Többféle határon keltünk át mindannyian – Bogdán László beszélgetése Farkas Árpáddal

„A versnek magának nincs vége, a vers marad olyan szerepkörben, mint bármelyik, még a medicinában is használatos eszköz, amelyik tisztítja az ember érzelmi járatait” – a Bogdán László beszélgetése a Kossuth-díjas Farkas Árpáddal.

Duda Éva Társulat: Frida

A fájdalom dicsérete

„Tánccal, sőt egész tánckarral megjeleníteni, mozgással kifejezni a mozgáskorlátozottságot, a fájdalmat, a testi szenvedést és a nyomukban kivirágzó kreativitást – nos, ez művészet. Igazi, mély, rétegzett.” – A Frida Kahlo életét és művészetét feldolgozó táncszínházi darabról Simon Adri írt.

Március emléke és a fotográfia

A Petőfi Irodalmi Múzeum március 15-i ünnepségén Simon Márton beszélt, ám egy páratlanul izgalmas kiállítás is megnyílt az ünnepnapon: a fotográfiatörténeti tárlat Országh Antallal a középpontban a 200 éve született Arany János költő szemszögéből vizsgálja a 19. század második felének fényképezési szokásait.

A tisztánlátás módozatai

„Mi történik, amidőn az utas arról értesül: repülője nagy eséllyel hamarosan lezuhan? Pánikba esik? Elájul? Fohászkodik? Netán verset kezd írni?” – Böszörményi Zoltán repülőgép-kényszerleszállás ihlette prózavers-folyamán Hegyi Pál evezett fel a forrásig.

Rövidlátó vaktérképek – Magyar Eszter Csenge versei

Az idő tartószíját magunkra kell kapcsolnunk,
nincs megállás,
összefúrt csontjaink zörögnek a huzattól

Időfagyás – Novák Valentin prózája

Mikszáth egy patkányt látott osonni a sínközi árokban, s ettől szatíra közeli állapotba került. Föltette volna kérdéseit az újsághasábokon, éles, könyörtelen humorral. Hány a patkány, melyik megállóban tenyésztik őket, s mely éttermek asztalain lesznek majd szervírozva, ha már újra ilyen divatosak Budapesten? Készülnek-e a séfek az új kihívásokra? Hányféle a patkányrecept? Lesz-e továbbképzés? Indul-e tanulmányút Indiába ez ügyben?

„Mi ujság van a hazában?” – Vajda János versei a szabadságharc ünnepére

Vajda Jánost Ady „nagy elődjének”, „szent rokonának” nevezte. A reformkor hajnalán született költő legszebb „siratója” költészetünkben az 1848-as szabadságharcnak. A válogatásban szereplő versei a kevésbé idézett művek közé tartoznak, ám kiemelkedő példái annak, milyen remekül ötvözte Vajda a keserű iróniát a drámai felindultsággal és akár a fanyar humorral.

Duda Éva Társulat: Frida

Rovatok

Líra

Lennék mindenség ingecskéje – Farkas Árpád versei

Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
vigasztaló-nagy csöndes ének,
lélegzete a mindenségnek.

Helyszíni tudósítások

Nevetni szabad

Vajon miért száműzik a költők tréfás verseit a kötetek végére, a „zsengék” közé? Miért rótták fel Jókainak, hogy szórakoztatni is akar regényeivel? Ki volt a legmogorvább és a legvidámabb görög filozófus? Mindezekre és még sok más kérdésre választ kaptunk Margócsy István előadásán, aki az újraindult 2000 folyóirat estjén a humor és az irodalom kapcsolatáról beszélt – szórakoztatóan.

Interjú

Az íráshoz vagy a hallgatáshoz idő kell (Valaki kameráz bennem)

„A kultúrát sosem szűkítettem le irodalmi szövegre. Talán mert nagyon máshonnan jöttem. Magányos harcos voltam mindig” – Jász Attilával, a februári hónap alkotójával beszélgettünk az Irodalmi Jelenben publikált új verseiről, fontosabb köteteiről, Csendes Tollról, külső-belső utazásokról, költői pályája meghatározó állomásairól.

