A versíráshoz szükség van a tűzre, a vízre, a földre és a levegőre

Ne akarjuk minden leírt szövegről azt hinni, hogy az vers. Ha valamit leírunk terápiás céllal, az még nem jelenti azt, hogy költők vagyunk. El kell távolodnunk önmagunktól ahhoz, hogy költészetet műveljünk, de én is még csak kísérletezgetek – Bíró Tímeával, az Irodalmi Jelen költészeti díjas alkotójával beszélgettünk.

Szeifert Natália: Az altató szerekről

Fantomfájdalom

Két olvasó – egy eset. Szeifert Natália mélylélektannal és finomsággal átszőtt, valódi nőkről szóló álmatlanság-regényét Abafáy-Deák Csillag és Kölüs Lajos olvasta. Két nézőpont, a férfié és a nőé, amint egymást megközelítik; összeérnek, egymáshoz simulnak. Két olvasónapló Az altató szerekről.

Frankfurti Könyvvásár fiatal kortárs magyar alkotókkal

Hetvenedik Frankfurti Könyvvásár egyik kuriózuma: a népszerű, közismert írók mellett hazai fiatal költők és írók is tiszteletüket tették, többek között az Előretolt Helyőrség Íróakadémia pályakezdő ösztöndíjasainak műveiből kaptak ízelítőt az olvasók, és képviselte magát a Fiatal Írók Szövetsége is a nemzetközi könyves eseményen. Olyan kiemelkedő elsőkötetes alkotók verseit ismerhették meg az érdeklődők, mint Dezső Kata vagy Kali Ágnes.

Univerzum gombostűnyi pontban – Drávucz Zsolt versei a debütben

Ölelésed gondolatába zárkózom
míg idegenné válik újra a hozzád görnyedés.

Tigris a hold, őrt jár – Röhrig Géza versei

az idő idül
a csillagok szanhedrinje kiül

Örömittas lett a vágy – Böszörményi Zoltán versei

Tekintetem bejár mindent,
hajnali szelet, álmos tincset,
merengő meztelenséged.

Latens, no. II. – XXXVII. rész – Nagy Zopán regényrészlete

A templomról azóta (évekkel ezelőtt) lemosták, lekaparták a felírást, de latens nyoma most is fölsejlik. A fotográfia visszavetítését az eredeti helyszínre szántam, ám bizonyos technikai akadályok: nemcsak az ördög művei… Közben Szilágyi Rudi barátunk a lábszárára tetováltatta a fotón látható feliratot, amely kisvártatva (mostanság) lenyúzattatik, és más aspektusban fölkasíroztatik.

Szeifert Natália: Az altató szerekről

Rovatok

Líra

Attila apa – Sántha Attila versei – A hónap alkotója

a munkatársat Laci apának szólította,
mert a lányától hallotta,
hogy ő apa, ő egy apa,
és az voltam én is.

Helyszíni tudósítások

Nagyváradtól a nagyvilágig

Boka László Peremek és középpontok című nagyszabású összehasonlító irodalomtudományi tanulmánykötetéről beszélgetett a szerzővel Reményi József Tamás és Tverdota György a Balassi Könyvesboltban. A kötet „szíve” Nagyvárad, de mégis a modernség hajnalának teljes magyar irodalmi palettáját áttekinti.

Interjú

Egy alteregó vége – Király Farkas interjúja Bogdán Lászlóval

Akkor éppen nem lehetett leírni a helységneveket magyarul. A kézirat már a nyomdában volt, amikor telefonált Egyed Péter, hogy utazzak fel Kolozsvárra, mert meg kell oldjuk a helyesírási problémákat. Kitaláltuk, hogy a városokat a nevük kezdőbetűje jelölje: K, mint Kolozsvár, Cs, mint Csíkszereda és így tovább…

Tárca

Szöllősi János: Az alkotó abszolutizmusa és az alkotás kozmológiája

Ez az egész csupán élet: unalmas élet. S az élet legfeljebb csak munkaanyag lehet.
Mindenből, ami élet, csak az válhat valósággá, aminek formát adtak.

Epika

Az utazó – Juhász Zsuzsanna novellája

Szép lassan kizárta magát mindenhonnan. Kiközösült valahogy, pedig ezt biztosan nem akarta. Ki, mert nem dicsekedhetett, nem büszkélkedhetett semmijével, nem, mert akkor lebukott volna. Senkinek se mondhatta, hogy nekem lányiam futnak. Csak neked mondta el, és neked is csak múlt időben, hogy ez volt. Strici volt.

Kritika

A magányos ördöglovas – avagy a pikareszk hős mint vágy és képzet

Pataki Tamás: Murokffyban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ördögöt

„Murokffy a magyar virtus allegóriája. Urbánus körülmények között is létezni képes szerencsefi ő, nem szegénylegény, kuruc, betyár vagy bujdosó – mégiscsak középnemesi sarjadék –, de az ő társaságukban is elboldogulna, még Rózsa Sándor sem rúgná el a tábortűz mellől.” – Pataki Tamás modern pikareszkjét Juhász Kristóf mutatja be.

Fűalatt

"Vérfolt ingen és földön"

Kivégzés

A tizenhárom aradi vértanú kivégzésének évfordulójára Both Balázs és Faludy György versével emlékezünk.

Láthatár

Válasz nélkül – Szergej Pantsirev versei

Találkoztunk, Istennő! A világegyetem űrében
Te voltál az alig-hang, amelyet követtem.
És ma – márványban, sétányán
a nyári kertnek.

Debüt

A tagadás helye – Polgár Kristóf versei a debütben

Világod, egy tüllrostos odú.
Kívülről is csinos.
Abban a fában én vagyok a daganat,
te meg virágporos szellők.

Arcot a versnek

Arcot a versnek – Faludi Ádám

VIDEÓ

Faludi Ádám az utolsó telefonfülkéről szóló szövegét olvassa fel.

Vers és valóság

ÉRINTÉSEK - FRANCISCO GOYA - Ujfalusi Éva

Mikor lesz érdekessé számunkra egy kép? Mikor történik meg az, hogy nem tudjuk levenni róla a szemünket, vonz minket, befelé, önmaga rejtekébe? Goya Szaturnusz című képe már egy ideje kis képeslap méretben függ a műtermem falán; de mintha csak egy ideje vettem volna észre igazán. Hogy a borzalmakon túl - s Goya egyéb képeinél, sorozatainál is – képesek legyünk más szemmel nézni, ez nem mindig, s nem mindenkinek magától érthetődő.