Kolozsvári Magyar Napok: jobbnál jobb programok

Fűalatt
 
 
Kolozsvári Magyar Napok: jobbnál jobb programok
 
Előretolt Helyőrség Irodalmi Karaván a Kolozsvári Magyar Napokon
 
 
A Kolozsvári Magyar Napokon több rendezvénnyel is részt vesz idén a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. égisze alatt működő Előretolt Helyőrség Íróakadémia.
A közel száz tagot számláló íróakadémia céljai között szerepel, hogy a fiatal kortárs irodalom és művészet teljesítményeit ne csak Budapest és a nagyobb magyarországi városok, hanem minél több magyarlakta település közönsége megismerje. A 2017 márciusa óta zajló Irodalmi Karaván sorozatban több mint 150 fellépéssel mutatkoztak be pályakezdő fiatalok és közismert, többkötetes szerzők Kárpát-medence-szerte, több más mellett a Gyulai Várszínházban, a Művészetek Völgyében, a Tusványosi Nyári Szabadegyetem, a Woodstock az Ugaron fesztiválon. Ezenkívül rendhagyó irodalomórákkal és kihelyezett szerkesztőségi ülésekkel is járják a Kárpát-medencét.
Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia gondozásában több mint huszonöt kötet jelent meg 2017–2018-ben.
 
A Kolozsvári Magyar Napokon az Insomnia Kávéházban az akadémia fiatal pályakezdői mellett néhány rendhagyóbb témájú kötettel is megismerkedhetnek az érdeklődök.  
 
Augusztus 21-én, kedden este hat órától  Demeter Szilárd Hármasoltár című könyvének bemutatójára kerül sor, az író beszélgetőtársa Varga Melinda.
Az érdeklődő megtudhatja, van-e sarki fény a Hargitán, milyen volt a kolozsvári trikolóros padok világa a kétezres évek elején, és miféle szerzetek a lüdérckék és hajdúsógorok.
A Kéket kékért, a Lüdércnyomás, a Tempetőfi naplója fejezetekből álló prózai hármasoltár Bodor Ádám, Rejtő Jenő, Lengyel József, Karinthy Frigyes, Ottlik Géza és Gabriel García Márquez világát idézi, de kiderül az is belőle, az antik, görög filozófusok és a székely ember gondolkodása miért hasonló.
A könyvet már csak az ilyen egzotikus nevű szereplők miatt is érdemes kézbe venni, mint Egyszemjankó, Pufarin, Félszemű Dzsó, Orrbelefütty, Kistarisznya, Roppant Hauer.
A megrögzött versolvasók se bátortalanodjanak el, Demeter Szilárd trilógiája helyenként kísértetiesen hasonlít a balladákra.
 
A trilógiát követően az íróakadémia pályakezdő ösztöndíjasai mutatkoznak be: Bánkövi Dorottya, Birtalan Andrea, Gere Nóra és Kovács Újszászy Péter. A felolvasáson elhangzó versekről és a rövidprózákról, a kortárs fiatalabb irodalom helyzetéről Varga Melinda kérdezi a meghívottakat.
 
Szerdán délután négy órától egzotikus irodalmi csemegével találkozhatnak az Insomniába betérők: Arany János Toldi című művének román–magyar nyelvű kiadása – Gelu Păteanu fordításában – és Farkas Wellmann Endre Gyalu, a spíler című könyvének bemutatói lesznek terítéken, mindkét kötet a Magyar Pen Club gondozásában jelent meg.
 
Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Enumeráció sorozatában három debütkötet látott napvilágot a fiatal pályakezdő ösztöndíjasok munkájának eredményeképp: Dezső Kata Akiket hazavártak, Pejin Lea Nyugati csiga körfűrésszel álmodik és Pataki Tamás Murokffyban vérré válik az abszint és lóvá teszi az ördögöt. Utóbbit augusztus 25-én, szombaton 11 órától mutatják be szintén az Insomnia kávézóban. A regény a pikareszk hagyományaihoz nyúl vissza.
A főhős, Murokffy Tódor Ede Münchhausen báró, Háry János, Thyl Ulenspiegel közeli rokona, rettenetes nagytermészetű, elpusztíthatatlan figura, a mindenkori pikareszk hősökhöz illőn a zabolátlan, elemi erejű életvágy megtestesítője. Hiú, nagy erejű, nagystílű – a regényben egyébként is minden nagy a hős gigantikus nemzőszervétől a grandiózus verekedéseken át a hatalmas tétekben menő fogadásokig. Egy sajtkereskedő például – vesztére – lánya szüzességében fogad Murokffyval, hogy az megmondja, milyen drágakő színében virul Erzsébet királynő csecsbimbója.
Szintén 25-én 11.30-kor Sayfo Omar Allah tágas földje című regényének bemutatójára kerül sor, moderál Gyöngyösi Csilla.
Jászberényi Sándor a következőket írja a kötetről: „Sayfo Omar neve nem cseng ismeretlenül azok előtt, akik követik a Közel-Kelet politikai eseményeit. Ebben a könyvében, mely műfaját tekintve disztópia, a lehető legrosszabb lehetőséget vázolja fel, ami Európával történhet. Zsigeri félelmeinket vezeti le a menekült-válság kapcsán, a legrosszabb reflexeinkre számít, mindezt a szép-irodalom eszköztárával és egy tudós ismereteivel. A legrémisztőbb a disztópiájában mégsem a kialakuló gyűlölet hűvös logikájának levezetése, hanem hogy a könyvben írt néhány jóslata már most megvalósulni látszik. Isten irgalmazzon Európa lelkének, ha min­denben igaza lesz.
​​A karavánt Karkó Ádám és Viola Szandra és Varga Melinda felolvasása zárja, amelyre 12 órai kezdéssel kerül sor.
 
 
*** 
 
Rokon-e egymással a költészet és a matematika?
 
 
 
Mandics György költészete komplex rendszer, a poétika, a mitológia, a természettudományokok, a matematika, filozófia, ezotéria, mitológia, történelem és játékosság művészi és precíz ötvözete.
A temesvári forradalom sikere az ő hálózatelméletét igazolja, annak egyfajta gyakorlati megvalósulása. Íráskutató, a rovásírással kapcsolatos felfedezései felforgatták a tudományos nézeteket.
A kör négyszögesítése (Irodalmi Jelen Könyvek, 2017, Arad) című gyűjteményes kötete egyedülálló lírai kísérlet a kortárs magyar irodalomban, intellektuális séta kiváltságosoknak, akik nem elégszenek meg azzal, hogy a vers puszta individuális reflexió. Mandics György szerint ugyanis a vers nem önálló mű, hanem több dimenziós mozaik.
A Thészeusz a labirintusban, az Aleatorika, az Esőtriász című versek, a Bolyai János jegyzeteiből című, M. Veress Zsuzsannával közösen írt kötet – amely szintén a gyűjteményes könyv részét képezi –, külön kis kultúrtörténeti szemináriumot igényel. Megtudhatjuk, hogyan lehet beleszőni Trianont, hogy azt a cenzorok ne vegyék észre, miként találkozik ráció és ösztön, mi a nyitja a jó párverseknek, hogy köthető mindez Bolyaihoz.
A költővel augusztus 22-én délután hat órától találkozhatnak a Kolozsvári Magyar Napokon a Farkas utcában található REFO-sátorban.  A kör négyszögesítéséről Varga Melinda, kérdezi, H. Szabó Gyula pedig a ’70-es, ’80-as évek Temesvárjának szellemi életéről fog beszélgetni vele.
 
 
 
 
 
 
Kommentek elrejtése, megjelenítése