljesült családi életemet és más elégedettségre okot adó létállapotomat, hogy a hallgatójuk, majd az előadójuk lehettem. És ez még akkor is így van, ha a tanításaik és valóságértelmezésük nagy részét utólag megtagadtam, mivel – más megtagadni-valókkal ellentétben – az is komoly dolog volt, amit megtagadtam.
    Mára már a hagyományos, illetve az akadémikus orvostudomány köreiben is, szinte közhelyszerű evidenciává vált az a koncepció – amelyről a Hippokratész előtti gyógyítók is tudtak –, hogy a betegségeink valóságos okai nem csak a természeti jelenségeknek a szervezetünkre gyakorolt romboló hatásaiban, vagyis a hirtelen meteorológiai változásokban, a váratlan természeti fordulatokban keresendő, nem csak a különböző kórokozó baktériumokban és vírusokban, hanem a beteg ember lelki-szellemi világában. Az akadémikus orvostudomány ezt úgy fogalmazza meg, hogy nagyon sok betegség igazi eredete pszichoszomatikus, és az okai nem a külső eseményekben keresendők, hanem a beteggé vált személynek a betegség-tünetek jelentkezését megelőző időszakban tanúsított negatív (tudatos, vagy önkéntelen) mentalitásában, diszharmonikus (feszült vagy depressziós) lelki állapotában. Nyugaton rengeteg könyv, tanulmány, szaklapokban közölt doktorátusi dolgozat jelenik meg ebben a témakörben, amely tanulmányok, szakdolgozatok és orvosi szakkönyvek a metafizikai (analogikus-szimbolikus) logikával gondolkozó asztrológus számára azt bizonyítják, hogy az ősi (nem jóslásokra használt) asztrológiának a születési napjegyek (konstellációk) szerint felosztott, emberi karakterek betegséghajlamairól szóló tanításai – Hamvas Béla ide vonatkozó kifejezését idézve – cáfolhatatlan egzaktságról tanúskodnak.

A betegség jelensége azonban, illetve a megbetegedések igazi okainak kérdése jóval túlmutat a modern tudományos kutatások és megállapítások következtetéseinél és túlmutat a klasszikus asztrológia által nyújtott megismerési lehetőségeken is, el egészen a metafizika által vizsgált, az egyetemes létezés és az ember eredeti rendeltetésének a céljára vonatkozó, bárhol és bármikor érvényes létigazságokról szóló tanításokig. Az olvasónak viszont nem kell megijednie: nem elvont, személyidegen, absztrakt elméletekkel fog találkozni e könyvben, amennyiben például az asztrológiának a betegség témaköréhez kapcsolódó állításaival és következtetéseivel meg akar ismerkedni. A metafizika – a közhiedelemtől eltérően – nem elvont spekulatív elméletek és misztikus keleti tanítások halmaza, hanem a személy életbevágó problémájának központi okára közvetlenül rámutatni képes tudomány. Ez ki is fog derülni ahogy e bevezetőnek szánt sorokat tovább olvassa. Nincs szükség különösebb magyarázkodásra arra vonatkozóan, hogy honnan veszi az asztrológia a betegségek eredetéről szóló megállapításait. Bizonyításnak bőven elég, ha bárki elolvassa a születési napjegyére (konstellációjára) és a (a közölt táblázatokból akár most is kikereshető) Sárkányfarka konstellációjára jellemző betegséghajlamok szellemi-lelki okait ismertető szövegrészeket. A Sárkányfarok konstellációjának a megismerése kihagyhatatlan, mivel születési napjegyére jellemző szellemi-lelki indítékok elolvasásával nem fog teljes magyarázatot kapni az összes érzékelhető betegségére és sors-problémáira vonatkozóan. A közhiedelemmel ellentétben, a születési napjegyünk (a konstellációnk) a legtöbb esetben még csak 15 százalékban sem jelzi, de maximálisan is csak 30 százalékban födheti az asztrológiai determinációnkra vonatkozó információkat. A személyünkre