Kommentíró verseny eredményhirdetése

Pályázati anyagok, Kommentírás

A 2012. április 2-án meghirdetett Miniesszé-pályázatra 94-en regisztráltak, közülük 53 versenyző hónapokon keresztül küldött be miniesszét. Sajnálatosnak találjuk, hogy közöttük több olyan tehetséges versenyző is volt, aki felhagyott a versengéssel.

A verseny lezárásakor mindössze nyolcan feleltek meg az előírt feltételeknek. 

Az egyik feltétel minimum 30 miniesszé beküldése volt. Ezt a következő versenyzők teljesítették: dobosmokusV 32 miniesszét küldött be, ceruzahegyV 36-ot, zarojelesV 51-et, horuszV 70-et, filomelaV 96-ot, cseditkeV 129-et, macskanyelvV 137-et, kaktuszV 140-et.

A másik megjelölt feltétel a terjedelmet érintette. A nyolc versenyző közül dobosmokusV kezelte legeklektikusabban a terjedelmi megkötést. Az előírt maximális 1500 karaktert több esetben túllépte, 3850 a legmagasabb karakterszáma, több esetben viszont nem érte el az előírt 500 karaktert, legkevesebb karakterszáma 70.  Hasonló mondható el zarojelesV esszéiről.  Legtöbb esszéje szóközzel együtt is alig éri az előírt minimális terjedelmet, több esetben nem éri el. CeruzahegyV kétsoros kommentjét is itt említeném meg. (A számok makacs tények.) Itt jegyeznénk meg, hogy néhány versenyző nemcsak a kijelölt feladatokhoz küldött be kommentet a versenyhez használt kóddal. Ezeket nem tudtuk érdemben értékelni.

A többi hat versenyző terjedelmileg a meghatározott keretek között írta meg a versenyfeladatát.

A témakidolgozást, szakmaiságot, nyelvi megvalósítást, műfajiságot, az objektivitás és szubjektivitás arányait mind a nyolc versenymunkánál megvizsgáltuk.

A témakidolgozás és a műfajiság dobosmokusV és ceruzahegyV esetében mutatott nagy ingadozást. Például ceruzahegyV Ajándék című kommentje műfajilag novella, dobosmokusV pedig novella, jegyzet, tárca és egyéb műfajokban is hozzászólt a kijelölt témához. Hibaként róttuk fel, ha a véleményezendő szövegtől túlzottan elrugaszkodva születtek meg a miniesszék, mivel tudvalevő: az esszé improduktív alkotás!

Szempont volt az elbíráláskor az esszéíró viszonya az adott témához. Egy jó  esszéíró nem kérheti számon egy művön a saját elképzeléseit. Ebbe a hibába többen beleestek. Levont a komment értékéből, amikor az esszéíró direkt módon minősített („nem jó a vers”), de a szélsőséges véleményét nem támasztotta alá érvekkel. Pozitív irányban ugyanezt mondható el. Dicséri a szerzőt, jobb esetben a művet, de elfeledkezik megindokolni.

A jó esszé ismérvei között szerepel a szubjektív vélemény, tehát nagy lehetőségük volt az esszéíróknak, amivel viszont nagyon könnyű visszaélni.  Figyeltünk arra is, hogy mennyire relevánsak a reflexiók, melyeket az esszéíróban felszínre hozott az adott műalkotás, észrevett-e fontos dolgokat, a felszíni réteg mögött meglátta-e a mélyebb jelentésrétegeket.

Továbbá figyelembe vettük az esszéíró, a műalkotás, a szerző és a keletkezés körülményeinek kontextusát, valamint azt is, hogy az esszéíró képes-e nagyobb dimenzióban gondolkodni az adott alkotással kapcsolatban. Fontos szempontnak tartottuk a szakmaiságot és a nyelvhelyességi kérdéseket is.

A fenti szempontok fegyelembevételével a következő rangsort állítottuk fel:

1. díj: 70 000 Ft – kaktuszV
2. díj: 50 000 Ft – macskanyelvV
3. díj: 20 000 Ft – cseditkeV

 
Különdíj: 15 000 Ft

A legtöbb esszét kaktuszV küldte be (140).  A különdíjat neki ítéltük oda.

Mind a nyolc versenyzőt szeretnénk megdicsérni, s megköszönjük kitartó munkájukat.

A nyerteseket arra kérjük, hogy az ij@irodalmijelen.hu e-mail címre küldjék el mihamarabb számlaszámukat. 

 

Kommentek elrejtése, megjelenítése