Tárca

Olvasson élő székely írókat, ne várja meg, míg megbicskázzák őket!

Szente Anita jegyzete Muszka Sándor és Orbán János Dénes humorestjéről – és az estről készült videófelvétel is megtekinthető.

Epika

Szívek a szemben – Gáspár Ferenc novellája

Daniella biztos volt a dolgában. Sok halottat látott már életében, mindegyiket tűszúrásokkal végezték ki, és mindnek ragasztószalagot tekertek a fejére. Manilában ez így szokás, így végzik azok a dílerek, akik nem tartoznak egyik bandához sem. Magányos farkasok, megpróbálnak ideig-óráig megélni. A gazembernek, akit megölt, ugyanígy bántak el a bátyjával, pont az előző napon… Azért virrasztott az ördög a koporsó mellett, azért találta egyedül, ezért tudott könnyen végezni vele.

Kritika

Hogy végül azt mondhassuk: volt víg napunk elég!

Tisza Kata: Akik nem sírnak rendesen

„Prózaversei – vagy ahogy ő nevezi: pszichoprózái – sokszor olyan sorsokat mutatnak be, ahol két ember végérvényesen elsétált egymás mellett. Az olvasóban mégsem ennek tragikuma bontakozik ki, hanem a szituáció világos átlátása, de még ennél is felemelőbb persze a megtalált összhangról olvasni.” – Tisza Kata Akik nem sírnak rendesen című újabb könyvéről Dominka Ede Harald írt.

Film és Hang

Arany János a mélyvíz-fesztiválon – videó

Az Irodalmi Jelen Arany Jánossal és a lap szerzőivel ünnepelt nemrég a budapesti TAT Galériában – Csornyij Dávid videója az estről.

Fűalatt

Finta Edit: Elfolyó homok csöndje. Töredékek (20.) – Csodálatos hajnalok

A félelmet keltő, szeles hangzavart magába záró éjszakát felváltja a madarak egymást túlharsogó, kórusként felcsendülő, végtelenbe tűnő, a napkeltét dicsőítő himnusza. A természet nem hazudik. Megmutatta pompázó szépségét, minden szorongást elsöprő, gyógyírt hozó valóját, megnyugvást borított a táj fölé.

Láthatár

A Nibelungok órája – Bogdan Suceavă novellája Szonda Szabolcs fordításában

Beszállnak az ARO-ba, az autó elindul. A második kanyar után egy másik, khaki színű ARO-val találkoznak. Moisa főhadnagyé, a tűzszerész alakulattól, aki azért jön, hogy előkészítse az új lőteret az aznap délutáni tábornoki inspekcióra. A főhadnagy még akkoriban tudomást szerzett a tábornok elvtárs enyhe neurózisáról, amikor a fegyver- és lőszerirodán teljesített szolgálatot. Ezért, amikor meghallja a déli egy órai kondulást a toronyból, odaszól a kíséretében lévő tizedesnek: – Menj fel a toronyba, és állítsd meg az órát.

Debüt

Szabadesés – Girhiny Anna verse a Debütben

Lehetnék húsodon a bőr.
Propaganda, puccs,
káromkodás és kuss,
déli harangszó,
kabátot fogasra akasztó,
izgága nyúlvány.

Arcot a versnek

Farkas Wellmann Endre felolvassa verseit

A költő L. D. hagyatéka című kötetéből olvasott fel kameránk előtt néhány verset.

Vers és valóság

KARÁCSONYI ÉNEK - Charles Dickens elbeszélése, 4. rész - A mese vége

Scrooge hirtelen odaáll Bobi elé és úgy oldalba böki, hogy az visszatántorodik az odújába.
- Most pedig felemelem a fizetését! - kiáltja Scrooge utána.
Cratchit egy pillanatra habozik, hogy ne kiáltson-e segítségért. Nyilvánvaló őrület! Kényszerzubbony!
Marley, a kísértet

Az elmúlt karácsonyok szelleme

Az idei karácsony szelleme