vonatkozó többi, általánosan jellemző szellemi-lelki tulajdonságunk – és betegséghajlamunk – elsősorban a Leszálló Holdcsomópont (Sárkányfarok) és harmadsorban az Ascendens által jelölt konstellációval van analogikus kapcsolatban, de még ezek ismerete sem meríti ki távolról sem az asztrológia vizsgálati módszerei által kimutatható személyi tulajdonságainkat és sors-jegyeinket. Az Aszcendens és a Holdcsomópontok nevű asztrológiai helyeknek (pontoknak) a mibenlétére, természetére és értelmére vonatkozóan tájékoztatást nyújtani, csak részben célja a jelen könyvnek. A részletesebb leírásokat az olvasó megtalálhatja minden könyvesüzlet polcain vesztegelő régi és új asztrológiai kézikönyvben és – amennyiben eltekintünk a reinkarnáció meséjére alapozott vonatkoztatásoktól – ezek az információk nagyjából használhatóak. Azt, hogy hol található az ő személyi horoszkópjában a leszálló Holdcsomópont, vagyis azt, hogy milyen jegyben áll az ő Sárkányfarka, kiolvashatja a betegséghajlamok és a konstellációk közötti analogikus kapcsolatokat leíró tanulmányba beékelt táblázatból. Az Ascendens kiszámítása érdekében viszont előbb-utóbb minden érdeklődőnek asztrológushoz kell majd fordulni, ugyanis azok a közforgalomban levő táblázatok, amelyekből az Aszcendens kiolvasható, tapasztalataim szerint a legtöbb esetben megbízhatatlanok, arról nem is beszélve, hogy a kórházi szülések drámai hangulatában az anyák által megjegyzett születési időpontok a legtöbb esetben kiegészítésre szorulnak. Annyit mindenesetre jó tudni előre, hogy betegséghajlamaink nagyobb százalékát határozzák meg a Sárkányfarok és a Lilith jegy- és házpozíciója által jelzett karakterjegyeink (ösztönös alapkésztetéseink), mint a születési napjegyünkből vagy az Aszcendensből kikövetkeztethető, illetve az azok által jelölt tulajdonságaink. Ezek a negatív hajlamok ugyanis az auránkba kódolt tudattalan lelki, szellemi és kauzális szférák mélyrétegeibe vannak beágyazódva és ezért a Sárkányfarok és a Lilith napjegye által jelölt diszharmonikus meghatározottságaink kevésbé felismerhetőek, vagyis kevésbé nyomon követhetőek, mint a napjegyünkre jellemző negatív tulajdonságok. Mindez viszont elméleti információ marad mindaddig, amíg a könyvbe foglalt cikkek és a tanulmányok segítségével a saját sorsát átvilágító és saját sors-rugóit, saját sorscsíráit felfedező olvasó el nem fogadja azt a történelmi időtől és földrajzi környezettől függetlenül (mindig és mindenhol) érvényesülő tényt, hogy a boldogság nem lehet célja, hanem következménye a harmónia-törekvéseinknek. Hogy a boldogságunk és az egészségünk, illetve ezek ellentéte (...) nem a bolygóállások függvénye, de következménye bolygók által (is) megtestesített sors-erőkkel és az általuk (is) megnyilvánuló egyetemes törvényekkel harmóniába hozott életnek (Lásd az egyetemes törvényekről szóló tanulmányt). Az ember azért szenved annyit (merőben ostobán és fölöslegesen!) és az orvostudomány minden erőfeszítése és csodálatos eredményei ellenére azért annyira egészségtelen, mert a boldogságot elérendő célnak képzeli és nem olyan létállapotnak és sorshelyzetnek amely annak a következménye, hogy a tudatos és folyamatos egyéni erőfeszítései révén harmóniába került az asztrológiában a bolygók által megtestesített teremtőerőkkel és a metafizika által tanulmányozott egyetemes törvényekkel: sorstörvényekkel. Amikor ezeket a tanulmányokat írtam, nem vezérelt tehát olyan metafizikai koncepció és irodalmi igény, mint például az író-metafizikus eszményképemet, Hamvas Bélát, a nagy lélegzetű esszéinek írásakor és ezek által a modern kor legkiemelkedőbb metafizikai életművének a létrehozásakor. Ennek ellenére most, amikor a számítógép által lehetővé tett többrendbeli újraírás és bővítés után a szövegek szerkesztését végzem azoknak az egységes könyvként történő kiadása érdekében, elégedetten látom, hogy azok annyira egységes egészet képeznek, akár a negyedik fejezetben olvasható egyetemes törvények. Ezért is úgy érzem, hogy teljes mélységében egyik szöveg sem érthető a többi elolvasása nélkül. Arra kérem hát az olvasót, hogy ne bosszankodjon, amiért légből kapottnak, felháborítóan igaztalannak, vagy érthetetlennek talál néhány állítást már a könyv elején, hanem várja ki amíg ugyanaz a probléma, amire a "botrányos" állítás vonatkozik, vagy a számára még ismeretlen kifejezés, illetve a szerinte értelmetlen mondat részletes és széles körű megvilágítást nyer a következő oldalakon, vagy a következő tanulmányban. És mert nem akartam az olvasást a szöveg folytonosságát megtörő lábjegyzetekkel és bonyolult utalásokkal nehezíteni, inkább a zárójeles magyarázatokat, utalásokat választottam, és – ugyanebből a célból kifolyólag – a lényeges asztrológiai és metafizikai kifejezésnek a bővebb vagy rövidebb körülírását, értelmezését és szövegkörnyezet szerinti árnyalását, a megfelelő szövegrészek szerint, egy-egy új összefüggésben, más és más témakörben újra és újra megismétlem. Másodjára is felhívom tehát az olvasó figyelmét, hogy ezeknek a tanulmányoknak elsősorban nem a tudományos precizitásukban, hanem az általa személyesen: az ő élet-sorsában is ellenőrizhető metafizikai igazságukban (egzaktságukban) áll az értéke és az ereje. Ezért újra csak azt ajánlom, hogy – amennyiben még nem tette ezt meg! –, ugorjon egyet előre és olvassa el a születési konstellációjára jellemző betegség-hajlamok leírását, vagy azokat tanulmányokat, amelyek a számára épp aktuálisak. Például az élettársi, illetve szerelmi és szexuális vagy a gyermekszülési-magzatfoganási problémák igazi okait feltáró fejezeteket, amelyek nem csak a rejtett szellemi okokat írják körül és magyarázzák meg, hanem a felmerülő gondok gyakorlati feloldási lehetőségeit is megadják ezeknek a kényes életterületeknek. Az olvasás kellemessé tétele és a megértés könnyítése érdekében a könyvbe utólag befoglaltam azokat a rövid cikkeket és tisztázó jellegű, kritikai írásokat is, amelyeknek csak egy kevés részét sikerült – az erdélyi magyar újságolvasókat a hasból írt, felelőtlen (egyenesen abszurd) napi és heti horoszkópozással mindmáig szédítgető – romániai magyar sajtóban közölni (Lásd a jóslásról szóló cikket). Nézetem szerint ezek a Romániában máig aktuális cikkek általános tájékoztató jellegük és közérthető nyelvezetük segítségével szolgálhatják az olvasók játékos bevezetését az asztrológia és a metafizika mélységeibe. Annak érdekében tehát, hogy ez a könyv az elejétől a végéig érdekes és könnyen emészthető, de az olvasó személyes életében is pozitív változásokat eredményező olvasmány lehessen, még egyszer ajánlom, hogy csak ami után a cikkeket elolvasta és miután a mindenkinél változó, személyes vonatkozású asztrológiai információkkal is megismerkedett, csak azután térjen rá az olyan, spirituális beavatási céllal írt, igényesebb tanulmányok elolvasására, mint az Örökletes Programokról, vagy a Kereszt metafizikai jelentéséről és a történelmi Kereszténység belső ellentmondásáról szólóak.”


http://www.irodalmijelen.hu/?q=node/2373


 

Kommentek elrejtése, megjelenítése